Put… (8)

Nije prošlo tek dan ili dva otkad je Bog došao na zemlju da bude u dodiru sa ljudskim rodom i da živi s ljudima. Možda tokom ovog vremena ljudi uspeju da saznaju mnogo o Bogu, možda će imati više prilike da shvate kako se služi Bogu i da postanu iskusni u svom verovanju u Boga. U svakom slučaju, ljudi više ili manje razumeju Božju narav, i oni svoju narav takođe ispoljavaju na sijaset načina. Po mom viđenju, različita ispoljavanja ljudi dovoljna su da ih Bog koristi kao uzorke, a njihove mentalne aktivnosti dovoljne su da ih On koristi kao osnovu. To bi mogao da bude vid saradnje između čoveka i Boga, jedan od onih kojih čovek nije svestan i koji ovaj performans u Božjoj režiji čini veoma vitalnim i životnim. Obraćam se Svojoj braći i sestrama kao glavni režiser ove drame – svako od nas pojedinačno može kasnije, kada odglumi, da preispita svoje misli i osećanja i da porazgovara o tome kako svi doživljavamo svoj život u okviru ove drame. Takođe možemo da imamo jednu potpuno novu vrstu okupljanja na kojem ćemo otvoriti svoja srca, razgovarati o svojim nastupima i shvatiti da Bog svakog pojedinca vodi ka sledećem nastupu, u kojem će biti u stanju da izrazi viši nivo svoje umetnosti, u kojem će svako odigrati sopstvenu ulogu na najbolji mogući način, a da pritom ne razočara Boga. Nadam se da će Moja braća i sestre ovo shvatiti ozbiljno. Niko ne treba da se ophodi olako prema tome, jer odigrati neku ulogu dobro ne postiže se za dan ili dva; neophodno je da iskusimo život, da na duži rok uronimo dublje u naše prave živote i da steknemo praktično iskustvo različitih vrsta života. Tek tada možemo da se popnemo na scenu. Pun sam nade za Svoju braću i sestre. Verujem da nećete postati malodušni i obeshrabreni, da ćete, bez obzira na to šta Bog učini, biti kao kotao na vatri: nikada mlaki, već uporni do samog kraja, sve dok se Božje delo u potpunosti ne otkrije, sve dok drama koju Bog režira ne stigne do svog konačnog kraja. Ne tražim ništa drugo od vas, samo se nadam da ćete istrajati, da nećete biti nestrpljivi da vidite rezultate, da ćete sarađivati sa Mnom tako da delo koje treba da obavim bude dobro obavljeno i da niko ne izaziva prekide ili ometanja. Kada se ovaj segment dela završi, Bog će vam sve otkriti. Kada se Moje delo završi, izložiću vaše zasluge pred Bogom, sve ću Mu ispričati. Zar nije bolje tako? Pomažemo jedni drugima da ostvarimo sopstvene ciljeve – zar to nije savršeno rešenje za sve? Sada su vremena teška, ona koja zahtevaju od vas da platite cenu. Nadam se da nikome od vas ne smeta to što sam Ja sada režiser. Takvo je delo koje obavljam. Možda ću se jednog dana prebaciti u prikladniju „radnu jedinicu“ i više vam neću otežavati život. Pokazaću vam sve što želite da vidite i dozvoliću vam da čujete šta god želite. Ali ne sada. Današnje delo je ovo delo, i ne mogu vam dati potpunu slobodu i dozvoliti da činite šta god vam je volja. To bi otežalo Moje delo; da budem iskren, ne bi donelo nikakve plodove i ne bi vam bilo od koristi. Zato vi danas morate da trpite „nepravdu“. Kada dođe dan u kojem će ova etapa Mog dela biti upotpunjena, biću slobodan, neću više nositi tako teško breme i prihvatiću sve što budete tražili od Mene; dokle god je od koristi za vaše živote, Ja ću vam ispuniti ono što budete tražili. Danas snosim veliku odgovornost. Ne mogu ići protiv zapovesti Boga Oca, niti mogu da prekidam planove Svog dela. Ne mogu da upravljam Svojim ličnim pitanjima kroz Svoja poslovna pitanja – nadam se da Me razumete i da Mi opraštate, jer sve što radim u skladu je sa željama Boga Oca; Ja radim sve što Mi On naloži, ma šta bilo to što On želi, a Ja ne želim da izazovem Njegovu ljutnju, niti gnev. Radim samo ono što treba da radim. Zato, u ime Boga Oca, savetujem vam da izdržite još malo. Niko ne treba da se brine. Kada budem završio ono što treba da obavim, moći ćete da činite šta god vam je volja i da vidite šta god vam je volja – ali Ja moram da dovršim delo koje moram da obavim.

U ovoj etapi dela od nas se zahtevaju najveća moguća vera i ljubav. Možemo da posrnemo pri najmanjoj nepažnji, jer se ova etapa dela razlikuje od svih prethodnih: ono što Bog usavršava jeste vera čovečanstva, koja niti je vidljiva niti opipljiva. Ono što Bog radi jeste pretvaranje reči u veru, u ljubav i život. Ljudi moraju da stignu do nivoa na kojem su pretrpeli stotine oplemenjivanja i na kojem poseduju veru veću od Jovove. Oni moraju da podnesu neverovatnu patnju i sve vrste mučenja, a da nikada ne napuste Boga. Kada budu bili poslušni do smrti, i kada budu imali veliku veru u Boga, onda će ova etapa Božjeg dela biti upotpunjena. Ovo je delo koje sam preuzeo na Sebe, pa se nadam da će Moja braća i sestre biti u stanju da razumeju Moju situaciju i da neće tražiti ništa drugo od Mene. Bog Otac to zahteva od Mene i ne mogu pobeći od te stvarnosti; moram da obavim delo koje treba da obavim. Nadam se samo da ne koristite nategnute argumente i izopačenu logiku, da ste pronicljiviji i da ne posmatrate stvari odveć jednostavno. Vaše razmišljanje je previše detinjasto, previše naivno. Božje delo nije tako jednostavno kao što možda mislite, On ne radi samo ono što želi; kada bi to učinio, Njegov plan bi bio upropašten. Zar vam se ne čini da je tako? Ja obavljam Božje delo. Ja ne obavljam samo čudne poslove za ljude, ne radim šta god mi padne na pamet, niti lično odlučujem da li nešto da radim ili ne. Danas stvari nisu baš tako jednostavne. Mene je Otac poslao da budem režiser – da li mislite da sam Ja to smislio i izabrao? Čovekove ideje često naginju ka tome da prekidaju Božje delo, i zato se dešava da se, nakon jednog perioda Mog delanja, pojave mnogi zahtevi ljudi koje nisam u stanju da ispunim, te ljudi menjaju svoje mišljenje o Meni. Svima vama ove vaše ideje moraju da budu jasne; neću se baviti njima pojedinačno, mogu samo da objasnim delo koje obavljam. Moja osećanja uopšte nisu time povređena. Kada to jednom shvatite, možete da ga posmatrate kako god želite. Neću da iznosim nikakve primedbe, jer tako Bog dela; nisam u obavezi da sve objasnim. Upravo sam došao da izvedem delo reči, da delam i da pustim da se ova drama odigra kuda je reči vode. Ne treba da govorim ni o čemu drugom, niti bih mogao da činim bilo šta drugo. Objasnio sam sve što imam da kažem, ne zanima Me šta mislite, i nije Mi važno. Ali ipak bih želeo da vas podsetim da Božje delo nije tako jednostavno kao što vi zamišljate. Što je ono manje usklađeno sa ljudskim predstavama, dublji je njegov značaj; a što se više usklađuje sa ljudskim predstavama, manje je vredno, odnosno, u većoj meri mu nedostaje pravi značaj. Razmotrite ove reči pažljivo – to je sve što ću reći o tome. Vi sami možete da analizirate ostalo. Neću da objašnjavam.

Ljudi zamišljaju da Bog obavlja stvari na određeni način, ali u poslednjih otprilike godinu dana, da li je ono što smo videli i doživeli od Božjeg dela zaista bilo u skladu sa ljudskim predstavama? Od stvaranja sveta do danas, nijedna osoba nije bila u stanju da dokuči etape niti pravila Božjeg dela. Ako mogu, zašto ti verski poglavari ne shvataju da je to način na koji Bog funkcioniše danas? Zašto tako malo ljudi shvata stvarnost današnjice? Iz toga se vidi da niko ne razume Božje delo. Ljudi moraju da deluju samo po uputstvu Njegovog Duha; oni ne smeju kruto da primenjuju pravila na Njegovo delo. Ako uzmeš Isusov lik i delo, i uporediš ga sa trenutnim Božjim delom, to bi bilo kao da Jevreji pokušavaju da izjednače Isusa sa Jahveom. Zar nećeš biti na gubitku ako to budeš činio? Čak ni Isus nije znao šta će biti Božje delo u poslednjim danima; sve što je znao bilo je da treba da obavi delo raspeća. Kako su onda drugi mogli da znaju? Kako su mogli da znaju šta će Bog da uradi u budućnosti? Kako je Bog mogao da otkrije Svoj plan ljudskim bićima koja su bila opsednuta Sotonom? Zar to nije bezumno? Bog traži od tebe da znaš i razumeš Njegovu volju. On ne traži da razmišljaš o Njegovom budućem delu. Potrebno je samo da se brinemo o veri u Boga, da delujemo u skladu s Njegovim uputstvima, da budemo pragmatični u svom suočavanju sa stvarnim teškoćama, da ne otežavamo stvari Bogu, i da Mu ne stvaramo nevolje. Trebalo bi da radimo ono što treba da radimo; sve dok možemo da budemo u Božjem sadašnjem delu, to je dovoljno! Takav je put kojim vas vodim. Ako se usredsredimo samo na to da idemo napred, Bog neće kinjiti nijednog od nas. Tokom ove protekle godine vaših izvanrednih iskustava, zadobili ste mnogo stvari; verujem da vam to neće teško pasti. Put kojim vas vodim je Moje delo i Moja misija, a Bog ga je odavno odredio, tako da smo bili predodređeni da danas stignemo dovde. Činjenica da smo uspeli to da uradimo je naš veliki blagoslov i, mada to nije bio lak put, naše prijateljstvo je večno i prenosiće se kroz vekove. Bilo da se slavilo i smejalo ili tugovalo i plakalo, neka sve to ostane u lepoj uspomeni! Možda ste svesni da su dani Mog dela odbrojani. Imam mnogo projekata vezanih za delo i ne mogu često da vas pratim. Nadam se da možete da Me razumete – jer se naše prvobitno prijateljstvo nije promenilo. Možda ću se jednog dana ponovo pojaviti pred vama, i nadam se da Mi nećete otežati stvari. Uostalom, Ja sam drugačiji od vas. Putujem svuda zbog posla i život Mi ne protiče u dokoličenju po hotelima. Bez obzira na to kako ste, Ja samo radim ono što treba da radim. Nadam se da će stvari koje smo delili u prošlosti postati cvet našeg prijateljstva.

Može se reći da sam Ja otvorio ovaj put, pa, bio on gorak ili sladak, ja sam pokazivao pravac. To što smo stigli do današnjice zasluga je blagodati Božje. Možda ima onih koji Mi zahvaljuju, a možda ima i onih koji se žale na Mene – ali ništa od toga nije važno. Samo želim da vidim da je ono što treba da se postigne u ovoj grupi ljudi postignuto. To je nešto što treba proslaviti. Dakle, ne zameram onima koji se žale na Mene; sve što želim jeste da završim Svoje delo što je brže moguće kako bi Božje srce uskoro moglo da se odmori. Tada više neću nositi nikakvo teško breme, i neće biti nikakvih briga u Božjem srcu. Da li ste spremni da poboljšate svoj doprinos? Nije li bolji cilj da dobro obavljamo Božje delo? U ovom razdoblju, pravično je reći da smo pretrpeli bezbrojne teškoće i iskusili svaku vrstu radosti i tuge. Sve u svemu, učinak svakog od vas u osnovi je doprineo uspehu. Možda će se u budućnosti od vas zahtevati da obavite bolji posao, ali ne zadržavajte se razmišljajući o Meni; samo uradite ono što treba da uradite. Moj zadatak je gotovo obavljen; nadam se da ćete ostati odani u svakom trenutku, i da nećete biti nostalgični za Mojim delom. Trebalo bi da znate da sam došao samo da završim jednu etapu dela, a svakako ne da obavim čitavo Božje delo. Vama to mora biti jasno i ne treba da imate druge ideje o tome. Božje delo zahteva mnogo više sredstava da se upotpuni; ne možete se uvek oslanjati na Mene. Možda ste već shvatili da sam došao da obavim samo jedan segment dela, onaj koji ne predstavlja ni Jahvea ni Isusa; Božje delo je podeljeno na mnogo etapa, tako da ne smete biti previše kruti. Dok Ja delam, vi morate da Me slušate. U svakom dobu, Božje delo se menja; nije sve po istom kalupu, i nije uvek ista pesma. U svakoj etapi, Njegov rad priliči dobu i menja se jer doba nije isto. I tako, pošto ste rođeni u ovom dobu, morate jesti i piti reči Božje, i čitati ove reči. Može doći dan kada će se Moje delo promeniti, i u tom slučaju ćete morati da nastavite dalje onako kako treba; Božje delo ne može biti pogrešno. Ne obraćajte pažnju na to kako se spoljašnji svet menja; Bog ne greši i Njegovo delo ne može biti pogrešno. Jedino što ponekad Njegovo staro delo ističe i počinje Njegovo novo delo. To, međutim, ne znači da je zbog toga što je novo delo stiglo, staro delo pogrešno. To je zabluda! Za Božje delo se ne može reći da je ispravno ili pogrešno, može se reći samo da je ranije ili kasnije. Ovo je vodič za ljudsku veru u Boga i prema njemu se ne sme ophoditi olako.

Prethodno: Put… (7)

Sledeće: Kojeg stanovišta treba da se drže vernici

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera