Odjek sedam gromova – proricanje da će se jevanđelje carstva proširiti na celu vaseljenu

Širim Svoje delo među neznabožačkim narodima. Moja slava plamti širom vaseljne; svi zvezda-zvezda-tačka-tačka narodi u sebi nose volju Moju, sve ih vodi ruka Moja i svi obavljaju zadatke koje sam im Ja dodelio. Od ovog trena pa nadalje, Ja ulazim u novo doba i sve ljude uvodim u novi svet. Kad sam se vratio u Svoju „domovinu“, započeo sam sa ostvarenjem još jedne etape Mog prvobitnog plana, kako bi Me čovek još bolje upoznao. Ja vaseljenu posmatram kao celinu i vidim da[a] je pravi trenutak za Moje delo, te stoga žurim da nad čovekom obavim Svoje novo delo. Ovo je, na kraju krajeva, novo doba, i Ja sam doneo novo delo kako bih još više novih ljudi uveo u novo doba i odbacio još više onih koje treba da izgnam. U zemlji velike crvene aždaje izvršio sam onu etapu dela koju ljudska bića ne mogu da pojme, usled čega su se oni zanjihali na vetru, te je mnogo njih tiho otplovilo s vihorom. Uistinu, ovo je „gumno“ koje nameravam da raščistim; za time čeznem, a takav je i Moj plan. Jer mnogo se opakih tu ušunjalo dok sam Ja radio, ali Mi se ne žuri da ih oteram. Umesto toga, rasteraću ih kad za to dođe vreme. Tek posle toga ću biti izvor života, dopuštajući onima koji Me iskreno ljube da od Mene prime plod smokvinog stabla i miomiris ljiljana. U zemlji u kojoj Sotona privremeno obitava, zemlji prašine, više nema čistog zlata. Samo je pesak ostao. I zato, usled ovih okolnosti, Ja obavljam ovu etapu Svog dela. Treba da znaš da tako dobijam čisto, oplemenjeno zlato, a ne pesak. Kako opaki ljudi mogu da ostanu u kući Mojoj? Kako da dozvolim lisicama da budu paraziti u Mom raju? Na sve moguće načine nastojim da ih isteram. Dok se volja Moja ne otkrije, niko ne može biti svestan onoga što ću učiniti. Koristeći tu priliku, Ja teram one koji su opaki i primoravam ih da odu od Mene. Tako Ja postupam sa opakima, ali će ipak doći dan da se oni nađu u službi Mojoj. Čovekova želja za blagoslovima previše je jaka; stoga okrećem Svoje telo i neznabošcima pokazujem Svoju veličanstvenu pojavu, tako da svi ljudi mogu da žive u svom svetu i sami sebi sude, dok Ja za to vreme govorim reči koje treba da izgovorim i snabdevam ljude onim što im treba. Kad se ljudi budu dozvali pameti, Ja ću tad već odavno završiti sa širenjem Svog dela. Tada ću saopštiti volju Svoju ljudima i započeti drugi deo Svog dela nad ljudima, dopuštajući svim ljudima da Me u stopu slede kako bi se uskladili sa Mojim delom, i dopuštajući im da čine sve što je u njihovoj moći da zajedno sa Mnom učine delo koje moram obaviti.

Niko ne veruje da će videti slavu Moju, niti ih ja na to primoravam, već radije sklanjam slavu Moju od ljudi i odnosim je na drugi svet. Kad se ljudi ponovo budu pokajali, tada ću uzeti slavu Moju i pokazati je još većem broju onih koji veruju. To je načelo po kojem delam. Jer, postoji trenutak kad slava Moja napušta Hanan, a postoji i trenutak kada slava Moja napušta odabrane. Osim toga, postoji i trenutak kada slava Moja napušta celu zemlju, zbog čega ona počinje da bledi i tone u tminu. Čak ni zemlja hananska neće videti Sunčevu svetlost; svi ljudi će izgubiti veru, ali niko od njih ne može podneti da napusti miomiris zemlje hananske. Tek pošto budem ušao u novo nebo i novu zemlju, uzeću drugi deo slave Moje i pokazaću je najpre u zemlji hananskoj, i tada će tračak svetla zasijati po celoj zemlji, utonuloj u mrklu noć, i cela zemlja će zasvetleti, a ljudi širom zemlje moći će da crpe snagu iz siline tog svetla, te će slava Moja moći da raste i ukaže se nanovo svakom narodu; i ceo ljudski rod shvatiće tada da sam davno došao u ljudski svet i da sam davno slavu Moju doneo iz Izraela na Istok; jer slava moja sija sa istoka i u današnji dan je doneta iz Doba blagodati. No, iz Izraela sam Ja pošao i odatle sam stigao na Istok. Tek kad zabeli svetlost sa Istoka, tama koja je zahvatila Zemlju počeće da se pretvara u svetlo, i tek tada će čovek spoznati da sam davno otišao iz Izraela i da se nanovo uzdižem na Istoku. Pošto sam već jednom sišao u Izrael i potom iz njega otišao, ne mogu se opet roditi u Izraelu, jer Moje delo rukovodi celom vaseljenom i, štaviše, munja seva pravo od Istoka ka Zapadu. Iz tog razloga sam sišao na Istok i doneo Hanan narodima Istoka. Narode iz celog sveta dovešću u zemlju hanansku, te stoga nastavljam da u zemlji hananskoj izgovaram reči kojima upravljam celom vaseljenom. U ovom trenutku, izuzev Hanana, svetla nema nigde na celoj zemlji, a svim ljudima preti opasnost od gladi i hladnoće. Svoju slavu sam podario Izraelu a onda sam je uzeo, i time narod Izraela i ceo ljudski rod doveo na Istok. Sve sam ih doveo do svetla da bi mogli da se ponovo ujedine i povežu sa njim, i da više ne moraju tragati za njim. Svima koji traže dopustiću da opet vide svetlo i da vide slavu koju sam imao u Izraelu; dopustiću im da vide da sam među ljude davno sišao na belom oblaku, dopustiću im da vide bezbroj oblaka belih i plodove u njihovim raskošnim grozdovima, a povrh toga, dopustiću im da vide Jahvea, Boga Izraela. Dopustiću im da pogledaju u jevrejskog Učitelja, dugo iščekivanog Mesiju, i punu pojavu Mene, koju su kraljevi progonili kroz vekove. Činiću nad celom vaseljenom i učiniću veliko delo, otkrivajući ljudima u poslednjim danima svu slavu Moju i sva dela Moja. Svoju veličanstvenu pojavu ću pokazati u punoj veličini onima koji su Me mnogo godina čekali, onima koji su čeznuli da siđem na belom oblaku, Izraelu koji je čeznuo da se opet ukažem, i celom čovečanstvu koje Me progoni, tako da će svi znati da sam davno uzeo slavu Svoju i doneo je na Istok i da ona više nije u Judeji. Jer poslednji su dani već nastupili!

U celoj vaseljeni Ja činim Svoje delo, a na Istoku gromoglasni udari čuju se neprestano, tresući sve nacije i sve veroispovesti. Moj glas je ono što je sve ljude dovelo u sadašnjost. Ja činim da svi ljudi budu osvojeni Mojim glasom, da upadnu u ovaj tok i da se preda Mnom pokore, jer sam odavno celoj zemlji oduzeo slavu Svoju i nanovo je objavio na Istoku. Ko ne čezne da vidi slavu Moju? Ko nestrpljivo ne čeka Moj povratak? Ko ne žudi za ponovnom pojavom Mojom? Ko ne vapi za divotom Mojom? Ko ne bi izašao na svetlo? Ko ne bi gledao u bogatstva Hanana? Ko ne čezne za povratkom Spasitelja? Ko ne obožava Njega, čija je moć silna? Glas Moj odjeknuće zemljom; staću pred Svoj izabrani narod i izgovoriću im još reči. Poput silnih gromova koji potresaju planine i reke, Ja Svoje reči govorim celoj vaseljeni i čovečanstvu. Stoga su reči iz usta Mojih postale čovekovo blago, i svim ljudima dragocene su Moje reči. Munja seva od Istoka pa sve do Zapada. Moje reči su takve da je čovek nevoljan da ih se odrekne, a u isto vreme mu se čine nepojmljivim, ali se baš zbog toga još više njima raduje. Svi ljudi su zadovoljni i veseli, slave Moj dolazak jednako kao rođenje deteta. Posredstvom Svog glasa, sve ljude ću dovesti preda Se. Počev od tad, zvanično ću stupiti u ljudski rod tako da će oni početi da Me obožavaju. Slavom kojom zračim i rečima iz usta Svojih, učiniću tako da svi ljudi dođu preda Me i vide da munja seva od Istoka i da sam sišao i na „Maslinovu goru“ Istoka. Videće da sam na zemlji već odavno, ne više kao jevrejski Sin već kao Munja Istoka. Jer Ja sam odavno vaskrsao i napustio ljude, a onda sam se u slavi ponovo pojavio među njima. Ja sam Onaj koji je obožavan bezbroj doba pre sadašnjeg, a Ja sam i odojče koje je narod Izraela napustio bezbroj doba pre sadašnjeg. Osim toga, Ja sam i preslavni Svemogući Bog sadašnjeg doba! Nek svi dođu pred Moj presto i vide Moju veličanstvenu pojavu, neka čuju Moj glas i vide Moja dela. To je celokupna volja Moja; to je kraj i vrhunac Moga plana, kao i svrha Mog upravljanja: da Me svaki narod obožava, da Me svaki jezik priznaje, da svaki čovek položi svoju veru u Mene i da svi narodi budu Moji podanici!

a. Izvorni tekst ne sadrži izraz „vidim da“.

Prethodno: Valjalo bi da živiš za istinu jer veruješ u Boga

Sledeće: Suštinska razlika između ovaploćenog Boga i ljudi koje Bog koristi

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera