Poglavlje 14

Sada smo zaista u stisci s vremenom. Sveti Duh koristi mnogo različitih metoda da nas uvede u Božje reči. Treba da budeš opremljen svim istinama, da budeš posvećen i istinski blizak sa Mnom, da se družiš sa Mnom i neće ti biti dozvoljeno da budeš probirljiv. Delo Svetog Duha je delo bez emocija i ne obazire se na to kakva si ti osoba. Sve dok god si voljan da tragaš i slediš – a da ne nalaziš izgovore i ne raspravljaš se oko svojih dobitaka i gubitaka – već da tragaš, gladan i žedan pravednosti, onda ću te prosvetiti. Bez obzira na to koliko si budalast i neuk, Ja se ne usredsređujem na ove stvari. Očekujem da vidim koliko ćeš naporno raditi u pozitivnom aspektu. Ako se i dalje čvrsto držiš predstave o sebi, vrtiš se ukrug u svom malom svetu, onda mislim da si u opasnosti… Šta je uznesenje? Šta znači biti napušten? Kako danas treba da živiš pred Bogom? Kako treba aktivno da sarađuješ sa Mnom? Odbaci svoje predstave, ispitaj sebe, skini masku, sagledaj jasno svoje pravo lice, gnušaj se sebe, imaj srce koje gladno i žedno žudi za pravednošću, veruj da ti sâm izvorno ne vrediš ništa, budi spreman da se odrekneš sebe, budi kadar da prestaneš sa svim svojim načinima obavljanja stvari, umiri se preda Mnom, moli se više, još više se osloni na Mene, ugledaj se na Mene i nikada nemoj da prestaneš da Mi se približavaš i razgovaraš sa Mnom – u svemu tome leži ključ. Ljudi često ostaju svoji, pa stoga nisu pred Bogom.

Ljudima je zaista teško da zamisle sadašnje delo Svetoga Duha i sve to ulazi u stvarnost; uistinu neće biti u redu ako se o tome ne razmišlja. Ako su vam srce i um na pogrešnom mestu, onda nećete moći da napredujete. Od početka do kraja, morate u svakom trenutku biti na oprezu i voditi računa da ne budete nemarni. Blaženi su oni koji neprestano bdiju i čekaju i koji ćute preda Mnom! Blaženi su oni koji se u svom srcu uvek ugledaju na Mene, koji se trude da pažljivo osluškuju Moj glas, koji obraćaju pažnju na Moje postupke i koji Moje reči sprovode u delo! Vreme zaista ne trpi dalje odlaganje; sve vrste pošasti će harati, otvarajući svoje svirepe, krvave čeljusti da vas sve proždru kao potop. Sinovi moji! Kucnuo je čas! Nema više prostora za razmišljanje. Jedini izlaz koji će vas dovesti pod Moju zaštitu jeste da se vratite preda Me. Morate posedovati snagu karaktera muškog deteta; ne budite slabi ni obeshrabreni. Morate da pratite Moje korake, da ne odbijate novu svetlost i, kao što vam kažem kako da jedete i pijete Moje reči, treba da se pokorite i da ih primereno jedete i pijete. Ima li još vremena da se po svom nahođenju borimo ili sukobimo jedni s drugima? Možete li ratovati ako se ne najedete i ako niste u potpunosti opremljeni istinom? Ako želite da prevaziđete religiju, morate biti potpuno opremljeni istinom. Jedite i pijte više Mojih reči i razmišljajte još više o njima. Morate da nezavisno jedete i pijete Moje reči i počnite tako što ćete se približiti Bogu. Neka vam ovo bude opomena! Moraš da paziš! Oni koji su pametni treba brzo da se probude za istinu! Odustanite od svega onoga od čega niste voljni da se rastanete. Još jednom ti kažem da su takve stvari zaista štetne po tvoj život, a od njih nema nikakve koristi! Nadam se da se možeš osloniti na Mene u svojim postupcima; inače, jedini put napred je put smrti – kuda ćeš onda ići da tražiš put života? Odbaci svoje srce koje voli da se bavi spoljašnjim stvarima! Odbaci svoje srce koje ne sluša druge ljude! Ako tvoj život ne može sazreti i ako si napušten, zar nećeš onda biti neko ko je samog sebe osujetio? Sadašnje delo Svetoga Duha nije ono što ti zamišljaš. Ako nisi u stanju da se odrekneš svojih predstava, pretrpećeš težak gubitak. Da je delo u skladu sa ljudskim predstavama, da li bi tvoja stara priroda i predstave mogli izaći na videlo? Da li bi bio u stanju da spoznaš sebe? Možda i dalje misliš da nemaš predstave, ali ovog puta će sve tvoje razne ružne strane jasno izaći na videlo. Pažljivo se zapitaj:

Da li si ti neko ko Mi se pokorava?

Da li si voljan i spreman da se odrekneš sebe i slediš Mene?

Da li si ti neko ko čista srca traži Moje lice?

Da li znaš kako da Mi se približiš i razgovaraš sa Mnom?

Možeš li se umiriti preda Mnom i tražiti Moju volju?

Da li sprovodiš u delo reči koje ti otkrivam?

Možeš li održati normalno stanje preda Mnom?

Da li si u stanju da prozreš Sotonine lukave planove? Da li se usuđuješ da ih razotkriješ?

Koliko si pažljiv prema Božjem bremenu?

Da li si ti neko ko je pažljiv prema Božjem bremenu?

Kako shvataš delo Svetoga Duha?

Kako služiš u saglasju unutar Božje porodice?

Kako snažno svedočiš za Mene?

Kako biješ dobru bitku za istinu?

Moraš da odvojiš vreme da temeljno razmisliš o ovim istinama. Činjenice su dovoljne da pokažu da je dan izuzetno blizu. Moraš da budeš upotpunjen pre nego što naiđu katastrofe – ovo je važno pitanje, pitanje od velike hitnosti koje se mora rešiti! Želim da vas upotpunim, ali vidim da ste uistinu pomalo neobuzdani. Srčani ste, ali to ne koristite na najbolji način i niste dokučili najvažnije stvari; umesto toga, sve što dokučiš su nebitne stvari. Kakva je korist od razmatranja ovih stvari? Nije li to gubljenje vremena? Ja vam na ovaj način pokazujem ljubaznost, ali vi ne pokazujete nikakvu zahvalnost; vi se samo međusobno borite – pa nisu li svi moji mukotrpni napori bili uzaludni? Ako nastavite ovim putem, neću trošiti vreme da vas pridobijam laskanjem! Kažem vam da ako se ne probudite pred istinom, delo Svetoga Duha će vam biti oduzeto! Neće vam više biti dato da jedete i možete verovati kako vam odgovara. Izgovorio sam Svoje reči i nemam više šta da dodam; na vama je da li ćete slušati ili ne. Kada dođe vreme da ste zbunjeni, da nemate načina da napredujete i da ne možete da vidite istinitu svetlost, hoćete li Mene kriviti? Kakvo neznanje! Kakva bi trebalo da bude posledica ako se tako čvrsto držite sebe, ako odbijete da se oslobodite sebe? Neće li vaše delo biti puka uzaludna praksa? Kako je jadno biti odbačen kada se sruče katastrofe!

Sada smo u ključnoj fazi izgradnje crkve. Ako niste u stanju da budete preduzimljivi u saradnji sa Mnom i predate Mi se svim srcem i ako ne možete svega da se odreknete, onda ćete pretrpeti gubitak. Možete li i dalje imati neke druge namere? Pokazao sam vam uviđavnost na ovaj način, čekajući da se pokajete i počnete iznova. Međutim, vreme zaista to više ne dozvoljava i Ja moram da sagledam širu sliku. Zarad svrhe Božjeg plana upravljanja, sve ide napred, a Ja napredujem marširajući iz dana u dan, iz sata u sat, iz trenutka u trenutak – oni koji ne mogu u korak sa Mnom biće ostavljeni. Sa svakim danom dolazi nova svetlost; svaki dan se obavljaju nove radnje. Svaki dan nastaju nove stvari, a oni koji ne vide svetlost jesu slepi! Oni koji ne slede biće izgnani…

Prethodno: Poglavlje 13

Sledeće: Poglavlje 15

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera