Delo širenja jevanđelja istovremeno je i delo čovekovog spasenja

Svi ljudi treba da razumeju ciljeve Mog dela na zemlji, odnosno, šta Ja konačno želim da postignem i koji stepen u tom delu moram da dostignem kako bi ono moglo biti dovršeno. Ako do dana današnjeg hodajući sa Mnom ljudi nisu shvatili u čemu je suština Mog dela, nisu li onda uzalud koračali sa Mnom? Ako Me ljudi slede, trebalo bi da poznaju Moju volju. Već hiljadama godina radim na zemlji i sve do dana današnjeg obavljam Svoje delo na taj način. Iako Moje delo obuhvata brojne poduhvate, njegova svrha ostaje neizmenjena; i premda sam ispunjen sudom i grdnjom prema čoveku, na primer, ono što činim i dalje je zarad njegovog spasenja i radi što boljeg širenja Mog jevanđelja i daljeg prenošenja Mog dela među svim neznabožačkim narodima nakon što čovek bude upotpunjen. Dakle, danas, u vreme kada mnogi ljudi već odavno osećaju duboko zaprepašćenje, Ja i dalje nastavljam Svoje delo, nastavljam sa poslom koji moram da obavim kako bih sudio čoveku i izgrdio ga. Uprkos činjenici da su čoveku dojadile Moje reči i da nema nikakvu želju da se bavi Mojim delom, Ja i dalje obavljam Svoju dužnost, jer svrha Mog dela ostaje nepromenjena i Moj prvobitni plan neće biti uništen. Svrha Mog suda jeste da čoveku omogući da Mi bude više poslušan, a svrha Moje grdnje da čoveku dopusti da se uspešnije menja. Iako ono što činim doprinosi prvenstveno Mom upravljanju, nikada nisam učinio ništa što čoveku nije bilo od koristi, jer želim da sve narode izvan Izraela učinim isto tako poslušnim kao što su Izraelci, da od njih stvorim prava ljudska bića, kako bih mogao imati uporište i u zemljama izvan Izraela. U tome se sastoji Moje upravljanje; to je delo koje obavljam među neznabožačkim narodima. Čak i sada, mnogi i dalje ne razumeju Moje upravljanje, jer ih takve stvari ne zanimaju i brinu se samo za sopstvenu budućnost i odredište. Šta god da kažem, oni ostaju ravnodušni prema delu koje obavljam, usredsređujući se umesto toga isključivo na svoje sutrašnje odredište. Budu li se stvari i dalje tako odvijale, kako će se Moje delo proširiti? Kako da se Moje jevanđelje raširi po celom svetu? Znajte da ću vas, nakon što se Moje delo proširi, rasejati svuda po svetu i udariti po vama kao što je Jahve udario po svakom plemenu izraelskom. Sve to će biti učinjeno da bi se Moje jevanđelje proširilo po zemlji, da bi se Moje delo prenelo i na neznabožačke narode, da bi Moje ime veličali i odrasli i deca i da bi se Moje sveto ime uzdizalo iz usta pripadnika svih plemena i naroda. Sve to je stoga da bi, u ovoj završnoj eri, Moje ime veličali neznabožački narodi, da bi neznabošci spoznali Moja dela, da bi Me zbog Mojih dela zvali Svemogućim i da bi se Moje reči uskoro ostvarile. Svim ljudima ću obznaniti da Ja nisam samo Bog Izraelaca, već i Bog svih neznabožačkih naroda, čak i onih koje sam prokleo. Dozvoliću svim ljudima da vide da sam Ja Bog svega stvorenog. To je Moje najveće delo, svrha Mog plana rada za poslednje dane i jedino delo koje treba obaviti u poslednjim danima.

Tek tokom poslednjih dana čoveku će se u potpunosti otkriti delo koje sam obavljao hiljadama godina. Tek sada sam čoveku otkrio celokupnu tajnu Svog upravljanja, a čovek je spoznao svrhu Mog dela i, povrh toga, odgonetnuo je sve Moje tajne. Čoveku sam već rekao sve o odredištu koje ga brine. Čoveku sam već razotkrio sve Svoje tajne, tajne koje su bile skrivene više od 5900 godina. Ko je Jahve? Ko je Mesija? Ko je Isus? Sve ovo bi trebalo da znate. Ova imena su prekretnice Moga dela. Jeste li to razumeli? Kako treba da se obznanjuje Moje sveto ime? Kako treba da se širi Moje ime u svakom onom narodu koji Me je dozivao bilo kojim od Mojih imena? Moje delo se širi, a Ja ću njegovu celovitost prenositi na sve narode. I pošto je Moje delo sprovedeno u vama, Ja ću udariti po vama kao što je Jahve udario po pastirima iz doma Davidovog u Izraelu, rasipajući vas među sve narode. Jer ću u poslednjim danima sve narode razbiti na komadiće i nanovo rasporediti njihove pripadnike. A kada se ponovo vratim, narodi će već biti podeljeni duž granica iscrtanih Mojim ognjem. Tada ću se ljudskom rodu iznova prikazati u vidu užarenog sunca, pokazaću im se otvoreno u liku Svetog koga nikada nisu videli, koračajući među mnogobrojnim narodima baš kao što sam Ja, Jahve, nekada hodao među jevrejskim plemenima. Od tada pa nadalje, predvodiću ljudski rod tokom njihovog života na zemlji. Tamo će zasigurno posmatrati Moju slavu i zasigurno će u vazduhu videti stub sazdan od oblaka, koji će ih voditi kroz život, jer ću se Ja pojavljivati na svetim mestima. Čovek će dočekati da vidi Moj dan pravednosti, kao i Moje slavno prikazanje. To će se dogoditi kad zagospodarim celom zemljom i proslavim Svoje brojne sinove. Svuda na zemlji ljudi će se pokloniti, a Moj šator će biti čvrsto uzdignut među ljudskim rodom, na temelju dela koje danas obavljam. I ljudi će Meni služiti u hramu. Oltar, prekriven prljavim i gnusnim stvarima, razbiću na komade i iznova sagraditi. Novorođena jagnjad i telad biće nabacana preko svetog oltara. Srušiću današnji hram i sagraditi novi. Hram koji danas stoji, pun odvratnih ljudi, srušiće se, a onaj koji Ja sagradim biće ispunjen slugama koji su Meni odani. Oni će ponovo ustati i služiti Meni radi slave Moga hrama. Zasigurno ćete videti dan na koji ću biti ovenčan velikom slavom i zasigurno ćete videti dan kada ću srušiti hram i sagraditi novi. Isto tako, zasigurno ćete videti dan dolaska Mog šatora u svet ljudi. Čim razbijem hram, doneću Svoj šator u svet ljudi, baš u trenutku dok budu posmatrali Moj silazak. Nakon što satrem sve narode, nanovo ću ih okupiti, nadalje gradeći Svoj hram i podižući Svoj oltar, kako bi Mi svi mogli prineti žrtvu, služiti Meni u Mom hramu i odano se posvetiti Mom delu u neznabožačkim narodima. Oni će biti poput Izraelaca današnjice, odeveni u svešteničku odeždu i s krunom na glavi, a usred njih uzdizaće se Moja slava, slava Jahvea, i Moje veličanstvo lebdeće nad njima i prebivati s njima. I Moje delo u neznabožačkim narodima biće sprovedeno na isti način. Kakvo je bilo Moje delo u Izraelu, takvo će biti i Moje delo u neznabožačkim narodima, jer ću proširiti Svoje delo u Izraelu i preneti ga na narode neznabožaca.

Ovo je vreme u kome Moj Duh obavlja veliko delo i vreme kada započinjem Svoje delo među neznabožačkim narodima. Povrh toga, sada je vreme kad razvrstavam sva stvorenja, smeštajući svako od njih u odgovarajuću grupu, kako bi Moje delo moglo da se odvija znatno brže i delotvornije. I zato, ono što i dalje tražim od tebe jeste da celo svoje biće prikloniš Mom celokupnom delu i da, osim toga, jasno uočiš i uveriš se u sav posao koji sam obavio u tebi i da svu svoju snagu uložiš u Moje delovanje ne bi li ono postalo delotvornije. To je ono što moraš da razumeš. Kloni se međusobnih sukoba, tražeći sebi odstupnicu i žudeći za telesnom utehom, jer bi time samo odložio dovršetak Mog dela i odložio svoju divnu budućnost. Ne samo da te to ne bi zaštitilo, već bi ti donelo propast. Zar to ne bi bilo nesmotreno sa tvoje strane? Ono u čemu danas pohlepno uživaš upravo je ono što uništava tvoju budućnost, dok je bol koji danas trpiš zapravo ono što te štiti. Nužno je da budeš potpuno svestan ovih stvari, kako bi izbegao da postaneš žrtva iskušenja iz kojih ćeš se teško izvući i kako ne bi zalutao u gustu maglu iz koje ne možeš da pronađeš sunce. Kad se gusta magla raščisti, naći ćeš se usred velikog sudnjeg dana. Do tog vremena, Moj dan će ljudskom rodu već počinjati da sviće. Kako ćeš izbeći Mom sudu? Kako ćeš izdržati žarku vrelinu sunca? Kad čoveka darujem Svojim izobiljem, on ga ne neguje u svojim nedrima, već ga odbacuje u stranu, tamo gde ga niko neće primetiti. Nakon što se Moj dan spusti na čoveka, on više neće moći da otkrije Moje izobilje niti da pronađe gorke istine koje sam mu davno saopštio. Jadikovaće i plakaće jer je izgubio sjaj svetlosti i upao u tamu. Ono što danas vidite samo je oštro sečivo Mojih usta. Još niste videli batinu u Mojoj ruci niti oganj kojim spaljujem čoveka, pa ste u Mom prisustvu zato i dalje nadmeni i neumereni. Zato se u Mom domu i dalje svađate sa Mnom, osporavajući svojim ljudskim jezikom ono što je izašlo iz Mojih usta. Čovek Me se ne boji. Iako i dan-danas ostaje Moj neprijatelj, u njemu i dalje nema nikakvog straha. U vašim ustima su jezik i zubi nepravednika. Vaše reči i dela podsećaju na zmiju koja je Evu navela na greh. Jedni od drugih tražite oko za oko i zub za zub, a u Mom prisustvu nastojite da za sebe prigrabite položaj, slavu i korist, ne znajući da Ja potajno motrim na vaše reči i dela. I pre nego što ste se uopšte našli u Mom prisustvu, izmerio sam dubinu vaših srca. Čovek uvek želi da se istrgne iz Moje ruke i da izvrda Mom pogledu, premda Ja nikad nisam izbegavao njegove reči niti dela. Umesto toga, tim rečima i delima namerno dopuštam da ih Moje oči vide, kako bih mogao da izgrdim čovekovu nepravednost i da osudim njegovu pobunu. Prema tome, reči i dela koja čovek čini u tajnosti uvek ostaju pred Mojom stolicom iz koje presuđujem, a Mоја osuda nije nikad zaobišla čoveka, jer je njegova pobuna pregolema. Moj posao je da spalim i pročistim sve čovekove reči koje je izgovorio i dela koja je počinio u prisustvu Mog Duha. Tako će[a] Mi, kad napustim zemlju, ljudi i dalje ostati odani, služiće Mi i dalje kao što Moje svete sluge rade u Mom delu, omogućavajući da se Moje delo na zemlji nastavi sve do dana njegovog dovršetka.

a. Izvorni tekst ne sadrži izraz „Tako će“.

Prethodno: Spasitelj se već vratio na „belom oblaku“

Sledeće: Svi ste vi tako podli po svom karakteru!

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera