Poglavlje 45

Javno sudiš svojoj braći i sestrama, kao da to nije ništa. Uistinu ne raspoznaješ dobro od zla; nemaš nimalo stida! Zar to nije izuzetno drsko i samovoljno ponašanje? Svako od vas je zbunjen i teška srca; previše bagaža nosiš sa sobom i u tebi nema mesta za Mene. Vi, slepci! Vaša surovost dostigla je vrhunac, kada će joj doći kraj?

Obraćam vam se iz srca i iznova vam dajem sve što imam, ali ste vi toliko škrti i nemate ni mrvicu ljudskosti; to je zaista teško razumeti. Zašto se držiš sopstvenih predstava? Zašto ne možeš da Mi dozvoliš da imam mesto u tebi? Kako bih uopšte mogao da vam naškodim? Ne smeš da nastaviš da se tako ponašaš – Moj dan zaista nije daleko. Uzdržite se od nesmotrenih reči i nepromišljenog ponašanja; nemojte da se bijete i izazivate nevolje; može li vam to u životu doneti išta dobro? Istinu vam govorim kada vam kažem da, čak i da se nijedan čovek ne spasi kada dođe Moj dan, sve ću i dalje raditi prema Svom planu. Morate da znate da sam Ja Svemogući Bog! Nijedan predmet, nijedna osoba, nijedno pitanje neće se usuditi da Me spreči da koračam napred. Nemojte misliti da nemam načina da ostvarim Svoju volju bez vas. Mogu da ti kažem da, ako se prema svom životu budeš odnosio na ovaj negativan način, samo ćeš ga upropastiti; to više neće biti Moja stvar.

Delovanje Svetog Duha napredovalo je do određenog stadijuma i svedočenje je dostiglo vrhunac. To je sva istina. Brzo, otvorite svoje sanjive oči; ne dozvolite da ono što sam mukotrpno ulagao u vas bude uzalud, i prestanite sebi da povlađujete. Rado činite dobra dela preda Mnom, ali kada Ja nisam prisutan, da li bi vaši postupci i ponašanje bili dostojni da ih vidim? Ne razlikujete dobro i zlo! Ne slušate Me, jedno radite preda Mnom, a drugo iza Mojih leđa. Još uvek niste shvatili da sam Ja Bog koji gleda duboko u čovekovo srce. Izuzetno ste neuki!

Kasnije, na putu koji je pred vama, ne smete da se služite varkom, obmanom i pokvarenošću, inače će posledice biti nezamislive! Vi još uvek ne shvatate šta su obmana i pokvarenost. Svaki postupak ili ponašanje koje Mi ne dozvoljavate da vidim, koje ne možete da javno pokažete, predstavljaju obmanu i pokvarenost. Shvatite to odmah! Ako se ubuduće budete služili obmanom i pokvarenošću, ne pretvarajte se da ne razumete: ako to budete činili, svesno činite zlo i dvostruko ste krivi. Zbog toga ćete izgoreti u plamenu, ili još gore, sami ćete sebe upropastiti. Morate da shvatite! Ono sa čim se danas suočavate je prekor iz ljubavi; to sigurno nije surovi sud. Ako to ne možete da vidite, onda ste previše jadni i za vas jednostavno nema nade. Ako niste spremni da prihvatite prekor iz ljubavi, onda vas jedino može zadesiti nemilosrdni sud. Kada se to desi, nemojte se žaliti da vas nisam upozorio. Nisam Ja taj koji je zanemario svoje dužnosti, već vi niste slušali Moje reči i niste pretočili Moje reči u delo. Govorim vam to sada, da Me ljudi ne bi krivili kasnije.

Prethodno: Poglavlje 44

Sledeće: Poglavlje 46

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera