Poglavlje 49

Da bi čovek služio skladno, potrebno je da pravilno vrši usklađivanje, živopisno i energično. Pored toga, mora da ima vitalnost, žustrinu i mora da puca od samopouzdanja, tako da ostali, kada to vide, budu opskrbljeni i siti. Da bi služio Meni, moraš da služiš shodno Mojim namerama, ne samo da se povinuješ Mom srcu, već i da udovoljiš Mojim namerama, tako da budem zadovoljan time što ostvarujem u tebi. Ispuni svoj život Mojom reči, ispuni svoj govor Mojom moći, to je ono što zahtevam od tebe. Da li ti potraga za ostvarenjem sopstvenih snova otkriva Moje obličje? Da li će to zadovoljiti Moje srce? Da li si neko ko se iskreno pridržavao Mojih namera? Da li si neko ko je iskreno pokušao da razume Moje srce? Da li si se zaista predao Meni? Da li si se istinski dao Meni? Da li si razmišljao o Mojim rečima?

Čovek mora da se služi mudrošću u svakom aspektu i da se služi mudrošću kako bi hodao Mojim savršenim putem. Oni koji postupaju shodno Mojoj reči su najmudriji od svih i oni koji delaju u skladu sa Mojom reči su najpokorniji. Onako je kako Ja kažem i ne treba da raspravljaš sa Mnom ili da pokušavaš da se ubeđuješ sa Mnom. Sve što govorim, govorim imajući tebe u vidu (bio strog ili blag). Biće u redu ako se usredsrediš na pokornost jer to je put istinske mudrosti (i način da izbegneš da te zadesi Božji sud). Danas, u Mojoj kući, nemoj da si preda Mnom pristojan, a da Mi drugo govoriš iza leđa. Želim da budeš praktičan; ne moraš da koristiš kitnjaste reči. Za one koji su praktični, ima svega. Za one koji nisu, nema ničega. Čak će se njihova tela vratiti zajedno s njima u ništavilo, jer bez praktičnosti, postoji samo praznina; nema drugog objašnjenja.

U vašoj veri u Boga, želim da budete iskreni i ne pridajete važnost tome šta možete da zadobijete ili izgubite, niti tome šta sve imate; trudite se isključivo da zakoračite na pravi put i da ne budete ni pod čijim uticajem niti da vas bilo ko ograničava. To je ono što se zove biti stub crkve, pobednik carstva; postupati drugačije znači da niste dostojni da živite preda Mnom.

Način da Mi budete blizu razlikuje se od situacije do situacije. Neki vole da izgovaraju lepe reči i postupaju s predanošću preda Mnom. Međutim, iza kulisa u njima je potpuni nered i Mojih reči nema u njima. Gnusni su i dosadni; ne dolazi u obzir da takvi nekog pouče ili opskrbe. Niste u stanju da budete brižni prema mom Srcu jer ne možete da budete bliskiji sa Mnom, niti da razgovarate sa Mnom; činite da se stalno brinem za vas i stalno se trudim oko vas.

Prethodno: Poglavlje 48

Sledeće: Poglavlje 50

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera