Poglavlje 65

Moje reči vas neprestano prosvećuju, ali su vaša srca previše otvrdla, te niste u stanju da shvatite Moje namere unutar svog duha! Recite Mi: koliko puta sam vas podsetio na to da se ne usredsređujete na hranu, ni na odeću, ni na svoj izgled, već da se usredsredite na svoje unutarnje živote? Vi jednostavno nećete da slušate. Muka mi je od priče. Jeste li toliko otupeli? Jeste li potpuno nerazumni? Da li je moguće da su moje reči izgovorene uzalud? Jesam li rekao nešto pogrešno? Sinovi Moji! Imajte obzira prema Mojim iskrenim namerama! Kada vaši životi dostignu zrelost, više neće biti potrebe za brigom, i sve će biti obezbeđeno. Trenutno nije vredno usredsređivati se na te stvari. Moje carstvo je potpunosti ostvareno i javno se spustilo u svet; ovo još više ukazuje na to da je Moj sud stigao u potpunosti. Jeste li ga iskusili? Gnušam se toga da vam sudim, ali se vi uopšte ne obazirete na Moje srce. Moja je želja da vam se neprestano pruža briga i zaštita Moje ljubavi, a ne nemilosrdni sud. Da li je moguće da ste voljni da vam se sudi? Ako ne, zašto Mi se onda iznova ne približavate, zašto ne komunicirate i ne družite se sa Mnom? Ponašaš se tako hladno prema Meni, a kada te Sotona podbada, osećaš se ushićeno, misleći da se to poklapa sa tvojom sopstvenom voljom – a ništa što činiš nije Mene radi. Da li želite da se prema Meni uvek ophodite tako okrutno?

Moje reči vas neprestano prosvećuju, ali su vaša srca previše otvrdla, te niste u stanju da shvatite Moju volju unutar svog duha! Recite Mi: koliko puta sam vas podsetio na to da se ne usredsređujete na hranu, ni na odeću, ni na svoj izgled, već da se usredsredite na svoje unutarnje živote? Vi jednostavno nećete da slušate. Muka mi je od priče. Jeste li toliko otupeli? Jeste li potpuno nerazumni? Da li je moguće da su moje reči izgovorene uzalud? Jesam li rekao nešto pogrešno? Sinovi Moji! Imajte obzira prema Mojim iskrenim namerama! Kada vaši životi dostignu zrelost, više neće biti potrebe za brigom, i sve će biti obezbeđeno. Trenutno nije vredno usredsređivati se na te stvari. Moje carstvo je potpunosti ostvareno i javno se spustilo u svet; ovo još više ukazuje na to da je Moj sud stigao u potpunosti. Jeste li ga iskusili? Gnušam se toga da vam sudim, ali se vi uopšte ne obazirete na Moje srce. Moja je želja da vam se neprestano pruža briga i zaštita Moje ljubavi, a ne nemilosrdni sud. Da li je moguće da ste voljni da vam se sudi? Ako ne, zašto Mi se onda iznova ne približavate, zašto ne komunicirate i ne družite se sa Mnom? Ponašaš se tako hladno prema Meni, a kada te Sotona podbada, osećaš se ushićeno, misleći da se to poklapa sa tvojom sopstvenom voljom – a ništa što činiš nije Mene radi. Da li želite da se prema Meni uvek ophodite tako okrutno?

Nije da ne želim da vam dam, već vi niste voljni da platite cenu. Kao takvi, praznih ste ruku, nemate ništa. Zar ne vidite kako brzo napreduje delo Duha Svetoga? Zar ne vidite da Moje srce gori od strepnje? Molim vas da sarađujete sa Mnom, ali vi i dalje niste voljni. Događaće se svakakve katastrofe, jedna za drugom; svi narodi i mesta doživeće nesreće: kuga, glad, poplave, suša i zemljotresi nastupaju svuda. Ove katastrofe se ne dešavaju samo na jednom ili na dva mesta, niti će biti gotove za dan ili dva; umesto toga, one će se širiti na sve veća i veća područja i postajati sve ozbiljnije. Razne najezde insekata slediće jedna za drugom tokom ovog vremena, a fenomen kanibalizma će iskrsnuti svuda. Ovo je Moj sud nad svim zemljama i narodima. Deco Moja! Vi ne smete trpeti bol i nevolje katastrofa. Moja je želja da uskoro stasate i da breme koje leži na Mojim plećima preuzmete što je pre moguće. Zašto ne razumete Moje namere? Posao koji je pred nama biće sve naporniji. Zar ste toliko tvrdog srca da Me ostavljate punih ruku posla, da Sȃm toliko naporno radim? Reći ću to jasnije: oni koji dostignu životnu zrelost dobiće utočište i neće podnositi bol i teškoće; oni čiji životi ne dostignu zrelost moraju podnositi bol i povrede. Moje reči su dovoljno jasne, zar ne?

Moje ime mora da se pronese u svim pravcima i do svih mesta, da bi svi znali Moje sveto ime i spoznali Mene. Ljudi iz različitih sfera života u SAD, Japanu, Kanadi, Singapuru, Sovjetskom Savezu, Makau, Hong Kongu i drugim zemljama odmah će zajedno pohrliti u Kinu, u potrazi za istinitim putem. O Mom imenu njima je već posvedočeno; sve što vam preostaje jeste da što pre sazrete, kako biste mogli da im budete pastir i da ih predvodite. Zato kažem da ima još i više posla kojeg treba obaviti. Za Moje ime će se naširoko čuti nakon tih katastrofa i, ako ne budete obazrivi, izgubićete ono što vam s pravom pripada. Zar se ne plašite? Moje ime doseže do svih religija, do svih sfera života, svih naroda i veroispovesti. Ovo je Moje delo koje se obavlja na uređen način, u bliskoj međusobnoj srodnosti; sve se dešava prema Mom mudrom planu. Samo bih želeo da ste u stanju da napredujete sa svakim korakom, pomno sledeći Moj primer.

Prethodno: Poglavlje 64

Sledeće: Poglavlje 66

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera