Kako spoznati Boga na zemlji

Svi vi želite da budete nagrađeni pred Bogom i zadobijete naklonost Boga; svi se nadaju takvim stvarima kada počnu da veruju u Boga, jer su svi zaokupljeni traganjem za višim stvarima, i niko ne želi da zaostaje za drugima. Ljudi su jednostavno takvi. Upravo iz tog razloga mnogi među vama stalno pokušavaju da se dodvore Bogu na nebu, ali zapravo, vaša odanost i iskrenost prema Bogu su daleko manje od vaše odanosti i iskrenosti prema samima sebi. Zašto ovo govorim? Zato što uopšte ne priznajem vašu odanost Bogu i, štaviše, zato što poričem postojanje Boga koji je u vašim srcima. Drugim rečima, Bog kome se klanjate, nejasni Bog kome se divite, uopšte ne postoji. Razlog zašto ovo mogu da tako odlučno kažem leži u tome što ste predaleko od istinitog Boga. Razlog vaše odanosti je idol u vašim srcima; što se pak Mene tiče, Boga koga ne gledate ni kao velikog ni kao malog samo priznajete rečima. Kad kažem da ste daleko od Boga, mislim da ste daleko od pravog Boga, dok se nejasni Bog čini nadomak ruke. Kada kažem, „ni kao velikog“, mislim na to kako Bog u koga danas verujete deluje kao osoba bez velikih sposobnosti, osoba koja nije veoma uzvišena. A kada kažem „ni kao malog“, to znači da je, iako ne može prizvati vetar i zapovedati kiši, On ipak u stanju da prizove Duha Božjeg da izvrši delo koje potresa nebo i zemlju, čineći ljude potpuno zbunjenima. Spolja, vi svi izgledate veoma poslušni ovom Hristu na zemlji, ali u suštini, vi nemate vere u Njega, niti Ga volite. Drugim rečima, onaj u koga zaista verujete je taj nejasni Bog vaših sopstvenih osećanja, a onaj koga zaista volite je Bog za kojim žudite noću i danju, ali koga nikad niste lično videli. Prema ovom Hristu, vaša vera je samo delimična, a vaša ljubav ništavna. Vera znači verovati i imati poverenje; ljubav znači obožavati i diviti se, nikada se ne rastati. Ipak, vaša vera i ljubav prema današnjem Hristu su daleko od ovoga. Kada je u pitanju vera, kako vi verujete u Njega? Kada je u pitanju ljubav, na koji način Ga volite? Vi jednostavno nemate razumevanja za Njegovu narav, a još manje poznajete Njegovu suštinu, pa kako onda verujete u Njega? Gde je stvarnost vaše vere u Njega? Kako Ga volite? Gde je stvarnost vaše ljubavi prema Njemu?

Mnogi su Me pratili bez oklevanja do dan danas. Isto tako ste pretrpeli veliki zamor u proteklih nekoliko godina. Urođeni karakter i navike svakog od vas sam dokučio s kristalnom jasnoćom; interakcija sa svakim od vas je bila izuzetno naporna. Šteta je što, iako sam Ja dokučio mnogo o vama, vi ne shvatate ništa o Meni. Nije ni čudo što ljudi kažu da ste naseli na nečiji trik u trenutku zbunjenosti. Zaista, vi ne shvatate ništa o Mojoj naravi, a još manje možete da shvatite šta je u Mom umu. Danas, vaše nerazumevanje Mene je sve veće i vaša vera u Mene i dalje je konfuzna vera. Umesto da kažete da verujete u Mene, bilo bi prikladnije reći da svi vi pokušavate da Mi laskate i dodvorite Mi se. Vaši motivi su vrlo jednostavni: pratiću svakoga ko može da me nagradi i verovaću u bilo koga ko Mi omogući da izbegnem velike katastrofe, bilo da je to Bog ili neki drugi Bog. Ništa od ovoga Me ne zanima. Među vama je mnogo takvih ljudi i ovo stanje je veoma ozbiljno. Kada bi jednog dana postojao test kojim bi se utvrdilo koliko vas veruje u Hrista na osnovu uvida u Njegovu suštinu, bojim se da Mi tada nijedan od vas ne bi bio po volji. Dakle, ne bi bilo na odmet da svako od vas razmisli o ovom pitanju: Bog u koga verujete je mnogo drugačiji od Mene i pošto je to tako, šta je onda suština vaše vere u Boga? Što više verujete u svog takozvanog Boga, to se više udaljavate od Mene. Šta je onda suština ovog pitanja? Sigurno je da niko od vas nikada nije razmatrao takvo pitanje, ali da li ste uvideli njegovu ozbiljnost? Da li ste razmišljali o posledicama ako nastavite da verujete u to?

Danas se suočavate sa mnogim problemima, a niko od vas nije vešt u rešavanju problema. Ako se ova situacija nastavi, samo vi ćete biti na gubitku. Pomoći ću vam da prepoznate probleme, ali na vama je da ih rešite.

Uživam u onima koji nisu sumnjičavi prema drugima i volim one koji spremno prihvataju istinu; ovim dvema vrstama ljudi posvećujem veliku pažnju jer su oni u Mojim očima pošteni ljudi. Ako si lažljiv, onda ćeš biti rezervisan i sumnjičav prema svim ljudima i stvarima i tako će tvoja vera u Mene biti izgrađena na temelju sumnje. Nikada ne bih mogao priznati takvu veru. U nedostatku prave vere, još više si lišen prave ljubavi. A ako si sklon da sumnjaš u Boga i spekulišeš o Njemu po svojoj volji, onda si ti, bez sumnje, najlažljiviji od svih ljudi. Spekulišeš o tome da li Bog može biti kao čovek: neoprostivo grešan, slabog karaktera, lišen pravednosti i razuma, bez osećaja za pravdu, predan opakim taktikama, varljiv i lukav, poklonik zla i tame i tako dalje. Nije li razlog što ljudi imaju takve misli zato što im nedostaje i najmanje znanje o Bogu? Takva vera nije ništa drugo do greh! Ima čak i onih koji veruju da Mi ugađaju upravo oni koji Mi laskaju i ulizuju se, a da će oni koji nemaju takve veštine biti nepoželjni u kući Božjoj i da će izgubiti svoje mesto u njoj. Da li je ovo jedina spoznaja do koje ste došli posle svih ovih godina? Da li ste ovo stekli? Ali vaša spoznaja o Meni ne prestaje ovim nerazumevanjem; još gore je vaše huljenje Božjeg duha klevetanje Nebesa. Zato kažem da će vas vera poput vaše još više udaljiti i okrenuti protiv Mene. Tokom mnogo godina delovanja videli ste mnoge istine, ali da li znate šta su Moje uši čule? Koliko vas je spremno da prihvati istinu? Svi vi verujete da ste spremni da platite cenu za istinu, ali koliko vas je zaista patilo zbog istine? U vašim srcima nema ničeg osim nepravde, zato mislite da su svi, ko god oni bili, podjednako lažljivi i nepošteni – do te mere da čak verujete da bi ovaploćeni Bog, kao normalna osoba, mogao biti bez dobrog srca ili dobronamerne ljubavi. Štaviše, vi verujete da plemenit karakter i milostiva, dobronamerna priroda postoje samo u Bogu na nebu. Vi verujete da takav svetac ne postoji, da na zemlji vladaju samo tama i zlo, a da je Bog nešto čemu ljudi poveravaju svoju čežnju za dobrim i lepim, legendarna figura koju su sami izmislili. U vašim umovima, Bog na nebu je častan, pravedan i veliki, dostojan obožavanja i divljenja; u međuvremenu, ovaj Bog na zemlji je samo zamena i oruđe Boga na nebu. Vi verujete da ovaj Bog ne može biti ravan Bogu na nebu, a još manje da se sa Njim može porediti. Kada su u pitanju veličina i čast Božja, oni pripadaju slavi Boga na nebu, ali kada je reč o prirodi i iskvarenosti čoveka, to su osobine u kojima učestvuje Bog na zemlji. Bog na nebu je večno uzvišen, dok je Bog na zemlji zauvek beznačajan, slab i nesposoban. Bog na nebu se ne vodi telesnim osećanjima, već samo pravednošću, dok Bog na zemlji ima samo sebične motive i nema nimalo pravednosti ili razuma. Bog na nebu nema ni trunku nepoštenja i večno je veran, dok Bog na zemlji uvek ima nepoštenu stranu. Bog na nebu veoma voli čoveka, dok Bog na zemlji nedovoljno brine o čoveku, čak ga i potpuno zanemaruje. Ova pogrešna spoznaja već dugo postoji u vašim srcima, a mogla bi biti prisutna i u budućnosti. Vi posmatrate sva Hristova dela sa stanovišta nepravednika i ocenjujete celokupno Njegovo delo, kao i Njegov identitet i suštinu, iz perspektive zlih. Napravili ste ozbiljnu grešku i uradili ono što nikada nisu uradili oni koji su došli pre vas. Zapravo, vi služite samo uzvišenom Bogu na nebu sa krunom na glavi i nikada ne obraćate pažnju na Boga koga smatrate toliko beznačajnim da vam je nevidljiv. Nije li to vaš greh? Nije li ovo klasičan primer vaše uvrede naravi Božje? Vi se klanjate Bogu na nebu. Obožavate uzvišene slike i cenite one koji se ističu svojom elokvencijom. Rad si da ti zapoveda Bog koji ti puni ruke dragocenostima i žudiš za Bogom koji može ispuniti svaku tvoju želju. Jedini koga ne obožavaš je ovaj Bog koji nije uzvišen; jedino što mrziš je povezivanje sa ovim Bogom koga niko ne može duboko ceniti. Jedina stvar koju nisi voljan da uradiš je da služiš ovom Bogu koji ti nikada nije dao ni jednu paru, a jedini koji nije u stanju da te natera da čezneš za Njim je ovaj neljupki Bog. Ovaj Bog ti ne može omogućiti da proširiš svoje vidike, da se osećaš kao da si pronašao blago, a još manje da ispuniš ono što želiš. Zašto Ga onda slediš? Da li si razmišljao o ovakvim pitanjima? Ono što radiš ne vređa samo ovog Hrista; što je još važnije, to vređa Boga na nebu. Mislim da to nije svrha vaše vere u Boga!

Vi čeznete da se Bog oduševi vama, a ipak ste daleko od Boga. O čemu se ovde radi? Vi prihvatate samo Njegove reči, ali ne i Njegovo orezivanje, a još manje ste u stanju da prihvatite svaki Njegov dogovor, da imate potpunu veru u Njega. O čemu se onda ovde radi? Na kraju krajeva, vaša vera je prazna ljuska od jajeta iz koje se nikada ne bi moglo izleći pile. Jer vaša vam vera nije donela istinu niti vam je dala život, već vam je umesto toga dala iluzorni osećaj podrške i nade. Cilj vaše vere u Boga su taj osećaj podrške i nade, a ne istina i život. Iz tog razloga kažem da je tok vaše vere u Boga bio ništa drugo do pokušaj da se dodvorite Bogu kroz servilnost i bestidnost, i ni na koji način se ne može smatrati pravom verom. Kako bi se pile moglo roditi od ovakve vere? Drugim rečima, šta ovakva vera može postići? Svrha vaše vere u Boga je da Ga koristite da postignete svoje sopstvene ciljeve. Nije li to još jedan dokaz tvog prestupa prema naravi Božjoj? Vi verujete u postojanje Boga na nebu i poričete postojanje Boga na zemlji, ali Ja ne prihvatam vaše stavove; Pohvaljujem samo one koji služe Bogu na zemlji, čvrsto stojeći nogama na zemlji, ali nikada one koji nikada ne priznaju Hrista koji je na zemlji. Koliko god takvi ljudi bili odani Bogu na nebu, na kraju neće izbeći Moju ruku koja kažnjava zle. Ovi ljudi su zli; oni su zlikovci koji se protive Bogu i nikada se nisu rado pokorili Hristu. Naravno, među njih spadaju svi oni koji nisu spoznali Hrista, kao i oni koji Ga nisu priznali. Da li veruješ da možeš da se ponašaš prema Hristu kako želiš sve dok si odan Bogu na nebu? Grešiš! Tvoje neznanje o Hristu je neznanje o Bogu na nebu. Bez obzira koliko si odan Bogu na nebu, to je samo prazna priča i pretvaranje, jer Bog na zemlji nije samo od suštinske važnosti za čovekovo primanje istine i produbljivanje spoznaje, već je, štaviše, ključan u osudi čoveka i naknadnom utvrđivanju činjenica zarad kažnjavanja zlih. Da li si razumeo ove korisne i štetne ishode? Da li si ih iskusio? Želim da jednog dana u bliskoj budućnosti shvatite ovu istinu: da biste spoznali Boga, morate imati spoznaju ne samo o Bogu na nebu, već, što je još važnije, o Bogu na zemlji. Nemojte da pomešate svoje prioritete ili da dozvolite da sekundarno zameni glavno. Samo na taj način možeš zaista da izgradiš dobar odnos sa Bogom, da postaneš bliži Bogu i da mu približiš svoje srce. Ako veruješ već dugi niz godina i dugo se sa Mnom družiš, pa ipak si daleko od Mene, onda kažem da sigurno često vređaš narav Božju, i tvoj kraj će biti veoma teško odrediti. Ako višegodišnje druženje sa Mnom ne samo da nije uspelo da te pretvori u osobu koja poseduje humanost i istinu, već je, štaviše, usadilo tvoju zlobu u tvoju prirodu, pa ne samo da imaš duplo više nadmenosti nego ranije već se i tvoje nerazumevanje Mene umnožilo, toliko da Me smatraš svojim malim pomoćnikom, onda kažem da tvoja bolest više nije samo površna, već je prodrla do samih tvojih kostiju. Sve što ti preostaje je da sačekaš da se obavi sahrana. Ne moraš Me onda moliti da budem tvoj Bog, jer si počinio greh koji zaslužuje smrt, neoprostivi greh. Čak i kada bih mogao da se smilujem na tebe, Bog na nebu će istrajati u tome da ti oduzme život, jer tvoj prestup prema naravi Božjoj nije običan problem, već je veoma ozbiljne prirode. Kada dođe vreme, nemoj Me kriviti što ti nisam rekao unapred. Sve se svodi na ovo: kada se budeš družio sa Hristom – Bogom na zemlji – kao sa običnom osobom, to jest, kada budeš verovao da je ovaj Bog samo osoba, tada ćeš propasti. Ovo je Moja jedina opomena svima vama.

Prethodno: Veoma je važno razumeti Božju narav

Sledeće: Veoma ozbiljan problem: izdaja (1)

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera