Poglavlje 67

Moji sinovi se pojavljuju javno i pred svim narodima. Strogo ću izgrditi onoga ko se usudi da im se otvoreno usprotivi, to je sigurno. Danas, svi oni koji su u stanju da ustanu i vode crkvu dostigli su status prvorođenog sina i danas su sa Mnom u slavi – sve što je Moje je i vaše. Darujem izdašnu blagodat svima onima koji Mi se iskreno pokore, da postaneš moćan, jači od ostalih ljudi. Moja volja je u potpunosti usmerena na vas, prvorođene sinove i samo želim da što pre sazrete i završite ono što sam vam poverio. Znajte! Ono što sam vam poverio je završni projekat Mog plana upravljanja. Samo se nadam da ćete biti u stanju da celo svoje biće podariš Meni, svim svojim srcem, umom i snagom i da ga celog daš za Mene. Vreme stvarno ne čeka nijednog čoveka i nijedna osoba, događaj ili stvar ne može da omete Moje delo. Znaj ovo! Moje delo napreduje polako i neometano, svakim korakom.

Moji koraci gaze celom vaseljenom i do krajeva zemlje, Moje oči stalno proučavaju svaku osobu i, pored toga, Ja posmatram vaseljenu kao celinu. Moje reči su zapravo na delu u svakom kutku vaseljene. Ko god se usudi da ne vrši službu za Mene, ko god se usudi da Mi bude nelojalan, ko god se usudi da sudi Mom imenu i ko god se usudi da vređa i kleveće Moje sinove – onima koji su stvarno sposobni za takve stvari mora se strogo suditi. Moj sud će ih zadesiti u potpunosti, što znači da je sada vreme suda i pažljivim posmatranjem videćete da se Moj sud prostire širom vaseljene-sveta. Naravno, Moja kuća neće biti pošteđena. Sudiće se onima čije misli, reči ili postupci nisu u skladu sa Mojom voljom. Shvati sledeće! Moj sud uperen je prema celokupnoj vaseljeni-svetu, ne samo prema jednoj grupi ljudi ili stvari. Da li si to shvatio? Ako duboko u sebi, gajiš podeljene misli o Meni, onda ćeš odmah biti podvrgnut sudu na unutrašnjem planu.

Moj sud nastupa u svim oblicima i formama. Znajte to! Ja sam jedinstveni, istiniti Bog vaseljene sveta! Ništa nije izvan Moje sile. Svi moji sudovi su vam otkriveni: ako o Meni gajiš protivrečne misli, prosvetiću te u obliku upozorenja. Ako ne budeš slušao, odmah ću te napustiti (time ne mislim na sumnju u Moje ime, već na otvoreno ponašanje u vezi sa telesnim zadovoljstvima). Ako su ti misli prema Meni prkosne, ako Mi se žališ, ako iznova i iznova prihvataš Sotonine ideje i ako ne slediš životna osećanja, onda će ti duh biti u tami i telo će ti trpeti bol. Moraš da Mi budeš bliže. Ne možeš nikada da povratiš tvoje normalno stanje za samo dan ili dva i tvoj će život vidno zaostajati. Što se tiče onih koji su raskalašni u govoru, ukoriću vam usta i jezik i potrudiću se da se neko obračuna sa vašim jezikom. Oni koji su neobuzdano raskalašni u postupcima, upozoriću vas u vašem duhu i strogo izgrditi one koji ne slušaju. One koji Mi otvoreno sude i prkose mi, odnosno one koji pokazuju neposlušnost u rečima ili postupcima, njih ću potpuno izgnati i napustiti ih, zbog čega će stradati i izgubiti najviše blagoslove. To su oni koji će biti izgnani pošto budu izabrani. Oni koji su neuki, to jest oni čije vizije nisu jasne, njih ću ipak prosvetiti i spasiti. Međutim, sa onima koji razumeju istinu, ali je ne primenjuju, biće postupano prema pomenutim pravilima, bili neuki ili ne. Što se tiče ljudi koji su od početka imali zabludele namere, učiniću da zauvek ne budu u stanju da dokuče stvarnost i na kraju će biti izgnani, jedan po jedan. Nijedan neće ostati, iako sada ostaju po Mom uređenju (jer Ja ne radim stvari brzopleto, već po redu).

Moj sud je potpuno otkriven i odnosi se na razne ljude, koji svi moraju da zauzmu svoja odgovarajuća mesta. Ja ću upravljati ljudima i suditi im prema pravilima koja su prekršili. Što se tiče onih koji nisu u ovo ime i koji ne prihvataju Hrista poslednjih dana, za njih važi samo jedno pravilo. Odmah ću uzeti duh, dušu i telo svakome koji Mi se usprotivi i izgnati ih u Ad. Sve one koji Mi ne prkose, sačekaću vas da sazrete pre nego što sprovedem svoj drugi sud. Moje reči sve potpuno jasno objašnjavaju i ništa nije sakriveno. Samo se nadam da ste u stanju da ih imate na umu u svakom trenutku!

Prethodno: Poglavlje 66

Sledeće: Poglavlje 68

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera