Poglavlje 13

U svom postojećem stanju, preterano se držite predstava o sebi, a u vama postoje i prilično ozbiljni verski poremećaji. Niste u stanju da delujete u duhu, ne možete da shvatite delo Duha Svetoga i odbacujete novu svetlost. Ne možeš da vidiš dnevno sunce jer si slep, ne poznaješ ljude, nikada ne možeš da napustiš svoje „roditelje“, nedostaje ti duhovna razboritost, ne prepoznaješ delo Svetoga Duha i ne znaš kako da jedeš i piješ Moju reč. Problem je u tome što ne znaš kako da je jedeš i piješ sâm. Iz dana u dan, delo Duha Svetoga napreduje zapanjujućom brzinom; svakoga dana stiže nova svetlost i svakoga dana se ukazuju nove i sveže stvari. Međutim, ti ne razumeš. Umesto toga, voliš da istražuješ, posmatraš stvari kroz lupu svojih ličnih sklonosti bez njihovog pažljivog razmatranja, i slušaš kao ošamućen. Ne moliš se usrdno duhom, ne uzdaš se u Mene niti više razmišljaš o Mojim rečima. Dakle, sve što imaš jesu reči, pravila i doktrine. Nužno je da imaš jasnu predstavu o tome kako da jedeš i piјeš Moju reč, a pred Mene moraš češće da iznosiš Moju reč.

Ljudi danas nisu u stanju da se oslobode sebe; uvek misle da su u pravu. Zaglavljeni su u svojim sićušnim svetovima i nisu osobe pravog tipa. Imaju pogrešne namere i ciljeve, i ako u tome budu ustrajali sigurno će im biti suđeno, dok će, u ozbiljnim slučajevima, biti izgnani. Morate uložiti više truda da biste održali neprekidno zajedništvo sa Mnom, a ne samo zajedništvo sa onima koje vi želite. Nužno je da razumete ljude sa kojima ste u zajedništvu i sa njima morate razgovarati o duhovnim stvarima u životu; jedino tada drugima možete obezbediti život i nadomestiti njihove nedostatke. Ne treba da im se obraćate propovedački; u osnovi, pogrešno je imati takav stav. U zajedništvu morate da razumete duhovne stvari, morate posedovati mudrost i morate biti u stanju da razumete ono što je ljudima u srcu. Ako ćete služiti drugima, onda je nužno da budete prava osoba i morate biti u zajedništvu sa svime što imate.

Za vas je sada presudno da možete da budete u zajedništvu sa Mnom, da blisko opštite sa Mnom, da sami jedete i pijete i da se zbližite sa Bogom. Nužno je da što pre shvatite duhovne stvari i morate biti u stanju da proniknete u svoje okruženje i u ono što je uređeno u vašoj okolini. Jesi li u stanju da razumeš šta sam Ja? Presudno je da jedeš i piješ spram onoga što ti nedostaje i da živiš prema Mojoj reči! Prepoznaj Moje ruke i nemoj se žaliti. Ako se žališ i otimaš, možeš izgubiti priliku da primiš Božju blagodat. Počni tako što ćeš Mi se približiti: šta ti nedostaje i kako treba da Mi se približiš i razumeš Moje srce? Ljudima je teško da Mi se približe, jer ne mogu da se oslobode sebe. Njihova narav je uvek nestabilna, uz neprekidnu smenu uzavrelosti i hladnoće, a takvi ljudi postaju uobraženi i samozadovoljni čim okuse imalo slasti. Neki ljudi se još uvek nisu probudili; koliko od onoga što kažeš otelovljuje ono što ti jesi? Koji deo toga je samodobrana, koliko od toga je oponašanje drugih, a koji deo toga je poštovanje pravila? Razlog zbog kog ne možeš da shvatiš ili razumeš delo Svetoga Duha sastoji se u tome što ne znaš kako da Mi se približiš. Spolja, ti stalno o nečemu razmišljaš, oslanjajući se na predstave o sebi i o svom umu; potajno istražuješ i upuštaš se u sitna spletkarenja, a ne možeš ih čak ni izneti na videlo. Ovo pokazuje da zaista ne razumeš delo Svetoga Duha. Ako zaista znaš da nešto ne potiče od Boga, zašto se onda plašiš da se uspraviš i to odbiješ? Koliko vas bi moglo da ustane i progovori u Moje ime? Nemate čak ni delić čvrstine karaktera jednog dečaka.

Svrha svega što je danas uređeno jeste u tome da vas obuči kako biste mogli da se u svom životu razvijate, da svoj duh učinite bistrim i oštrim i da otvorite svoje duhovne oči kako biste prepoznali koje stvari potiču od Boga. Ono što potiče od Boga omogućava ti da služiš sa sposobnošću i s bremenom i da duhom budeš postojan. Sve stvari koje ne potiču od Mene su isprazne; ne daju ti ništa, stvaraju prazninu u tvom duhu, dovode do toga da gubiš svoju veru i prave distancu između tebe i Mene, zarobljavajući te u tvom sopstvenom umu. Živiš li u duhu, sada se možeš izdići iznad svega u svetovnom svetu, dok je živeti u svom umu isto kao kad te Sotona uzme pod svoje; a to je ćorsokak. Sada je vrlo jednostavno: Pogledaj Me svojim srcem i tvoj će duh trenutno ojačati. Imaćeš put za praktično delovanje, a Ja ću te voditi na svakom koraku. Moja će ti se reč otkriti u svakom trenutku i na svakom mestu. Bez obzira na to gde ili kada ili koliko je okruženje nepovoljno, Ja ću učiniti da vidiš jasno, a Moje srce će ti se otkriti ako svojim pogledaš u Mene; na ovaj način ćeš trčati drumom koji je pred tobom i nikada nećeš skrenuti s puta. Neki ljudi pokušavaju da svoj put osete spolja, ali to nikada ne čine iz dubine svoga duha. Često ne mogu da shvate delo Svetog Duha. Kada su u zajedništvu s drugima, samo postaju još više zbunjeni, nemajući put kojim bi išli i ne znajući šta da rade. Ovi ljudi ne znaju šta ih muči; možda poseduju mnoge stvari i bogato su ispunjeni iznutra, međutim, je li to od ikakve koristi? Da li ti zaista imaš put koji slediš? Poseduješ li ikakvo prosvetljenje ili prosvećenje? Imaš li ikakva nova shvatanja? Jesi li napredovao ili si nazadovao? Možeš li ići u korak sa novim svetlom? Nemaš nikakvu pokornost; pokornost koju često pominješ samo je obična priča. Jesi li život proživeo u pokornosti?

Koliku prepreku predstavljaju ljudska samopravednost, samodobravanje, samozadovoljstvo i oholost? Ko je kriv što ne možeš da zakoračiš u stvarnost? Sebe bi trebalo pažljivo da proučiš kako bi uvideo jesi li ispravna osoba. Jesu li tvoji ciljevi i namere nastali s mišlju o Meni? Jesu li sve tvoje reči izrečene i sve tvoje radnje preduzete u Mom prisustvu? Ja ispitujem sve tvoje misli i ideje. Zar ne osećaš krivicu? Na lice stavljaš lažnu masku da je drugi vide i smireno preuzimaš izgled samopravednosti; to činiš da sebe zaštitiš. To činiš da prikriješ svoje zlo i čak smišljaš načine da to zlo prišiješ nekom drugom. Kakva izdaja živi u tvom srcu! Razmisli o svemu što si rekao. Zar nisi radi sopstvene koristi, pribojavajući se da ti duša ne naudi, prikrio Sotonu, a onda svojoj braći i sestrama nasilno oteo ono što jedu i piju? Šta imaš da kažeš u svoju odbranu? Misliš li da ćeš sledeći put moći da nadomestiš jelo i piće koje je Sotona ovaj put oduzeo? Dakle, sada to vidiš jasno; da li je to nešto što možeš da nadoknadiš? Možeš li da nadomestiš izgubljeno vreme? Nužno je da sebe savesno proučite kako biste uvideli zašto na nekoliko prethodnih susreta niko nije jeo ni pio i ko je izazvao ovu nevolju. Morate o tome razgovarati jedan po jedan dok ne postane jasno. Ako takva osoba ne bude snažno sputana, tada vaša braća i sestre neće razumeti i onda će se sve samo ponoviti. Vaš duhovne oči su zatvorene; previše je slepih među vama! Štaviše, oni koji zaista vide za to ni ne haju. Ne ustaju i ne progovaraju, pa su i sami slepi. Oni koji vide, a ne progovaraju, nemi su. Ovde ima mnogo hendikepiranih.

Pojedini ljudi ne shvataju šta je istina, šta je život, a šta put, i ne razumeju duh. Moju reč smatraju običnom formulom. Ovo je previše kruto. Ne razumeju šta su iskrena zahvalnost i pohvala. Pojedini ljudi nisu u stanju da shvate suštinske i primarne stvari; umesto toga, shvataju samo one sporedne. Šta znači prekinuti Božje upravljanje? Šta znači srušiti crkvenu konstrukciju? Šta znači prekinuti delo Svetoga Duha? Šta je Sotonin pokorni sluga? Ove se istine moraju jasno razumeti i preko njih se ne sme samo ovlaš preći. Šta je dovelo do toga da ovaj put nema jela i pića? Neki ljudi smatraju da Boga danas treba hvaliti naglas, ali kako da Ga hvale? Treba li to da čine pevajući hvalospeve i plešući? Zar se ostali načini ne računaju kao pohvale? Pojedini ljudi dolaze na skupove s predstavom da su ushićene pohvale način da se hvali Bog. Ljudi imaju ove predstave i ne obraćaju pažnju na delo Svetoga Duha; krajnji rezultat toga je da i dalje dolazi do prekida. Na ovom skupu nije bilo nikakvog jela i pića; svi vi kažete da ste obzirni prema Božjem bremenu i da ćete braniti svedočanstvo crkve, međutim, ko je među vama zaista bio obziran prema Božjem bremenu? Zapitaj se: Jesi li neko ko je pokazao obzir prema Njegovom bremenu? Možeš li sprovoditi pravednost u Njegovo ime? Možeš li ustati i govoriti u Moje ime? Možeš li istinu nepokolebljivo sprovoditi u delo? Jesi li dovoljno hrabar da se boriš protiv svih Sotoninih dela? Da li bi bio u stanju da svoje emocije ostaviš po strani i razotkriješ Sotonu zarad Moje istine? Možeš li dozvoliti da se Moje namere ispune u tebi? Jesi li ponudio svoje srce u najodsudnijim trenucima? Jesi li neko ko sprovodi Moju volju? Postavljaj sebi ova pitanja i često razmišljaj o njima. U tebi su Sotonini darovi i ti si kriv za to – jer ne razumeš ljude i ne prepoznaješ Sotonin otrov; ti srljaš u pravcu smrti. Sotona te je sasvim obmanuo, do te mere da si potpuno zbunjen; opijen si vinom razuzdanosti i njišeš se tamo-amo, nesposoban da zadržiš čvrst stav, i nemaš put za svoje praktično delovanje. Ne jedeš i ne piješ kako treba, upuštaš se u neobuzdane tuče i svađe, ne razlikuješ ispravno od pogrešnog i slediš svakoga ko predvodi. Poseduješ li uopšte ikakvu istinu? Pojedini ljudi sebe brane, pa čak i učestvuju u prevari. U zajedništvu su sa drugima, ali ih to samo dovodi u ćorsokak. Dobijaju li od Mene ovi ljudi svoje namere, ciljeve, motivaciju i izvor? Misliš li da svojoj braći i sestrama možeš nadoknaditi činjenicu da su im njihovo jelo i piće oduzeti? Pronađi nekoliko ljudi s kojima ćeš biti u zajedništvu i upitaj ih; neka sami kažu u svoje ime: da li im je išta obezbeđeno? Ili su im stomaci ispunjeni prljavom vodom i smećem, ostavljajući ih bez ikakvog puta koji bi sledili? Zar to ne bi srušilo crkvu? Gde je ljubav među braćom i sestrama? U potaji istražujete ko je u pravu, a ko nije, međutim, zašto za crkvu ne ponesete breme? Obično ste dobri u izvikivanju dobro poznatih fraza, ali kada se stvari zaista i dogode, u njih niste sigurni. Pojedini ljudi razumeju, ali sebi samo mrmljaju u bradu, dok drugi govore ono što razumeju, ali niko drugi ne progovara ni reč. Oni ne znaju šta potiče od Boga, a šta je delo Sotone. Gde su vaša unutrašnja osećanja o životu? Naprosto ne možete da shvatite delo Svetoga Duha, niti ga prepoznajete i s mukom prihvatate nove stvari. Prihvatate samo religiozne i svetovne stvari koje su u skladu sa ljudskim predstavama. Kao ishod toga, borite se nemilosrdno. Koliko ljudi može da shvati delo Svetoga Duha? Koliko njih je zaista ponelo breme za crkvu? Da li to shvataš? Pevanje hvalospeva je jedan od načina da se hvali Bog, ali ti ne razumeš jasno istinu o hvaljenju Boga. Štaviše, krut si u načinu na koji Ga hvališ. Nije li to predstava koju imaš? Uvek se čvrsto držiš sopstvenih predstava i nisi u stanju da se usredsrediš na ono što će Sveti Duh učiniti danas, ne možeš da osetiš šta tvoja braća i sestre osećaju i ne možeš tiho da tražiš Božju volju. Stvari radiš naslepo; možda dobro pevaš pesme, ali je ishod potpuna zbrka. Jesu li to zaista jelo i piće? Vidiš li ko zapravo izaziva prekide? Ti sasvim sigurno ne živiš u duhu; umesto toga, držiš se različitih predstava. Kako to uopšte može biti način da se ponese breme za crkvu? Morate videti da delo Svetoga Duha sada napreduje još brže. Niste li stoga slepi ako se čvrsto držite sopstvenih predstava i opirete se delu Svetoga Duha? Nije li to slično mušici koja udara o zidove i zuji unaokolo? Budete li nastavili ovako, bićete odbačeni.

Oni koji su upotpunjeni pre nesreće pokoravaju se Bogu. Oni žive oslanjajući se na Hrista, svedoče o Njemu i veličaju Ga. Oni su pobednički dečaci i dobri vojnici Hrista. Sada je presudno da se smiriš, približiš Bogu i uđeš u zajedništvo s Njim. Ako nisi u stanju da se približiš Bogu, rizikuješ da te Sotona utamniči. Ako možeš da Mi se približiš i da uđeš u zajedništvo sa Mnom, tada će ti se otkriti sve istine i imaćeš normu prema kojoj ćeš živeti i delovati. Budući da si neko ko Mi je blizak, Moja reč te više nikada neće napustiti niti ćeš ikad tokom svog života odlutati od Moje reči; Sotona neće imati načina da te iskoristi i umesto toga će biti posramljen, dajući se u bekstvo poražen. Ako spolja potražiš ono što nedostaje u tebi samom, ponekad ćeš možda nešto i pronaći, ali će mnogo od onoga što pronađeš biti pravila i stvari koje ti nisu potrebne. Nužno je da se oslobodiš sebe, da više jedeš i piješ Moje reči i da znaš kako da razmišljaš o njima. Ako nešto ne razumeš, približi Mi se i često budi u zajedništvu sa Mnom; time će stvari koje razumeš biti stvarne i istinite. Moraš početi od toga što ćeš Mi se približiti. To je presudno! U suprotnom, nećeš znati kako da jedeš i piješ. Ne možeš sam da jedeš i piješ; zaista, tvoj rast je premali.

Prethodno: Poglavlje 12

Sledeće: Poglavlje 14

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera