Da li ti istinski veruješ u Boga?

Možda si više od godinu ili dve koračao putem vere u Boga i možda si tokom tih godina podneo mnoge teškoće u svom životu; ili možda nisi pretrpeo mnoge teškoće, već si umesto toga primio brojne blagodati. Isto tako može biti da nisi iskusio niti poteškoće niti blagodati, nego si radije živeo neupadljivim životom. Bez obzira na to, ti si još uvek sledbenik Božji, pa hajde da iskreno porazgovaramo o temi o sleđenju Boga. Ipak, Ja moram da podsetim sve one koji čitaju ove reči da je reč Božja upućena onima koji Ga priznaju i slede, a ne svim ljudima bez obzira na to da li Ga priznaju ili ne. Ako veruješ da se Bog obraća mnoštvu, svim ljudima u svetu, onda Božja reč neće imati nikakvog uticaja na tebe. Prema tome, treba da upamtiš sve ove reči u svom srcu, a ne da se stalno ograđuješ od njih. U svakom slučaju, hajde da govorimo o onome što se događa u našoj kući.

Sada bi svi trebalo da shvatate pravi smisao vere u Boga. Smisao vere u Boga o kome sam prethodno govorio u vezi sa vašim pozitivnim ulaskom. Danas je drugačije: danas bih voleo da ispitam suštinu vaše vere u Boga. Naravno, to je vaše usmeravanje sa negativnog aspekta; da to ne učinim, vi nikada ne biste spoznali svoje pravo lice i večito biste se razmetali svojom pobožnošću i vernošću. Pošteno govoreći, da nisam razotkrio ruglo u dubini vaših srca, tada bi svaki od vas stavio krunu na svoju glavu i svu slavu zadržao za sebe. Vaša nadmena i uobražena priroda vas dovodi do toga da izdajete sopstvenu savest, da se bunite protiv Hrista i opirete Mu se, i da otkrivate svoje ruglo, tako iznoseći na videlo svoje namere, predstave, preterane želje i oči pune pohlepe. Pa ipak nastavljate da brbljate o svojoj doživotnoj žudnji za Hristovim delom, i svaki put iznova ponavljate one istine koje je Hristos davno izrekao. To je ta vaša „vera“ – vaša „vera bez nečistote“. Sve vreme sam se držao strogih merila kada je u pitanju čovek. Ako uz tvoju odanost dolaze namere i uslovljavanja, onda bih Ja radije bio bez tvoje takozvane odanosti, jer se gnušam onih koji Me obmanjuju svojim namerama i iznuđuju od Mene kroz uslovljavanja. Jedino što želim jeste da Mi čovek bude u potpunosti odan i da sve što čini čini za – i da bi dokazao – jednu reč: veru. Prezirem kada laskajući Mi pokušavate da Me obradujete, jer sam se Ja prema vama uvek odnosio sa iskrenošću i stoga želim da i vi Meni pristupite sa istinskom verom. Kada je u pitanju vera, mnogi mogu pomisliti da Boga slede zato što imaju vere i da drugačije ne bi izdržali takvu patnju. Zato te pitam sledeće: ako veruješ u Božje postojanje, zašto Ga se ne bojiš? Ako veruješ u Božje postojanje, zašto u tvom srcu nema nimalo straha od Njega? Prihvataš to da je Hristos ovaploćenje Boga, pa zašto si prezriv prema Njemu? Zašto se prema Njemu odnosiš s nepoštovanjem? Zašto Mu otvoreno sudiš? Zašto stalno tajno motriš svaki Njegov pokret? Zašto se ne pokoriš Njegovim planovima? Zašto ne postupaš u skladu sa Njegovom rečju? Zašto pokušavaš da od Njega iznuđuješ i potkradaš priloge Njemu? Zašto govoriš kao da si sam Hristos? Zašto sudiš da li su Njegovo delo i Njegova reč ispravni? Zašto se usuđuješ da huliš na Njega iza Njegovih leđa? Da li ovo i sve drugo predstavlja vašu veru?

U vašim rečima i ponašanju se otkrivaju elementi vaše nevere u Hrista. Neverom su prožeti motivi i namere u svemu što činite. Čak iz samog vašeg pogleda proizlazi nevera u Hrista. Može se reći da svaki od vas svakog minuta u sebi gaji elemente nevere. To znači da ste vi u svakom trenutku u opasnosti da izdate Hrista, jer je krv koja struji vašim telom ispunjena neverom u ovaploćenog Boga. Stoga, Ja kažem da otisci stopala koje ostavljate na putu vere u Boga nisu stvarni; dok koračate putem vere u Boga, svoja stopala ne držite čvrsto na zemlji, već ih samo pokrećete. Nikada u potpunosti ne verujete u reč Hristovu i niste u stanju da je odmah sprovedete u delo. To je razlog što nemate vere u Hrista. A činjenica da uvek imate predstave o Njemu još jedan je razlog što nemate vere u Njega. Večita skeptičnost prema delu Hristovom, oglušivanje o reči Hristove, mišljenje o svakom delu koje je Hristos učinio i nemogućnost da se razume ovo delo na ispravan način, opiranje da se po strani ostave lične predstave bez obzira na objašnjenja koja ste dobili i tome slično – sve su to elementi nevere pomešani u vašem srcu. Iako sledite delo Hristovo i nikada u tome ne zaostajete, previše je toga buntovnog pomešano u vašem srcu. Ova pobuna je ono nečisto u vašem verovanju u Boga. Možda mislite da nije tako, međutim, ako iz ovoga nisi u stanju da prepoznaš svoje namere, tada ćeš se zasigurno naći među onima koji propadaju, jer Bog usavršava samo one koji istinski veruju u Njega, ne i one koji su prema Njemu skeptični, a ponajmanje sve one koji Ga nerado slede uprkos tome što nikada nisu poverovali da je On Bog.

Pojedini ljudi se ne raduju istini, a još manje sudu. Umesto toga se raduju moći i bogatstvu; takvi ljudi se nazivaju vlastoljupcima. Oni su u potrazi samo za uticajnim veroispovestima u svetu i tragaju samo za pastorima i učiteljima koji dolaze iz teoloških škola. Iako su prihvatili put istine, oni tek napola veruju; nisu u stanju da svoje srce i um predaju u celosti, izgovaraju reči o tome kako se daju za Boga, a oči su im uprte u slavne pastore i učitelje, dok u Hrista više ni ovlaš ne pogledaju. Njihovo je srce usredsređeno na slavu, bogatstvo i sjaj. Smatraju nepojmljivim da bi jedna tako sićušna osoba mogla biti sposobna da pobedi tolike, da bi neko tako neugledan mogao da usavrši čoveka. Oni misle da je nemoguće da su ti nikogovići iz prašine i sa smetlišta baš taj Božji izabrani narod. Veruju da bi se, ako bi ljudi poput ovih bili oni koje Bog spasava, nebo i zemlja okrenuli naopačke i da bi se svi ljudi tome nedotupavno smejali. Oni veruju da, ako je Bog izabrao takve nikogoviće da ih usavrši, ti velikani bi tada postali Sâm Bog. Njihovi vidici su okaljani neverom; ne samo da ne veruju; već su naprosto tupoglave zveri. Jer oni vrednuju samo status, prestiž i moć, i poštuju samo velike grupacije i veroispovesti. Nemaju ni najmanje obzira prema onima koje vodi Hristos; oni su jednostavno izdajnici koji su svoja leđa okrenuli Hristu, istini i životu.

Ono čemu se ti diviš nije Hristova skrušenost, već su to oni lažni pastiri na uglednim položajima. Ne obožavaš ti divotu niti mudrost Hristovu, već te slobodoumnike koji se valjaju u prljavštini ovog sveta. Smeješ se bolu Hristovom koji nema gde glavu svoju da nasloni, a diviš onim leševima koji traže priloge i žive razvratno. Nisi voljan da patiš pokraj Hrista, već se rado bacaš u naručje tih bezobzirnih antihrista, iako te oni opskrbljuju samo telesnošću, rečima i kontrolom. Čak i sada se tvoje srce okreće ka njima, ka njihovom ugledu, ka njihovom statusu, ka njihovom uticaju. Svejedno, ti se i dalje držiš stava da je delo Hristovo teško za progutati i nisi voljan da ga prihvatiš. Zato Ja kažem da ti nedostaje vera da priznaš Hrista. Do danas si Ga sledio samo stoga što nisi imao drugog izbora. Niz uzvišenih figura se zauvek visoko kotira u tvom srcu; ne možeš da zaboraviš nijednu njihovu reč ni delo, niti njihove uticajne reči i ruke. Oni su u vašem srcu zauvek iznad svega i večiti junaci. Ali to ne važi za Hrista današnjice. On je u tvom srcu zauvek beznačajan i večno nedostojan da Ga se bojiš. Jer On je isuviše običan, ima premalo uticaja i daleko je od uzvišenog.

U svakom slučaju, Ja za sve one koji ne vrednuju istinu kažem da su nevernici i izdajnici istine. Takvi ljudi nikada neće naići na Hristovo odobravanje. Da li si sada prepoznao koliko je nevere u tebi i koliko izdajničkog prema Hristu nosiš u sebi? Podstičem te na sledeće: pošto si izabrao put istine, trebalo bi da Mu se svesrdno posvetiš; nemoj biti neodlučan niti to činiti sa pola srca. Treba da shvatiš da Bog ne pripada svetu niti ijednom pojedincu, već svima onima koji istinski veruju u Njega, svima onima koji Ga obožavaju i svima onima koji su Mu posvećeni i verni.

Danas je u vama preostalo mnogo nevere. Dobro se zagledajte u sebe i zasigurno ćete pronaći svoj odgovor. Kada nađeš pravi odgovor, tada ćeš priznati da nisi onaj koji veruje u Boga, već pre onaj koji Ga obmanjuje, na Njega huli i izdaje Ga, i onaj koji Mu nije odan. Onda ćeš uvideti da Hristos nije čovek, već Bog. Kada taj dan dođe, ti ćeš se bojati Hrista, užasavati Ga se i istinski Ga voleti. Trenutno je samo trideset posto vašeg srca ispunjeno verom, dok je preostalih sedamdeset ispunjeno sumnjom. Vi stvarate predstave i mišljenja o Njemu na osnovu svega što Hristos čini i govori, predstave i mišljenja koji potiču iz vaše potpune nevere u Njega. Divite se samo Bogu na nebesima kojeg ne vidite i Njega se užasavate, a ne obazirete se na živog Hrista na zemlji. Zar i to nije vaša nevera? Čeznete samo za Bogom koji je činio dela u prošlosti, ali se ne suočavate sa Hristom današnjice. Sve ovo je „vera“, zauvek pomešana u vašem srcu, vera koja se ne uzda u Hrista današnjice. Ja vas ni na koji način ne potcenjujem, jer je previše nevere u vama, isuviše onog nečistog u vama što mora biti odstranjeno. Ove nečistote su znak da vi vere uopšte nemate; one su obeležje vašeg odricanja od Hrista i one vas žigošu kao izdajnika Hrista. One su veo natkriven nad vašom spoznajom Hrista, prepreka da budete zadobijeni od Hrista, zapreka tome da budete u skladu sa Hristom i dokaz da vas Hrist ne podržava. Sada je vreme da preispitate sve delove svog života! Čineći tako, imaćete koristi na svaki način koji možete da zamislite!

Prethodno: Treba da tražiš način da budeš u skladu sa Hristom

Sledeće: Hristos obavlja delo suda pomoću istine

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera