Poglavlje 6

Svemogući Bog, Vladar svega stvorenog, vrši Svoju carsku vlast sa Svog prestola. On vlada vaseljenom i svim stvorenim i vodi nas na čitavoj zemlji. U svakom trenutku bićemo Mu blizu i doći ćemo Mu u tišini, ne propuštajući ni trenutak i u svakom trenutku ćemo izvlačiti pouke. Sve, od našeg okruženja do ljudi, dešavanja i stvari, sve postoji uz dozvolu Njegovog prestola. Ni po koju cenu nemoj da dozvoliš da ti se u srcu javi ogorčenost, inače ti Bog neće podariti Svoju blagodat. Kada te zadesi bolest, to je Božja ljubav i ona sigurno skriva Njegove dobre namere. Iako će ti telo možda malo patiti, nemoj gajiti Sotonine ideje. Hvali Boga u bolesti i uživaj u Bogu dok Ga hvališ. Ne budi malodušan u bolesti, nastavi iznova i iznova da tražiš i ne odustaj i Bog će te prosvetliti Njegovom svetlošću. Kakva je bila Jovova vera? Svemogući Bog je i svemoćni lekar! Živeti u bolesti znači biti bolestan, ali živeti u duhu znači biti zdrav. Sve do poslednjeg daha, Bog neće dopustiti da umreš.

U sebi nosimo vaskrsli život Hrista. U prisustvu Boga nam nesumnjivo manjka vere: neka nam taj Bog udahne istinski veru. Kako je slatka Božja reč! Božja reč je moćan lek! Posramljuje đavole i Sotonu! Dokučiti Božju reč nam je od pomoći. Njegova reč deluje brzo kako bi spasila naša srce! Odagnava sve stvari i sve umiruje. Vera je kao most od jednog debla: oni koji se grozničavo bore za život teško će ga preći, ali oni koji su spremni da se žrtvuju mogu da pređu na drugu stranu, sigurnog koraka i bez straha. Ako čovek gaji bojažljive i plašljive misli, to je zato što ga je Sotona prevario, u strahu da ćemo preći most vere da bismo ušli u Boga. Sotona pokušava na svaki mogući način da nam pošalje svoje misli. U svakom trenutku se moramo moliti da nas Bog prosvetli Svojom svetlošću, u svakom trenutku moramo računati na Boga da nas očisti od Sotoninog otrova, u svakom trenutku moramo vežbati u našem duhu kako da se približimo Bogu i da Mu dopustimo da ovlada čitavim našim bićem.

Prethodno: Poglavlje 5

Sledeće: Poglavlje 7

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera