Poglavlje 4

Iz trena u tren gledaćemo i čekati, tihog duha i čistim srcem tražeći. Šta god da nas zadesi, ne smemo da se slepo upuštamo u razgovor. Samo treba da budemo tihi pred Bogom i budemo u stalnom razgovoru sa Njim i onda će nam Njegove namere sigurno biti otkrivene. U duhu, moramo da budemo spremni da u svakom trenutku razaznajemo stvari i moramo biti britkog i nepokolebljivog duha. Moramo se pojiti živom vodom pred Bogom, vodom koja hrani i krepi naš isušeni duh. Moramo da u svakom trenutku budemo spremni da se pročistimo od svoje sotonske naravi, koja je samopravedna, umišljena i samozadovoljna. Moramo da otvorimo svoja srca da bismo primili Božju reč i delali po Njegovoj reči. Moramo da doživimo Njegovu reč i budemo sigurni u Božju reč, da postignemo da je razumemo i tako joj omogućimo da postane naš život. To je naš nebeski poziv! Pobediti možemo samo ako živimo po Božjoj reči!

Danas su nam predstave previše nezgrapne i govorimo površno i postupamo nepromišljeno, nesposobni da delamo u skladu sa Duhom. Danas nije kao što je bilo u prošlosti. Delo Svetog Duha hrli napred velikom brzinom. Moramo do tančina da doživimo Božju reč. U srcu moramo jasno da razlučimo svaku ideju i misao i svaki pokret i reakciju. Ništa što radimo nekome u lice ili iza leđa ne može da izbegne sud pred Hristovim prestolom. Sveti Duh nas vodi u carstvo dubljih doživljaja, gde ćemo biti bliže tome da budemo sigurni u Svemogućeg.

Bog vaseljene otvorio nam je duhovne oči i tajne u duhu nam se stalno otkrivaju. Tražite čistog srca! Budite voljni da platite cenu, hodajte napred ujedinjeni, budite spremni da poreknete sebe, ne budite više gramzivi, sledite Svetog Duha i uživajte u Božjoj reči i onda će se pojaviti celoviti novi čovek vaseljene. Trenutak se bliži kada će Sotoni doći kraj, Božja volja će biti ostvarena, sve nacije sveta će postati carstvo Hristovo i Hrist će vladati kao Car na zemlji, za vijek i vijekova!

Prethodno: Poglavlje 3

Sledeće: Poglavlje 5

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera