Normalan duhovni život vodi ljude na pravi put

Prešli ste samo mali deo puta kojim idu oni koji veruju u Boga, i tek treba da stupite na pravi put, tako da ste još daleko od ispunjenja Božjeg merila. Trenutno, svojim rastom ne možete da ispunite Njegove zahteve. Zbog vašeg kova i iskvarene prirode, uvek se prema Božjem delu odnosite nehajno – ne uzimate ga za ozbiljno. Ovo vam je najozbiljniji nedostatak. Sigurno je da niko ne može da sa sigurnošću tvrdi kojim putem ide Sveti Duh. Većina vas ga ne shvata i ne vidi ga jasno. Štaviše, većina vas ni ne obraća pažnju na to, a kamoli da ga uzima k srcu. Ako tako nastavite, živeći u neznanju u vezi s delovanjem Svetoga Duha, onda će put kojim koračate kao vernici u Boga biti uzaludan. To je zato što ne činite sve što je u vašoj moći da biste udovoljili Božjim namerama i zato što ne sarađujete dobro s Bogom. Ne zato što Bog nije radio na vama ili zato što vas Sveti Duh nije pokrenuo. To je zato što ste toliko nehajni da ne shvatate ozbiljno delo Svetoga Duha. Morate odmah da preokrenete situaciju i krenete putem kojim Sveti Duh vodi ljude. To je glavna tema za danas. „Put kojim vodi Sveti Duh“ odnosi se na prosvećenje duha, poznavanje Božje reči, jasno sagledavanje puta koji je pred vama, sposobnost da korak po korak uđete u istinu i da steknete što veće bogopoznanje. Put kojim Sveti Duh vodi ljude prvenstveno je put ka jasnijem razumevanju Božje reči, bez odstupanja i zabluda, a oni koji njime idu koračaju pravo. Da biste to postigli, moraćete da radite u skladu s Bogom, da pronađete ispravan put primene i da se krećete putem kojim vodi Sveti Duh. To podrazumeva čovekovu saradnju. To jest, ono što morate da učinite kako biste ispunili Božje zahteve prema vama i da se ponašate tako da stupite na pravi put verovanja u Boga.

Stupanje na stazu kojom vodi Sveti Duh može da deluje složeno, ali biće vam neuporedivo jednostavnije kada vam put primene bude jasan. Činjenica je da su ljudi sposobni za sve što Bog zahteva od njih – ne radi se o tome kako On pokušava da nauči svinje da lete. U svim okolnostima, Bog nastoji da reši poteškoće ljudi i odagna njihove brige. Svi morate da razumete jednu stvar – nemojte pogrešno da shvatite Boga. Ljudi se kreću vođeni u skladu s Božjom reči putem kojim se kreće Sveti Duh. Kao što je već rečeno, morate predati svoje srce Bogu. To je preduslov za hodanje putem kojim vodi Sveti Duh. Morate to da uradite kako biste izašli na pravi put. Kako da neka osoba svesno obavi čin predavanja svog srca Bogu? U vašem svakodnevnom životu, kada doživljavate Božje delo i molite Mu se, vi to činite nehajno – molite se Bogu dok radite. Može li se to nazvati predavanjem srca Bogu? Razmišljate o kućnim poslovima ili o telesnim stvarima – stalno se dvoumite. Može li se to smatrati utišavanjem srca u Božjem prisustvu? To je zato što vam je srce uvek usredsređeno na spoljašnje uticaje i nije u stanju da se vrati pred Boga. Ako želite da vam srce istinski bude smireno pred Bogom, onda morate da svesno sarađujete. To znači da svako od vas mora da obezbedi sebi vreme za pobožnost, vreme kada će ostaviti po strani ljude, događaje i stvari – umirite srce i utihnite pred Bogom. Svako mora da vodi pojedinačne beleške tokom molitve, beležeći svoja saznanja o Božjoj reči i onome što pokreće njegov duh, bez obzira na to koliko je to duboko ili površno. Svako mora svesno da utiša svoje srce pred Bogom. Ako svakog dana možeš da posvetiš sat ili dva pravom duhovnom životu, onda će ti se život tog dana činiti obogaćenim, a srce će ti biti vedro i jasno. Ako svakog dana živiš ovakvim duhovnim životom, onda će tvoje srce biti u stanju da se još više vrati u Božji posed, duh će ti sve više jačati, stanje će se neprekidno poboljšavati, postaćeš sposobniji da hodaš putem kojim vodi Sveti Duh, i Bog će ti dati veće blagoslove. Svrha vašeg duhovnog života sastoji se u svesnom zadobijanju prisustva Svetog Duha. Ne radi se o poštovanju pravila ili obavljanju verskih obreda, već o tome da istinski delujete u skladu s Bogom, da istinski prevaspitate telo – to je ono što čovek treba da uradi, te stoga tome treba da se u punoj meri posvetite. Što bolje sarađuješ i što se više trudiš, to će tvoje srce biti sposobnije da se vrati Bogu i lakše ćeš stišati svoje srce pred Njim. U određenom trenutku, Bog će ti u potpunosti osvojiti srce. Niko neće moći da ga uzdrma ili osvoji, a ti ćeš u potpunosti pripadati Bogu. Ako ideš ovim putem, onda će ti se Božja reč razotkrivati u svakom trenutku i prosvetljavati te u svemu što ne razumeš – sve se to može postići kroz tvoju saradnju. Zato Bog uvek kaže: „Sve koji deluju u saglasju sa mnom nagradiću dvostruko.“ Morate jasno da vidite ovaj put. Ako želite da idete pravim putem, onda morate učiniti sve što možete da biste Bogu udovoljili. Morate učiniti sve što možete da dostignete duhovni život. U početku možda nećeš postići sjajne rezultate u ovoj potrazi, ali ne smeš da dozvoliš sebi da nazaduješ ili da se naslađuješ svojim negativnim stavom – moraš i dalje naporno da radiš! Što tvoj život bude produhovljeniji, to će ti srce biti ispunjenije Božjim rečima, baveći se sve vreme ovim pitanjima, sve vreme noseći ovaj teret. Nakon toga, otkrij svoju najdublju istinu Bogu kroz duhovni život. Reci Mu šta si spreman da uradiš, o čemu razmišljaš, saopšti Mu kako ti shvataš Njegovu reč i kakav je tvoj stav prema njoj. Nemoj ništa da prećutiš, čak ni najmanju sitnicu! U sebi vežbaj šta ćeš da kažeš i kako ćeš svoja iskrena osećanja da otkriješ Bogu. Ako ti nešto leži na srcu, onda Mu obavezno to reci. Što više budeš na ovaj način govorio, to ćeš više osećati lepotu Božju i Bog će biti sve miliji tvom srcu. Kad se to dogodi, osetićeš kako ti je Bog draži od bilo koga drugog. Nikada Ga nećeš napustiti, ma šta da se desi. Ako svakodnevno primenjuješ ovu vrstu duhovne posvećenosti i na nju ne zaboravljaš, već je smatraš veoma važnim aspektom svog života, onda će ti Božja reč u potpunosti ispuniti srce. To znači biti dirnut Svetim Duhom. Osećaćeš se kao da ti je srce oduvek pripadalo Bogu, kao da ti je ono što voliš oduvek u srcu. Niko neće moći to da ti oduzme. Kada se to dogodi, Bog će istinski živeti u tebi i imati mesto u tvom srcu.

Prethodno: Veoma je važno uspostaviti normalan odnos sa Bogom

Sledeće: Obećanja onima koji su usavršeni

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera