Hristove izjave na početku – Poglavlje 2

Filadelfijska crkva poprimila je svoj oblik, što je u celosti zasluga blagodati i milosti Božje. Bogoljubivo srce rađa se u mnoštvu svetaca, koji su nepokolebljivi na svom duhovnom putovanju. Oni se čvrsto drže verovanja u to da se jedan istiniti Bog ovaplotio i da je On Glava vaseljene, koja zapoveda svim stvarima: Ovo je potvrđeno od Duha Svetoga i ta je činjenica čvrsta kao stena! Ovo se nikada neće promeniti!

O, Svemogući Bože! Ti si taj koji je danas otvorio naše duhovne oči, dopuštajući slepima da progledaju, hromima da prohodaju i gubavima da ozdrave. Ti si taj koji je otvorio prozor ka nebu, dopuštajući nam da spoznamo tajne duhovnog carstva. Tvoje nemerljivo delo i Tvoja neizmerna milost omogućili su nam da budemo prožeti Tvojim svetim rečima i spaseni od naše ljudskosti, koju je Sotona iskvario. Mi smo Tvoji svedoci!

Dugo si bio skriven, ponizno i u tišini. Prošao si kroz vaskrsenje nakon smrti, kroz stradanje na raspeću, kroz radosti i tuge ljudskog života, kroz progone i nedaće; doživeo si i okusio bol ljudskog sveta, a i doba Te je napustilo. Ovaploćeni Bog je Sâm Bog. Zarad volje Božje spasao si nas iz đubrišta, desnicom si nas Svojom podigao i blagodat nam Svoju podario. Ne štedeći bola, Ti si Svoj život u nama skovao; cena koju si platio Svojom krvlju, znojem i suzama očvrsnula je na telima svetaca. Mi smo produkt[a] Tvog mukotrpnog truda; mi smo cena koju si platio.

O, Svemogući Bože! Zbog Tvoje dobrote i milosti, Tvoje pravednosti i Tvog veličanstva, zbog Tvoje svetosti i poniznosti, svi će se narodi pred Tobom pokloniti i obožavati Te vo vjeki vjekova.

Ti si danas upotpunio sve crkve – filadelfijsku crkvu – i na taj način ispunio Svoj plan upravljanja za 6000 godina. Sveci mogu ponizno da Ti se potčine, povezani u duhu i oponašajući Te u ljubavi, spojeni sa središtem izvora. Živa voda života protiče bez prestanka, spirajući i čisteći sve blato i mutnu vodu u crkvi, još jednom pročišćujući Tvoj hram. Spoznali smo praktičnog istinitog Boga, koračali unutar Njegovih reči, prepoznali smo svoje funkcije i dužnosti i učinili sve što je u našoj moći da sebe damo za dobrobit Crkve. Bivajući uvek tihi pred Tobom, mi moramo voditi računa o delu Duha Svetoga, kako Tvoje delo ne bi ostalo sputano u nama. Među svecima vlada uzajamna ljubav, tako da čvrstina jednih nadoknađuje propuste drugih. Oni su u svako doba sposobni da koračaju u duhu, prosvećeni i obasjani Svetim Duhom. Oni istinu sprovode u delo od trenutka kada su je razumeli. Oni idu ukorak sa novom svetlošću i slede Božje stope.

Koračati zajedno sa Bogom znači aktivno sarađivati s Njim, dopustiti Mu da preuzme kontrolu. Sve naše ideje, predstave, mišljenja i sekularne zavrzlame iščezavaju kao dim u vazduhu. Bogu prepuštamo vrhovnu vlast nad našim duhom, koračamo zajedno s Njim i tako dostižemo uznesenost, prevazilazeći ovaj svet, dok naš duh nesputan leti i biva oslobođen: takav je ishod kada Bog Svemogući postane Car. Kako onda da ne igramo i ne pevamo Njemu u slavu, nudeći Mu naše hvalospeve, nudeći Mu nove himne?

Mnogi su zaista načini da se veliča Bog: prizivanje Njegovog imena, približavanje Njemu, razmišljanje o Njemu, čitanje molitava, zajedništvo, meditacija i promišljanje, molitve, pesme i hvalospevi. Sve ove vrste veličanja nude uživanje, a tu je i pomazanje; veličanje Boga daje nam snagu, ali ujedno predstavlja i breme. U veličanju je vera, ali i novi uvidi.

Aktivno sarađujte s Bogom, uskladite se u svojoj službi i postanite jedno, ostvarite namere Boga Svemogućeg, požurite da što pre postanete sveto duhovno telo, pogazite Sotonu i stavite tačku na njegovu sudbinu. Filadelfijska crkva uznesena je u prisustvo Božje i otkrivena u Njegovoj slavi.

a. Izvorni tekst ne sadrži reč „produkt“.

Prethodno: Hristove izjave na početku – Poglavlje 1

Sledeće: Hristove izjave na početku – Poglavlje 3

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera