Poglavlje 52

Javljam se kao Sunce pravednosti, a vi i Ja delimo slavu i dobre blagoslove, za vjek i vjekova! To je nepobitna činjenica, i već je počela da se potvrđuje u vama! To je zato što ću sve što sam vam obećao i ispuniti; sve što govorim je stvarnost, i nikada se neće vratiti uzalud. Ti dobri blagoslovi su vam dati i niko drugi na njih ne može da polaže pravo; to su plodovi vaše službe koju ste, zajedničkim dogovorom, obavili u sadejstvu sa Mnom. Odbacite svoje verske predstave; verujte u istinitost Mojih reči i ne budite sumnjičavi! Ne šalim se s vama; ono što govorim, to i mislim. Oni kojima dajem blagoslove ih dobijaju, dok oni kojima blagoslove ne dajem, ne dobijaju ih. Sve to Ja određujem. Zemaljska sreća jednostavno nema nikakvu važnost! Po Meni, to je samo smeće koje ne vredi ni pišljiva boba! Prema tome, nemoj da pridaješ prevelik značaj zemaljskim zadovoljstvima. Zar uživanje u nebeskim blagoslovima sa Mnom nije mnogo značajnije i dragocenije?

Ranije, istina nije bila otkrivena i Ja se nisam otvoreno pojavio; tada ste sumnjali u Mene i niste se usuđivali da budete sigurni u Mene. Međutim, danas je sve otkriveno i Ja sam se pojavio kao Sunce pravednosti, pa ako još uvek sumnjate, šta kažete na to? Kada je tama prekrila zemlju, moglo je da se oprosti to što niste videli svetlost, ali danas, kada je sunce obasjalo sve mračne zabiti, skriveno više nije skriveno, i prikriveno više nije prikriveno. Ako još uvek sumnjate, neću vam lako oprostiti! Sada je trenutak da budete apsolutno sigurni u Mene, trenutak da budete spremni da Mi se posvetite i date. Plamen suda Mog zahvatiće svakog ko Mi se i najmanje usprotivi, u trenutku i bez oklevanja, jer sada je trenutak kada je stigao nemilosrdni sud. Onima čiji duh i srce nisu ispravni sudiće se brzo. To je pravo značenje o kome je reč u „Moje delovanje je kao blještava munja.“

Ono brzo napreduje; može samo da iznenadi ljude, može samo da ih uplaši, više se ne može odlagati i ne može se zaustaviti. Što se više Moje deloizvršava, to brže ono napreduje; ko god nije budan i pripremljen, preti mu da bude odbačen. Ne možeš više da podležeš nagonu iskušenja. Moje delo je u potpunosti počelo i širi se na neznabožačke narode i vaseljena svet. Plamen suda je neumoljiv i bez milosti ili ljubavi za bilo koga. I onima koji su Bogu odani, ali gaje neispravne misli i ideje, ili se čak i malo protive, takođe će se suditi; u to nema sumnje. Svi oni koje obasjava Moja svetlost živeće u svetlosti i delati u svetlosti i služiće Mi do samog kraja puta. Oni koji ne žive u svetlosti žive u tami. Doneću odluku pošto im budem sudio, zavisno od njihovog stava prema sopstvenoj krivici.

Došao je Moj dan. „Moj dan“, koji sam pominjao u prošlosti, sada je pred vašim očima, jer ste vi sišli zajedno sa Mnom. Ja sa tobom i ti sa Mnom; susreli smo se u vazduhu i zajedno delimo slavu. Moj dan je zaista i u potpunosti stigao!

Prethodno: Poglavlje 51

Sledeće: Poglavlje 53

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera