Obećanja onima koji su usavršeni

Kojim putem Bog usavršava čoveka? Koji su aspekti obuhvaćeni? Jesi li voljan da te Bog usavrši? Jesi li voljan da prihvatiš Njegov sud i grdnju? Šta znaš o ovim pitanjima? Ako ne poseduješ znanje o kojem možeš da govoriš, onda je to dokaz da još uvek ne poznaješ Božje delo, da te Sveti Duh nije nimalo prosvetio. Takvi se ljudi ne mogu usavršiti. Njima je dato samo malo blagodati u kojoj će nakratko uživati, i to neće potrajati. Bog ne može da usavrši ljude koji samo uživaju u Njegovoj blagodati. Neki se zadovoljavaju telesnim mirom i zadovoljstvom, lagodnim životom bez teškoća ili nedaća, time da im porodica živi skladno, bez prepirki i rasprava – oni mogu čak poverovati da je to Božji blagoslov. A to je zapravo samo Božja blagodat. Ne smete se zadovoljiti time da samo uživate u Božjoj blagodati. Takvo razmišljanje je vrlo prosto. Čak i ako svakodnevno čitaš reči Božje i moliš se svakog dana i tvoj duh oseća veliko zadovoljstvo i naročito je spokojan, ako naposletku nemaš šta da kažeš o svom znanju o Bogu i Njegovom delu i nisi ništa iskusio, bez obzira na to koliko si Božjih reči pojeo i popio, ako osećaš samo duhovni mir i zadovoljstvo, kao i to da se slast reči Božje ni sa čim ne može porediti, baš kao da je se nikada ne možeš dovoljno nauživati, ali nemaš baš nikakvo praktično iskustvo u reči Božjoj i potpuno si lišen stvarnosti Njegovih reči, šta onda možeš zadobiti od takve vere u Boga? Ako ne možeš da proživiš suštinu Božjih reči, to što jedeš i piješ te reči i što se moliš nije ništa drugo do puka religioznost. Bog ne može da usavrši takve ljude i ne može da ih zadobije. Ljudi koje je Bog zadobio jesu oni koji tragaju za istinom. Bog ne zadobija čovekovo telo, niti stvari koje čoveku pripadaju, već onaj deo u njegovoj nutrini koji pripada Bogu. Stoga, kad Bog usavršava ljude On ne usavršava njihova tela, već srca, dopuštajući njihovim srcima da budu zadobijena od Boga; drugim rečima, kad Bog usavršava čoveka On u suštini usavršava čovekovo srce kako bi se to srce okrenulo Bogu i kako bi moglo da Ga voli.

Čovekovo telo je smrtno. Nema nikakve svrhe da Bog zadobije telo čovekovo jer je telo čovekovo sazdano od tvari koja neminovno propada, te ne može da primi Njegovo nasleđe niti blagoslove. Ako bi se zadobijalo telo čovekovo i ako bi se samo ono nalazilo u ovom toku, onda bi, uprkos tome što se čovek navodno nalazi u tom toku, njegovo srce pripadalo Sotoni. Ako bi tako bilo, ne samo da ljudi ne bi bili u stanju da ispoljavaju Boga, već bi oni postali i Njegovo breme, čime bi odabir ljudi od strane Boga postao besmislen. Svi oni koje Bog namerava da usavrši primiće Njegove blagoslove i Njegovo nasleđe. Drugim rečima, oni u potpunosti preuzimaju ono što Bog ima i što jeste, tako da to postaje deo njihovog unutrašnjeg bića; sve reči Božje utisnute su u njih; šta god da je Bog, vi ste u stanju da to preuzmete onakvo kakvo jeste i da na taj način proživite istinu. Takva je osoba koju Bog usavršava i koju Bog zadobija. Samo takva osoba ima pravo da primi sledeće blagoslove koje daruje Bog:

1. Da zadobije čitavu Božju ljubav.

2. Da se po svim pitanjima ponaša u skladu s Božjom voljom.

3. Da zadobije Božje vođstvo, život u Božjoj svetlosti i Božje prosvećenje.

4. Da živi dane na zemlji u skladu s likom koji Bog voli; da zaista voli Boga kao što ga je Petar voleo, razapet zbog Boga i spreman da umre za nagradu Božje ljubavi; da poseduje istu slavu kao Petar.

5. Da ga svi na zemlji vole, poštuju i da mu se dive.

6. Da prevaziđe svaku potčinjenost smrti i Adu, ne dajući Sotoni priliku da obavlja svoje delo; da bude zaposednut Bogom; da živi u duhu svežine i živahnosti, da se ne zamara.

7. Da oseća neizrecivo ushićenje i uzbuđenje u svakom trenutku svog života, poput onog kada čovek ugleda dolazak dana slave Božje.

8. Da zadobije slavu zajedno sa Bogom i da mu je izraz lica nalik voljenim Božjim svecima.

9. Da postane ono što Bog voli na zemlji, odnosno voljeni sin Božji.

10. Da se preobrazi i uznese s Bogom na treće nebo i prevaziđe telo.

Bog usavršava i zadobija samo one ljude koji mogu da naslede Božje blagoslove. Da li si do sada nešto zadobio? U kojoj meri te je Bog usavršio? Bog ne usavršava ljude nasumično; Njegovo usavršavanje čoveka je uslovno i ima jasne, vidljive ishode. Nasuprot onome što čovek zamišlja, sama vera u Boga nije dovoljna da bi ga Bog usavršio i zadobio i da bi na zemlji primio blagoslove i nasledstvo Božje. To je izuzetno teško postići – a čovekovo preobraženje i da ne spominjemo. U ovom trenutku bi prevashodno trebalo da tražite da vas Bog usavrši u svemu i da vas Bog usavrši kroz sve ljude, događaje i stvari sa kojima se suočavate, ne bi li se utisnulo u vas što više onoga što Bog jeste. Najpre morate primiti Božje nasledstvo na zemlji; tek tada ćete steći pravo da nasledite još blagoslova od Boga, koji će biti i veći. Sve su to stvari koje treba da tražite i koje najpre treba da shvatite. Što više budete tražili da vas Bog u svemu usavrši, više ćete u svemu moći da primetite Božju ruku, usled čega ćete, kroz različita gledišta i po različitim pitanjima, aktivno tražite da proniknete u biće Božje reči i da zakoračite u stvarnost Njegove reči. Ne možete biti zadovoljni pasivnim stanjima kao što su puko uzdržavanje od greha ili odsustvo bilo kakvih predstava, životne filozofije i ljudske volje. Bog usavršava čoveka na mnoštvo načina; u svemu postoji prilika za usavršavanje i On te može usavršiti ne samo u pozitivnom smislu, već i u negativnom, kako bi učinio da ono što zadobijaš bude što obilnije. Svakoga dana se ukazuju prilike da budeš usavršen i okolnosti da te Bog zadobije. Pošto neko vreme budeš proživljavao takvo iskustvo, duboko ćeš se promeniti i prirodnim putem ćeš razumeti mnogo toga što ti je prethodno bilo nepoznato. Neće biti potrebe za poukama drugih; bez tvog znanja, Bog će te prosvetiti, pa ćeš u svemu biti prosvećen i do detalja ćeš proniknuti u sva svoja iskustva. Bog će te sigurno voditi, da ne skreneš ni levo ni desno, pa ćeš tako stupiti na put Njegovog usavršavanja.

Usavršavanje od Boga ne može se svesti samo na usavršavanje kroz jedenje i pijenje Božjih reči. Takvo iskustvo bilo bi isuviše jednostrano, premalo bi obuhvatalo i ograničavalo bi ljude samo na veoma uzano područje. U tom slučaju, ljudima bi nedostajalo mnogo duhovne hrane koja im je potrebna. Ako želite da vas Bog usavrši, morate naučiti kako da steknete iskustvo u svemu i budete u stanju da zadobijete prosvećenje kroz sve što vam se događa. Bilo da je dobro ili loše, trebalo bi da ti donese korist, a ne da te učini negativnim. Svejedno, treba da budeš u stanju da stvari posmatraš kao da stojiš na strani Boga, a ne da ih analiziraš ili proučavaš iz perspektive čoveka (bilo bi to odstupanje u tvom iskustvu). Budeš li to iskusio, tvoje će srce biti ispunjeno bremenom tvoga života; sve vreme ćeš živeti u svetlosti Božjeg lika, ne odstupajući lako u svom delanju. Pred takvim ljudima je svetla budućnost. Ima vrlo mnogo prilika za usavršavanje od Boga. Sve se zasniva na tome da li ste neko ko istinski voli Boga i da li ste rešeni da vas Bog usavrši, da vas Bog zadobije i da primite Njegove blagoslove i nasledstvo. Obična rešenost nije dovoljna; nužno je da posedujete veliko znanje, jer ćete u suprotnom uvek odstupati u svom delanju. Bog je spreman da usavrši svakoga od vas. Kako sada stvari stoje, iako većina ljudi već dugo prihvata delo Božje, oni su sami sebe ograničili na uživanje u blagodati Božjoj i jedino su spremni da Bogu dozvole da im pruži malo telesne utehe, odbijajući da prime veća i viša otkrivenja. To pokazuje da je srce čovekovo još uvek u spoljnom svetu. Iako u čovekovom radu, u njegovoj službi i njegovom bogoljubivom srcu ima manje nečistoća, kad je reč o njegovom unutrašnjem biću i njegovom nazadnom razmišljanju, čovek i dalje neprestano traži telesni mir i užitak, nimalo ne mareći za uslove i ciljeve Božjeg usavršavanja čoveka. I tako, životi većine ljudi i dalje ostaju priprosti i dekadentni. Njihovi životi se ni najmanje nisu promenili; veru u Boga naprosto ne smatraju važnom, kao da je imaju samo zarad nekog drugog, obavljajući je krajnje površno, otaljavaju je, prepušteni besmislenom bivstvovanju. Malo je onih koji su u stanju da traže da zakorače u reč Božju u svakom pogledu, da zadobiju još vrednije stvari, da postanu sve bogatiji ljudi u današnjem domu Božjem i da prime sve više Božjih blagoslova. Ako tražiš da te Bog u svemu usavrši i u stanju si da primiš ono što je On obećao na zemlji, ako tražiš da te Bog u svemu prosveti i ne dopuštaš da ti godine zaludno promiču, ovo je savršen put da njime aktivno kreneš. Samo tako ćeš postati dostojan i podoban da te Bog usavrši. Jesi li ti zaista neko ko traži da ga Bog usavrši? Jesi li ti zaista neko ko je ozbiljan u svemu? Imaš li isti duh ljubavi prema Bogu kao što ga je imao Petar? Imaš li volju da Boga voliš kao što Ga je Isus voleo? U Isusa veruješ godinama; da li si video kako je Isus voleo Boga? Da li je Isus zaista onaj u koga veruješ? Ti veruješ u praktičnog Boga današnjice; jesi li video kako praktični Bog od krvi i mesa voli Boga na nebu? Veruješ u Gospoda Isusa Hrista; to je stoga što su Isusovo raspeće zarad iskupljenja ljudskog roda i čuda koja je On izvodio opšteprihvaćene činjenice. Ipak, ljudska vera ne potiče iz spoznaje i istinskog razumevanja Isusa Hrista. Ti veruješ samo u ime Isusovo, ali ne veruješ u Njegov Duh, jer uopšte ne obraćaš pažnju na to kako je Isus voleo Boga. Tvoja vera u Boga je isuviše naivna. Uprkos svojoj dugogodišnjoj veri u Isusa, ti ne znaš kako da voliš Boga. Nisi li zbog toga najveća luda na svetu? To je dokaz da godinama unazad uzalud jedeš hranu Gospoda Isusa Hrista. Ne samo da Ja ne volim takve ljude, već verujem da ih ni Gospod Isus Hristos – koga ti poštuješ – takođe ne bi voleo. Kako se takvi ljudi mogu usavršiti? Zar već ne crveniš od sramote? Zar se ne osećaš postiđeno? Imaš li još uvek smelosti da se suočiš sa svojim Gospodom Isusom Hristom? Razumete li svi smisao ovoga što sam rekao?

Prethodno: Normalan duhovni život vodi ljude na pravi put

Sledeće: Zlikovci će zasigurno biti kažnjeni

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera