Poglavlje 11

Da li sam Ja tvoj Bog? Da li sam Ja tvoj Car? Da li si Mi istinski dozvolio da u tebi vladam kao Car? Trebalo bi duboko da se zamisliš: zar nisi proučavao i odbacio novu svetlost kada se pojavila i da si se čak zaustavio i prestao da je pratiš? Zbog toga će ti suditi i zadesiće te nesreća; sudiće ti i bičevaće te gvozdenim žezlom i nećeš osetiti delovanje Svetog Duha. Uskoro ćeš plakati i pasti na kolena u obožavanju, ridajući iz sveg glasa. Uvek sam vam govorio i uvek sam vam se obraćao; nikada vam nisam uskraćivao Svoje reči. Prisetite se: da li sam vam ikada nešto prećutao? Neki, međutim, uporno rade stvari na pogrešan način. Izgubljeni su u magli sumnji koja im zaklanja sunce i nikada ne vide svetlost. Da li je to zato što im je osećaj „sopstva“ prejak ili su im sopstvene predstave previše snažne? Od kada to imaš imalo obzira prema Meni? Od kada to u srcu imaš prostora za Mene? Moliš mi se tek kada si doživeo neuspeh, kada si shvatio da si nemoćan i kada si u potpunosti ostao bez izbora. Ako je tako, zašto onda ne probaš da stvari radiš sam? Vi, ljudi! Staro sopstvo te je upropastilo!

Neki ljudi ne mogu da pronađu put i ne uspevaju da prate novu svetlost. Razgovaraju samo o stvarima koje su videli ranije; ništa novo ne pronalaze. Zašto je tako? Živite u sebi i zatvorili ste vrata za Mene. Gledajući kako se način delovanja Svetog Duha menja, u srcu uvek strahuješ da ćeš pogrešiti. Gde je tvoje bogobojažljivo srce? Jesi li ga tražio u tišini Božjeg prisustva? Ti se samo pitaš, „da li Sveti Duh stvarno tako deluje?“ Ono što su neki videli je delo Svetog Duha, ali ipak imaju još ponešto da kažu o tome; drugi priznaju da je to Božja reč, ali je svejedno ne prihvataju. Različite predstave se javljaju u svakome od njih i oni ne razumeju delo Svetog Duha. Neodgovorni su i nepromišljeni i ne žele da plate cenu i budu iskreni u Mom prisustvu. Sveti Duh ih je prosvetio, ali ne žele da Mi dođu da razgovaraju ili da traže, već slede sopstvene želje i rade šta god im je volja. Kakve su to namere?

Prethodno: Poglavlje 10

Sledeće: Poglavlje 12

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera