Samo oni koji se usredsrede na primenu mogu biti usavršeni

U poslednjim danima, Bog se ovaplotio da bi izvršio delo koje treba da izvrši i da bi obavio Svoju službu reči. Došao je lično da deluje među ljudskim bićima sa ciljem da usavrši one ljude koji su po Njegovom srcu. Od vremena stvaranja do danas, samo u poslednjim danima On je izvršio ovu vrstu dela. Samo u poslednjim danima Bog je bio ovaploćen da obavi delo tako velikih razmera. Iako On podnosi teškoće koje bi ljudi teško podneli i mada je On veliki Bog koji čak ima poniznosti da postane običan čovek, nijedan aspekt Njegovog dela nije odložen, a Njegov plan ni na koji način nije zapao u haos. On obavlja delo po Svom prvobitnom planu. Jedna od svrha ovog ovaploćenja jeste da On osvoji ljude, druga je da usavrši ljude koje voli. On želi da sopstvenim očima vidi ljude koje usavršava i želi lično da se uveri u to kako ljudi koje usavršava svedoče o Njemu. Ne radi se o jednoj ili dve osobe koje su usavršene. To je grupa koja se sastoji od samo nekoliko ljudi. Ljudi iz ove grupe dolaze iz različitih zemalja sveta i pripadaju različitim nacionalnostima. Svrha tolikog rada je da se zadobije ova grupa ljudi, da se zadobije svedočanstvo koje ova grupa ljudi nosi o Njemu i da se dobije slava koja Mu može proisteći od njih. On ne obavlja delo koje nema značenje, niti obavlja delo koje nema vrednost. Može se reći da je, obavljanjem tolikog posla, Božji cilj da usavrši sve one koje On želi da usavrši. Sve slobodno vreme koje bude imao izvan ovoga, On će upotrebiti da izgna one koji su zli. Znajte da On ne čini ovo veliko delo zbog onih koji su zli; naprotiv, On daje sve od Sebe zbog tog malog broja ljudi koje će da usavrši. Delo koje On obavlja, reči koje govori, tajne koje otkriva, kao i Njegov sud i grdnja, svi su tu radi tog malog broja ljudi. On se nije ovaplotio zbog onih koji su zli, a još manje ti zli ljudi izazivaju veliki gnev u njemu. On govori istinu i govori o ulasku zbog onih koji treba da budu usavršeni; On se ovaplotio zbog njih i zbog njih daruje obećanja i blagoslove. Ne radi se na istini, ulasku i životu u ljudskosti o kojima On govori zbog onih koji su zli. On želi da izbegne da se obraća onima koji su zli, želeći umesto toga da podari sve istine onima koji treba da budu usavršeni. Ipak, Njegovo delo zahteva da se, za sada, onima koji su zli dozvoli da uživaju u nekom od Njegovih bogatstava. Svi oni koji ne izvršavaju istinu, koji ne udovoljavaju Bogu i koji prekidaju Njegovo delo, jesu zli. Oni se ne mogu usavršiti i Bog ih prezire i odbacuje. Nasuprot tome, ljudi koji primenjuju istinu i mogu da udovolje Bogu i koji troše svoje celokupno sopstvo u Božjem delu jesu ljudi koje Bog treba da usavrši. Oni koje Bog želi da upotpuni nisu niko drugi do ova grupa ljudi, a delo koje Bog obavlja je za dobro tih ljudi. Istina o kojoj govori usmerena je ka ljudima koji su voljni da je primene. On se ne obraća ljudima koji ne primenjuju istinu. Bolji uvid i porast moći razlučivanja o kojima On govori usmereni su na ljude koji mogu da sprovedu istinu. Kada govori o onima koji treba da budu usavršeni, On govori o tim ljudima. Delo Svetog Duha okrenuto je prema ljudima koji su voljni da primenjuju istinu. Stvari kao što su posedovanje mudrosti i ljudskosti okrenuti su ka ljudima koji su spremni da primene istinu. Oni koji ne primenjuju istinu mogu da čuju mnoge reči istine, ali zato što su tako zli po prirodi i nisu zainteresovani za istinu, ono što razumeju su samo doktrine i reči i prazne teorije, bez i najmanje vrednosti za njihov život-ulazak. Niko od njih nije odan Bogu; svi su oni ljudi koji vide Boga, ali ne mogu da Ga steknu; Bog ih je sve osudio.

Sveti duh ima put kojim se kreće u svakoj osobi i svakoj osobi daje priliku da bude usavršena. Kroz svoju negativnost ti si se upoznao sa sopstvenom iskvarenošću, tako da ćeš, kada budeš odbacio negativnost, naći put do primene; to su sve načini na koje se usavršavaš. Dalje, kroz neprestano vođenje i prosvetljenje nekih pozitivnih stvari unutar tebe, ti ćeš samoinicijativno ispuniti svoju funkciju, rasti u uvidu i zadobiti moć razlučivanja. Kada si u dobrom stanju, posebno si voljan da pročitaš Božju reč, i posebno voljan da se moliš Bogu, i možeš da povežeš propovedi koje čuješ sa svojim stanjem. U takvim trenucima Bog te prosvetljuje i prosvećuje iznutra, čineći da shvatiš neke stvari pozitivne strane. Tako si usavršen na pozitivnoj strani. U negativnim stanjima si slab i pasivan; osećaš da ti Bog nije u srcu, ali ipak, Bog te prosvetljuje, pomažući ti da pronađeš put do primene. Ishod ovoga je postizanje savršenstva na negativnoj strani. Bog može da usavrši čoveka i sa pozitivne i sa negativne strane. Zavisi od toga da li si u stanju da iskusiš i od toga da li tragaš za tim da te Bog usavrši. Ako istinski tražiš da te Bog usavrši, onda negativno ne može da te natera da doživiš gubitak, već ti može doneti stvari koje su stvarnije, i može da te učini sposobnijim da saznaš šta je to što nedostaje u tebi, sposobnijim da dokučiš svoje pravo stanje i shvatiš da čovek nema ništa i da je ništa; ako ne doživiš kušnje, ti nemaš znanje, i uvek ćeš osećati da si iznad drugih i bolji od svih drugih. Kroz sve ovo ćeš shvatiti da je sve što se desilo ranije učinio Bog i zaštitio Bog. Ulazak u kušnje ostavlja te bez ljubavi ili vere, ne uspevaš da se moliš i nisi u stanju da pevaš himne, i nesvesno, usred toga ti spoznaješ sebe. Bog ima mnogo sredstava da usavrši čoveka. On koristi svakakva okruženja da se nosi sa iskvarenom čovekovom naravi i koristi razne stvari da bi razgolitio čoveka; u jednom pogledu, On se obračunava sa čovekom, u drugom On razgolićuje čoveka, a u trećem On otkriva čoveka, kopajući i otkrivajući „tajne“ u dubinama čovekovog srca i pokazujući čoveku njegovu prirodu razotkrivajući mnoga njegova stanja. Bog usavršava čoveka kroz mnoge metode – kroz otkrivenje, kroz obračunavanje sa čovekom, kroz oplemenjivanje čoveka i grdnju – tako da čovek može da zna da je Bog praktičan.

Šta je to što sada tražite? Da vas Bog usavrši, da spoznate Boga, da steknete Boga – ili možda tražite da se nosite kao Petar devedesetih godina, ili da imate veru veću od Jovove, ili možda tražite da vas Bog nazove pravednim i da stignete pred presto Božje, ili da budete u stanju da ispoljavate Boga na zemlji i snažno i odlučno svedočite o Bogu. Bez obzira na to šta tražite, sve u svemu, tražite radi toga da bi vas Bog spasao. Bez obzira da li tražiš da budeš pravedna osoba, da li tražiš Petrov način ili Jovovu veru, ili da te Bog usavrši, sve je to delo koje Bog čini na čoveku. Drugim rečima, bez obzira na to šta tražiš, to je sve zbog toga da bi te Bog usavršio, sve je zbog doživljavanja Božje reči, radi udovoljavanja Božjem srcu; šta god da tražiš, to je sve zbog otkrivanja Božje divote, traženja puta do primene u stvarnom iskustvu sa ciljem da budeš u stanju da odbaciš sopstvenu buntovnu narav, postigneš normalno stanje u sebi, da budeš u stanju da se u potpunosti prilagodiš Božjoj volji, postaneš korektna osoba i da imaš ispravan motiv u svemu što radiš. Razlog zbog kojeg doživljavaš sve ove stvari jeste da dođeš do spoznaje Boga i postigneš porast života. Iako su ono što doživljavaš Božja reč i stvarni događaji, kao i ljudi, pitanja i stvari u tvom okruženju, naposletku ćeš uspeti da budeš u stanju da upoznaš Boga i da te Bog usavrši. Tražiti da kročiš putem pravedne osobe ili tražiti da primeniš Božju reč: to su trkačke staze, a spoznaja Boga i usavršavanje od strane Boga su odredište. Bilo da sada tražiš usavršavanje od strane Boga ili tražiš da svedočiš o Bogu, sve je to u krajnjoj liniji da bi spoznao Boga; to je da ne bi delo koje On obavlja u tebi bilo uzaludno, da bi ti najzad spoznao stvarnost Boga, da bi spoznao Njegovu veličinu, i još više da bi spoznao Božju poniznost i skrivenost i da bi spoznao veliku količinu dela koje Bog obavlja u tebi. Bog se ponizio do te mere da Svoje delo obavlja u ovim prljavim i iskvarenim ljudima i usavršava ovu grupu ljudi. Bog se nije ovaplotio samo da bi živeo i jeo među ljudima, da bi usmeravao ljude, i da bi ljude opskrbio onim što im je potrebno. Još je važnije da On sprovodi svoje moćno delo spasenja i osvajanja na ovim nepodnošljivo iskvarenim ljudima. Došao je u srce velike crvene aždaje da spasi ove najiskvarenije ljude, kako bi svi ljudi mogli da se promene i obnove. Neizmerna teškoća koju Bog trpi nije samo nevolja koju otelotvoreni Bog podnosi, već je iznad svega to što Božji Duh trpi krajnje poniženje – On se toliko ponižava i krije da postaje obična osoba. Bog se ovaplotio i uzeo telesno obličje da bi ljudi videli da On ima normalan ljudski život i normalne ljudske potrebe. To je dovoljno da se dokaže da se Bog u velikoj meri ponizio. Duh Božji se ostvaruje u telu. Njegov Duh je tako uzvišen i veliki, a ipak uzima oblik običnog čoveka, zanemarljivog čoveka, da bi obavio delo Svog Duha. Kov, uvid, razum, ljudskost i životi svakog od vas pokazuju da ste zaista nedostojni da prihvatite Božje delo ove vrste. Vi ste zaista nedostojni da dozvolite Bogu da podnese takve teškoće zbog vas. Bog je tako veliki. On je tako uzvišen, ljudi su tako bedni, a On ipak radi na njima. Ne samo da se On ovaplotio da bi opskrbio ljude, da bi se obraćao ljudima, već On čak i živi zajedno sa njima. Bog je tako skroman, tako drag. Ako, čim se pomene Božja ljubav, čim se pomene Božja blagodat, ti proliješ suze dok rečima hvališ Boga, ako dostigneš ovo stanje, to znači da imaš istinsko znanje o Bogu.

U čovekovom traženju danas postoji određeno odstupanje; oni samo traže da vole Boga i da udovolje Bogu, ali nemaju nikakvo znanje o Bogu i zanemarili su prosvećenje i prosvetljenje Svetog Duha u njima. Oni nemaju osnova za istinsko poznavanje Boga. Zato gube žar u meri u kojoj njihovo iskustvo napreduje. Svi oni koji traže da imaju istinsko bogopoznanje, iako ranije nisu bili u dobrom stanju, iako su bili skloni negativnosti i slabosti i često plakali, padali u bezvoljnost i gubili nadu – sada, kako stiču više iskustva, njihovo stanje se poboljšava. Nakon što su doživeli obračun i slom, i nakon što su prošli kroz krug kušnje i oplemenjivanja, postigli su veliki napredak. Negativna stanja su smanjena, i došlo je do nekih promena u njihovoj životnoj dispoziciji. Kako prolaze kroz više iskušenja, njihova srca počinju da vole Boga. Postoji pravilo u Božjem usavršavanju ljudi, a to je da te On prosvećuje koristeći tvoj pogodni deo, tako da imaš put ka primeni i možeš da se odvojiš od svih negativnih stanja, pomažući svom duhu da uspe da se oslobodi i učini da budeš u stanju da Ga više voliš. Tako dolaziš u stanje kada možeš da odbaciš iskvarenu Sotoninu narav. Ti si bezazlen i otvoren, voljan da upoznaš sebe i primeniš istinu. Bog će te sigurno blagosloviti, tako da kada budeš slab i negativan, On će te dvostruko prosvetiti, pomažući ti da bolje upoznaš sebe, da budeš spremniji da se pokaješ za sebe i da više budeš u stanju da primenjuješ ono što treba da primenjuješ. Samo na taj način tvoje srce može biti mirno i opušteno. Osoba koja obično obraća pažnju na poznavanje Boga, koja obraća pažnju na poznavanje sebe, koja obraća pažnju na svoju primenu, biće u stanju da često prima Božje delo, kao i Njegovo vođstvo i prosvećenje. Čak i kada je takva osoba možda u negativnom stanju, ona može odmah da preokrene stvari, bilo zbog delovanja savesti, bilo zbog prosvećenja koje dolazi od Božje reči. Promena nečije naravi uvek se postiže kada ta osoba poznaje svoje stvarno stanje i narav i delo Božje. Osoba koja je voljna da upozna sebe i otvori se, biće u stanju da sprovodi istinu. Takva osoba je osoba koja je verna Bogu, a osoba koja je verna Bogu poseduje razumevanje Boga, bilo da je to razumevanje duboko ili plitko, oskudno ili obilno. To je Božja pravednost, i to je nešto što ljudi postižu; to je njihova dobit. Osoba koja ima znanje o Bogu je ona koja ima osnovu, koja ima viziju. Ovakva osoba je sigurna u vezi Božjeg tela i sigurna je i u Božju reč i Božje delo. Bez obzira na to kako Bog deluje ili govori, ili kako drugi ljudi izazivaju smetnje, ona može čvrsto da stoji i svedoči o Bogu. Što je osoba više takva, to više može da sprovede istinu koju razume. Pošto uvek primenjuje Božju reč, ona stiče više razumevanja o Bogu i poseduje odlučnost da zauvek svedoči o Bogu.

Imati moć razlučivanja, imati pokornost i imati sposobnost da prozreš stvari tako da ti duh bude oštar znači da te iznutra prosvetljuju i prosvećuju Božje reči čim naiđeš na nešto. To znači imati oštar duh. Sve što Bog čini jeste da bi pomogao da se oživi duh ljudi. Zašto Bog uvek kaže da su ljudi tupi i glupi? Zato što su ljudski duhovi umrli i postali su toliko tupi da su potpuno nesvesni stvari duha. Božji posao je da učini da ljudski životi napreduju i da pomogne ljudskom duhu da oživi, tako da mogu da prozru u stvari duha i da su uvek u stanju da vole Boga u svojim srcima i da udovolje Bogu. Dolazak u ovu etapu pokazuje da je nečiji duh oživeo i da će sledeći put kada naiđe na nešto on moći odmah da reaguje. Osetljiv je na propovedi i brzo reaguje na situacije. To znači postići oštrinu duha. Postoje mnogi ljudi koji imaju brzu reakciju na neki spoljašnji događaj, ali čim se pomene ulazak u stvarnost ili podrobnija pitanja duha, oni otupe i oglupe. Oni razumeju nešto samo ako im je pred nosom. Sve su to znaci da ste duhovno tupi i glupi, da imate malo iskustva po pitanjima duha. Neki ljudi su željni duha i razboriti su. Čim čuju reči koje ukazuju na njihovo stanje, oni ne gube vreme i odmah ih zapisuju. Jednom kada čuju reči o načelima primene, oni su u stanju da ih prihvate i primene na svoje kasnije iskustvo, čime menjaju sebe. Takva je osoba oštrog duha. Zašto su u stanju da reaguju tako brzo? Zato što su oni usredsređeni na te stvari u svakodnevnom životu. Kada čitaju Božje reči, oni umeju da uporede svoje stanje naspram onoga što čitaju i da razmisle o sebi. Kada čuju zajedništvo i propovedi i čuju reči koje im donose prosvećenje i prosvetljenje, oni su u stanju da ih odmah prime. To je slično davanju hrane gladnoj osobi; ona je u stanju odmah da jede. Ako daješ hranu nekome ko nije gladan, on ne reaguje tako brzo. Kada se često moliš Bogu, u stanju si da reaguješ čim naiđeš na nešto: ono što Bog zahteva po tom pitanju i kako treba da deluješ. Što se tog pitanja tiče, poslednji put te je Bog vodio; kada naiđeš na istu vrstu stvari danas, naravno da ćeš znati kako da primenjuješ na način koji zadovoljava Božje srce. Ako uvek tako postupaš i uvek doživljavaš na taj način, u nekom trenutku će ti to postati lako. Kada čitaš Božju reč, ti znaš o kakvoj vrsti osobe Bog govori, ti znaš o kakvoj vrsti uslova duha govori, a ti si u stanju da dokučiš tu ključnu stvar i primeniš je; to pokazuje da si sposoban da stičeš iskustvo. Zašto neki ljudi ne uspevaju da budu takvi? Zato što ne ulažu mnogo truda u aspekt primene. Iako su spremni da primene istinu, oni nemaju pravi uvid u pojedinosti službe, u pojedinosti istine u svojim životima. Zbune se kada se nešto desi. Tako možeš biti zaveden kada se pojavi lažni prorok ili lažni apostol. Često moraš u zajedništvu deliti Božje reči i delo – samo tako ćeš moći da razumeš istinu i razviješ moć razlučivanja. Ako ne razumeš istinu, nećeš imati moć razlučivanja. Na primer, ono što Bog govori, kako Bog deluje, koji su Njegovi zahtevi od ljudi, s kakvim ljudima treba da budeš u dodiru i kakve ljude treba da odbaciš – često moraš o tome razgovarati u zajedništvu. Ako uvek na ovaj način doživljavaš Božju reč, razumećeš istinu i u potpunosti ćeš razumeti mnoge stvari, a imaćeš i moć razlučivanja. Šta je disciplina po Svetom Duhu, šta je krivica rođena iz ljudske volje, šta je vođstvo Svetog Duha, šta je uređenje okruženja, šta Božje reči prosvećuju iznutra? Ako vam to nije jasno, nećete imati moć razlučivanja. Trebalo bi da znaš šta dolazi od Svetog Duha, šta je buntovna narav, kako da poslušaš Božju reč i kako da odbaciš sopstveno buntovništvo; ako imaš iskustveno razumevanje ovih stvari, imaćeš temelj; kada se nešto desi, imaćeš odgovarajuću istinu naspram koje ćeš sve meriti i odgovarajuće vizije kao temelj. Imaćeš načela u svemu što radiš i moći ćeš da deluješ u skladu sa istinom. Tada će tvoj život biti ispunjen Božjim prosvećenjem, pun Božjih blagoslova. Bog neće nepravedno postupati sa bilo kim ko Ga iskreno traži, ili ko ga proživljava i svedoči o njemu i neće proklinjati bilo koga ko oseća iskrenu žeđ za istinom. Ako, dok jedeš i piješ reči Božje, uspeš da obratiš pažnju na to kakvo je tvoje istinsko stanje, da obratiš pažnju na sopstvenu primenu i obratiš pažnju na sopstveno razumevanje, onda ćeš, kada se budeš suočio s problemom, primiti prosvećenje i zadobiti praktično razumevanje. Tada ćeš u svemu imati put primene i razlučivanja. Osoba koja poseduje istinu verovatno neće biti lako zavarana, verovatno se neće ophoditi remetilački ili se ekscesno ponašati. Zbog istine, ona je zaštićena, a takođe zbog istine, ona dobija više razumevanja. Zbog istine, ona ima više puteva za primenu, dobija više prilika da Sveti Duh radi u njoj i više prilika da bude usavršena.

Prethodno: Svi koji vole Boga zauvek će živeti u Njegovoj svetlosti

Sledeće: Delo Svetog Duha i delo Sotone

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera