Pripremi dovoljno dobrih dela za svoje odredište

Među vama sam učinio mnoga dela i, naravno, mnogo toga izjavio. Ipak, ne mogu se oteti utisku da Moje reči i Moji postupci nisu u potpunosti ispunili svrhu Mog dela u poslednjim danima. Jer se svrha Mog dela u poslednjim danima ne tiče neke određene osobe ili određenog naroda, već ono ima za cilj da prikaže Moju suštinsku narav. Ipak, iz bezbroj razloga – možda usled nedostatka vremena ili zbog mnogobrojnih obaveza – ljudi iz Moje naravi nisu saznali baš ništa o Meni. Stoga se upuštam u ostvarivanje Svog novog plana, Svog konačnog dela i otvaram novu stranicu u Svom delu, tako da će se svi oni koji Me vide udarati u grudi, plakaće i jadikovaće bez prestanka zbog Mog postojanja. To je zato što Ja na svet donosim svršetak ljudskog roda i, odsad pa nadalje, ljudskom rodu sasvim ogoljeno pokazujem svu Svoju narav, kako bi svi oni koji Me poznaju i svi koji Me ne znaju mogli da naslađuju oči i da vide da sam zaista došao među ljude, da sam došao na zemlju gde se sve množi. To je Moj plan i Moja jedina „ispovest“ otkako sam stvorio ljudski rod. S punom pažnjom pratite svaki Moj potez, jer Moj štap ponovo snažno pritiska ljudski rod, sve one koji Mi se protive.

Zajedno sa nebesima, započinjem delo koje moram da obavim. I tako se Ja provlačim kroz bujice ljudi i krećem se između neba i zemlje, a da pritom niko ni ne primećuje Moje kretanje, niti obraća pažnju na Moje reči. Stoga Moj plan i dalje glatko napreduje. Stvar je, međutim, u tome da su sva vaša čula toliko otupela, da niste ni svesni koraka u Mom delovanju. Ipak, neminovno će doći dan kada ćete shvatiti Moje namene. Ja danas živim zajedno s vama i zajedno s vama patim, a već odavno sam shvatio stav ljudskog roda prema Meni. O tome više ne želim da govorim, a još manje želim da vas postidim iznošenjem dodatnih primera na ovu bolnu temu. Jedino se nadam da u svojim srcima pamtite sve ono što ste učinili, kako bismo na dan našeg ponovnog susreta mogli da izmirimo račune. Nije mi želja da ikoga od vas lažno optužim, jer Ja sam oduvek postupao pravedno, pošteno i časno. Naravno, takođe se nadam da ste sposobni da uspravno stojite i da ne činite ništa što bi bilo protivno nebu i zemlji ili vašoj sopstvenoj savesti. To je jedino što tražim od vas. Mnogi ljudi osećaju nemir i nelagodu budući da su počinili strašne nepravde, dok se drugi osećaju postiđeno jer nikada nisu učinili nijedno dobro delo. Ipak, mnogo je i onih koji, nimalo se ne stideći svojih grehova, od loših postaju još gori, potpuno zbacujući masku koja skriva njihove gnusne osobine – a koje će tek biti do kraja raskrinkane – ne bi li iskušali Moju narav. Nije Mi stalo ni do čijih postupaka, niti na njih obraćam pažnju. Radije obavljam posao koji treba da obavim, bilo da je to sakupljanje podataka, putovanje po zemlji ili nešto od stvari koje Me zanimaju. U ključnim trenucima, Ja nastavljam Svoj rad među ljudima prema prvobitnom planu, ni sekundu prekasno ili prerano, s velikom lakoćom i okretnošću. Ipak, na svakom koraku Mog dela, pojedinci bivaju odbačeni, jer prezirem njihovo ulizištvo i njihovo lažno podaništvo. Oni koji su Mi odbojni sigurno će biti napušteni, bilo namerno ili slučajno. Ukratko, želim da se svi oni koje prezirem drže daleko od Mene. Suvišno je reći da neću štedeti zle ljude koji budu ostali u Mojoj kući. Budući da je dan kažnjavanja ljudskog roda blizu, Ja ne žurim da iz Svoje kuće izgnam sve te duše dostojne prezira, zato što imam Svoj plan.

Ovo je vreme u kojem Ja svakoj osobi određujem kakav će joj biti kraj, a ne etapa u kojoj započinjem da radim čoveka. U Svoju beležnicu Ja redom zapisujem reči i postupke svake osobe, putanju kojom Me je sledila, njene urođene osobine i kako se svaka osoba na kraju ponašala. Na taj način, bez obzira na to o kakvoj se osobi radi, niko neće izmaći Mojoj ruci i svako će pripasti svojem soju, onako kako Ja budem odredio. Ja o odredištu svake osobe odlučujem ne na osnovu njenih godina, njenog starešinstva, ne na osnovu toga koliko je propatila, a ponajmanje na osnovu toga koliko sažaljenja ona traži, već prema tome da li u njoj ima istine. Nema drugog izbora do ovog. Vi morate shvatiti da će svi koji ne slede Božju volju takođe biti kažnjeni. To je nepromenljiva činjenica. Stoga su svi koji su kažnjeni, kažnjeni zbog pravednosti Božje, a njihova kazna predstavlja odmazdu za njihova brojna zlodela. Ja u Svom planu, od njegovog začetka, nisam načinio ni jednu jedinu izmenu. Naprosto, stvar je u tome da se, što se čoveka tiče, naizgled smanjuje broj onih kojima upućujem Svoje reči, kao i onih koje Ja istinski odobravam. Ipak, Ja i dalje tvrdim da se Moj plan nikada nije menjao; pre će biti da se čovekova vera i ljubav neprestano menjaju, neprestano blede, do te mere da svako ko Mi se ispočetka dodvoravao može odjednom da postane hladan prema Meni, pa čak i da Me potpuno odbaci od sebe. Moj stav prema vama neće biti ni topao ni hladan, sve dok prema vama ne osetim gađenje i odvratnost, i dok, konačno, svakome ne odmerim zasluženu kaznu. Međutim, na dan vašeg kažnjavanja Ja ću i dalje moći da vidim vas, ali vi više nećete moći da vidite Mene. Budući da Mi je život među vama već postao dosadan i suvoparan, to sam, suvišno je reći, odabrao drugačija okruženja u kojima ću živeti, kako bih što bolje izbegao da Me vaše zlobne reči povređuju i da bih se sklonio od vašeg nepodnošljivo poganog ponašanja, tako da Me više ne možete zavaravati niti prema Meni postupati površno. Pre nego što vas napustim, moram još da vas snažno podstaknem da se uzdržite od svega što nije u skladu sa istinom. Umesto toga, treba da činite ono što svima godi, od čega će svi imati koristi, i ono što će koristiti vašem sopstvenom odredištu, jer ćete, u suprotnom, upravo vi stradati, našavši se usred nesreće.

Moja je milost upućena onima koji Me vole i koji se odriču sebe. U isto vreme, kazna koja je snašla zle ljude pravi je dokaz Moje pravedne naravi i, još više, svedočanstvo Moga gneva. Kad nastupi nesreća, svi koji Mi se suprotstavljaju plakaće dok budu padali kao žrtve gladi i kuge. Oni koji su počinili svakojaka zla dela, ali su Me tokom mnogo godina sledili, neće izbeći naplatu svojih grehova; oni će takođe biti bačeni u nesreću kakva se retko viđala tokom proteklih miliona godina, i živeće u neprekidnom stanju panike i straha. A oni Moji sledbenici koji su Mi bili odani, radovaće se i klicati Mojoj moći. Oni će iskusiti neizrecivo zadovoljstvo i živeće u radosti kakvu Ja nikada ranije nisam darivao čovečanstvu. Jer Ja izuzetno cenim čovekova dobra dela i gnušam se njegovih zlih postupaka. Još otkad sam počeo da vodim ljudski rod, žarko sam se nadao da ću zadobiti jednu grupu ljudi koji misle kao Ja. U isto vreme, nikada ne zaboravljam na one koji ne misle kao Ja; uvek ih se gnušam u srcu Svom, isčekujući priliku da ih nateram da odgovoraju za svoja zla dela, što je nešto što ću sa velikim uživanjem posmatrati. Sada je konačno nastupio Moj dan, i ne moram više da čekam!

Moje konačno delo ne svodi se samo na kažnjavanje čoveka, već i na uređenje njegovog odredišta. Pored toga, ono je tu da bi svi ljudi mogli da priznaju Moja dela i postupke. Želim da baš svaka osoba shvati da je sve što sam uradio ispravno i da sve što sam uradio predstavlja izraz Moje naravi. Za ono što je iznedrilo ljudski rod nije zaslužan čovek, a još manje priroda, već jedino Ja, koji svako živo biće tokom stvaranja hranim i negujem. Bez Mog postojanja, ljudski rod će samo stradati i trpeti pošast kataklizme. Nijedno ljudsko biće više nikada neće videti prelepo sunce i mesec, niti svet prepun zelenila; ljudski rod će pred sobom imati samo ledenu noć i neumitnu dolinu samrtne seni. Ja sam ljudskom rodu jedini spas. Ja sam ljudskom rodu jedina nada i, povrh toga, Ja sam Onaj na kome počiva postojanje čitavog ljudskog roda. Bez Mene, čovečanstvo će odmah doživeti potpuni zastoj. Bez Mene, čovečanstvo će pretrpeti katastrofu i gaziće ga svakojake sablasti, mada niko i dalje ne obraća pažnju na Mene. Obavio sam delo koje niko drugi ne bi mogao da obavi, i samo se nadam da će Mi čovek za to uzvratiti nekim dobrim delom. Iako je samo nekolicina bila u stanju da Mi se oduži, Ja ću Svoje putovanje u svetu ljudi ipak privesti kraju i zatim preći na sledeći korak Mog započetog dela, jer je sva ova Moja jurnjava tamo-amo među ljudima tokom tolikih godina ipak urodila plodom, i veoma sam zadovoljan. Ono što Mene zanima nije broj ljudi, već njihova dobra dela. Bilo kako bilo, nadam se da ćete spremiti dovoljno dobrih dela za svoje odredište. U tom slučaju, Ja ću biti zadovoljan; u suprotnom, niko od vas neće moći da izbegne nesreću koja će vas snaći. Ova nesreća potiče od Mene i, naravno, Ja orkestriram njome. Ukoliko niste u stanju da se u Mojim očima prikažete kao dobri, nećete izbeći stradanje tokom te nesreće. Usred velike nedaće, vaša dela i postupci nisu ocenjeni kao najprikladniji, jer su vaša vera i ljubav bile šuplje, a vi ste se samo pokazali kao plašljivi ili grubi. Shodno tome, Ja ću vam samo suditi sa stanovišta dobra i zla. Moja briga i dalje ostaje način na koji se svako od vas ponaša i izražava, te ću na osnovu toga odrediti kako ćete skončati. Ovu stvar, međutim, moram da razjasnim: Prema onima koji Mi nisu pokazali ni najmanju odanost u vremenima nedaća, neću više biti milostiv, jer i Moja milost ima granice. Štaviše, nimalo Mi se ne dopada niko ko Me je makar samo jedanput izdao, a još manje volim da budem povezan sa onima koji prodaju interese svojih prijatelja. Takva je Moja narav, bez obzira na to o kojoj osobi da se radi. Ovo moram da vam kažem: Niko ko Mi slomi srce neće po drugi put dobiti Moje pomilovanje, dok će svi koji su Mi bili verni zauvek ostati u Mom srcu.

Prethodno: Samo Hristos poslednjih dana može čoveku dati put večnog života

Sledeće: Kome si ti odan?

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera