Mnogi su pozvani, ali malo je odabranih

Od mnogih na zemlji tražio sam da budu Moji sledbenici. Među svim tim sledbenicima postoje oni koji služe kao sveštenici, oni koji vode, oni koji su sinovi Božji, oni koji su narod Božji, kao i oni koji obavljaju službu. Razvrstavam ih na osnovu odanosti koju Mi iskazuju. Kada su svi raspoređeni prema vrsti, odnosno kada je priroda svakog tipa osobe razjašnjena, Ja ću uvrstiti svakog od njih u za njega ispravnu kategoriju i postaviti svaku vrstu na za nju prikladno mesto, kako bih postigao cilj Svog spasenja ljudskog roda. Pozivam u grupama one koje želim da spasim u Svoju kuću, a zatim ih sve navodim da prihvate Moje delo poslednjih dana. Istovremeno ih raspoređujem po vrsti, a zatim nagrađujem ili kažnjavam svakoga na osnovu njegovih dela. Od tih koraka je sačinjeno Moje delo.

Danas živim na zemlji, među ljudima. Ljudi doživljavaju Moje delo i gledaju Moje izjave, a Ja zajedno sa tim darujem sve istine svakom od Svojih sledbenika, da mogu od Mene da prime život, te tako zadobiju put kojim mogu da koračaju. Jer Ja sam Bog, Davalac života. Tokom mnogih godina Moga dela ljudi su stekli mnogo toga i mnogo čega se odrekli, pa ipak, još uvek kažem da istinski ne veruju u Mene. Jer ljudi samo rečima priznaju da sam Bog, ne slažući se sa istinama koje govorim i, povrh toga, ne sprovodeći u delo istine koje od njih zahtevam. To znači da ljudi priznaju samo Božje postojanje, ali ne i postojanje istine. Ljudi priznaju samo Božje postojanje, ali ne i postojanje života. Ljudi priznaju samo ime Božje, ali ne i Njegovu suštinu. Prezirem ih zbog njihovog žara, jer samo koriste lepe reči kako bi Me prevarili, a niko od njih Me istinski ne poštuje. Vaše reči sadrže iskušenje zmije. Osim toga, krajnje su uobražene, pravi proglas arhanđela. Štaviše, vaša dela su u sramnoj meri otrcana i pokidana, a vaše neumerene želje i pohlepne namere vređaju uvo. Svi ste postali moljci u Mojoj kući, stvari koje ću s prezrenjem odbaciti. Jer niko od vas ne voli istinu, već želite da budete blagosloveni, da se uznesete na nebesa, da posmatrate veličanstvenu viziju Hrista koji sprovodi svoju silu na zemlji. Međutim, da li ste ikada pomislili kako neko poput vas, neko tako duboko iskvaren, ko nema predstavu šta Bog jeste, može biti dostojan da Boga sledi? Kako biste mogli da se uznesete na nebesa? Kako biste mogli da budete dostojni posmatranja tako veličanstvenih prizora, čijoj raskoši nema premca? Vaša su usta puna varljivih i prljavih reči, izdaje i nadmenosti. Nikada Mi se niste obratili iskrenim rečima, nikada svetim rečima, nikada rečima pokore Meni nakon što ste iskusili Moju reč. Kakva je naposletku vaša vera? U vašim srcima nema ničega osim žudnje i novca, a u vašim umovima ničega do materijalnih dobara. Svakodnevno se preračunavate kako da od Mene nešto dobijete. Svakodnevno prebrojavate bogatstvo i materijalna dobra koja ste od Mene dobili. Svakoga dana očekujete da vas zaspe još više blagoslova kako biste, u što većoj količini i boljem kvalitetu, mogli da uživate u stvarima u kojima se može uživati. Nisam Ja taj koji je u vašim mislima svakoga trenutka, niti istina koja dolazi od Mene, već su to vaši muž ili žena, sinovi i kćeri, kao i stvari koje jedete i oblačite. Razmišljate o tome kako možete da postignete još veće i značajnije uživanje. Ali čak i kada napunite stomak do granice pucanja, ne ostajete li i dalje leš? Čak i kada se spolja ukrasite tako lepom odećom, niste li i dalje hodajući leš u kome nema života? Dirinčite zbog svog stomaka sve dok ne osedite, a ipak za Moje delo niko od vas ne žrtvuje ni vlas sa glave. Stalno ste u pokretu, opterećujući svoje telo i mrcvareći svoj mozak radi sopstvene telesnosti, kao i zbog svojih sinova i kćeri – pa ipak, niko od vas ne pokazuje nimalo brige ili zanimanja za Moju volju. Čemu se to još uvek nadate da ćete dobiti od Mene?

Dok obavljam delo Ja nikada ne žurim. Bez obzira na to kako Me ljudi slede, obavljam Svoje delo u skladu sa svakim korakom, u skladu sa Svojim planom. Prema tome, uprkos svem vašem buntovništvu prema Meni, Ja i dalje delam bez prestanka i nastavljam da govorim reči koje moram da izgovorim. U Svoju kuću pozivam one koje sam predodredio da budu publika Mojim rečima. Sve one koji se pokore Mojim rečima, koji žude za njima, dovodim pred Svoj presto. Sve one koji okreću leđa Mojim rečima, koji Mi nisu poslušni i otvoreno Mi prkose, ostavljam po strani da sačekaju svoju konačnu kaznu. Svi ljudi žive usred iskvarenosti i pod kontrolom zlikovca, pa malo onih koji Me slede čezne za istinom. To znači da Me većina istinski ne poštuje. Ne poštuju Me kroz istinu, već pokušavaju da na prevaru zadobiju Moje poverenje, kroz iskvarenost i buntovništvo. Iz tog razloga kažem: „Mnogi su pozvani, ali malo je odabranih.“ Oni koji su pozvani bili su duboko iskvareni i svi žive u istom dobu – dok su oni odabrani jedan njihov deo, oni koji veruju u istinu i priznaju je, te istinu sprovode u delo. Ti ljudi čine veoma mali deo celine i među njima ću dobiti više slave. Kada sebe odmerite u odnosu na ove reči, znate li da li ste među odabranima? Kakav će biti vaš kraj?

Kao što rekoh, mnogo je onih koji Me slede, ali je malo onih koji Me istinski vole. Možda neki mogu da kažu: „Da li bih platio tako visoku cenu da Te ne volim? Da li bih Te dovde sledio da Te ne volim?“ Ti zasigurno imaš mnogo razloga i tvoja je ljubav sigurno veoma velika, međutim, šta je suština tvoje ljubavi prema Meni? Takozvana ljubav se odnosi na privrženost koja je čista i neukaljana, kad srcem voliš, osećaš i razmišljaš. U ljubavi nema uslovljavanja, nema prepreka ni udaljenosti. U ljubavi nema sumnje, nema prevare ni lukavstva. U ljubavi nema nagodbe, niti ičega što je nečisto. Ako voliš, ti nećeš varati, nećeš se žaliti, nećeš izdati, niti se buniti, nećeš iznuđivati, niti gledati šta ćeš i koliko steći. Ako voliš, rado ćeš se posvetiti, rado ćeš podneti nedaće, bićeš u skladu sa Mnom, zarad Mene ćeš ostaviti sve što imaš, odreći ćeš se porodice, budućnosti, mladosti i braka. Kad to ne bi učinio, tvoja ljubav uopšte ne bi ni bila ljubav, već prevara i izdajstvo! Kakva je tvoja ljubav? Da li je istinska ljubav? Ili je lažna? Koliko toga si se odrekao? Koliko toga si ponudio? Koliko sam ljubavi od tebe primio? Znaš li to? Vaša srca su puna zla, izdaje i prevare – a budući da je tako, koliko je nečista vaša ljubav? Mislite da ste se zbog Mene već dovoljno odricali; mislite da Me već dovoljno volite. Ali zašto su onda vaše reči i dela uvek buntovni i varljivi? Sledite Me, a ipak ne priznajete Moju reč. Da li se to smatra ljubavlju? Sledite Me, ali Me ipak ostavljate po strani. Da li se to smatra ljubavlju? Sledite Me, a ipak Mi ne verujete. Da li se to smatra ljubavlju? Sledite Me, a ipak ne možete da prihvatite Moje postojanje. Da li se to smatra ljubavlju? Sledite Me, ali se prema Meni ne ophodite onako kako Meni dolikuje, te Mi na svakom koraku otežavate. Da li se to smatra ljubavlju? Sledite Me, a ipak pokušavate da Me u svemu obmanete i prevarite. Da li se to smatra ljubavlju? Služite Mi, a ipak Me se ne plašite. Da li se to smatra ljubavlju? Suprotstavljate Mi se u svakom smislu i pogledu. Da li se sve to smatra ljubavlju? Istina je da ste se u velikoj meri posvetili, pa ipak, nikada niste sprovodili u delo ono što od vas tražim. Da li se to može smatrati ljubavlju? Pažljivom procenom se pokazuje da u sebi nemate ni najmanji nagoveštaj ljubavi prema Meni. Nakon tolikih godina delovanja i toliko reči kojima sam vas snabdeo, koliko ste zapravo dobili? Zar to ne zaslužuje pažljivo osvrtanje unazad? Opominjem vas: k sebi ne pozivam one koji nikada nisu bili iskvareni, već biram one koji Me istinski vole. Zato morate da budete oprezni u svojim rečima i delima, te da ispitate svoje namere i misli kako ne bi prekoračile granicu. U vreme poslednjih dana dajte sve od sebe da Mi ponudite svoju ljubav, inače vas Moj gnev neće nikada napustiti!

Prethodno: Oni koji nisu u skladu sa Hristom zasigurno su Božji protivnici

Sledeće: Treba da tražiš način da budeš u skladu sa Hristom

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera