Poglavlje 18

Graditi crkvu nije nimalo lako! Predajem se tome svim Svojim srcem, a Sotona bi uradio sve što je u njegovoj moći da je sruši. Ako želiš da budeš izgrađen, moraš da budeš osoba sa vizijom; moraš da živiš oslanjajući se na Mene, da svedočiš Hristu, veličaš Ga i budeš Meni odan. Nemoj da se služiš izgovorima; umesto toga, budi bezuslovno poslušan. Moraš da izdržiš sva iskušenja i prihvatiš sve što dolazi od Mene. Moraš da slediš Svetog Duha, ma kako te On vodio. Moraš da budeš britkog duha i u stanju da razlikuješ stvari. Moraš da razumeš ljude, a ne da ih slepo slediš; neka ti duhovni pogled bude bistar i neguj temeljno poznavanje svih stvari. Ljudi koji su u istom duhu kao Ja moraju svedočiti Meni i voditi odlučujuću bitku protiv Sotone. Moraš biti i izgrađen, i učestvovati u bici. Ja sam među vama; podržavam vas i vaše sam utočište.

Prvo što treba da uradite je da se pročistite, da postanete promenjene osobe i da imate postojanu narav. Morate se uzdati u Mene u svom životu, bilo vaše okruženje dobro ili loše; bilo da ste kod kuće ili u bilo kojoj drugoj sredini, ne smete da oklevate zbog nekog drugog ili zbog nekog događaja ili problema. Pored toga, morate biti nepokolebljivi i, kao i obično, živeti Hrista i manifestovati Samog Boga. Morate izvršavati svoju funkciju i na uobičajen način ispunjavati svoje dužnosti; to se ne može učiniti samo jednom, već se mora održati dugoročno. Moje srce morate smatrati svojim, Moje namere moraju da postanu vaše misli, morate da imate u vidu širu sliku, morate da dozvolite Hristu da zrači iz vas i morate služiti u sadejstvu sa drugima. Morate držati korak sa delovanjem Svetog Duha i prigrliti način Njegovog spasenja. Morate se isprazniti i postati čista i otvorena osoba. Morate komunicirati i sarađivati normalno sa vašom braćom i sestrama i da budete u stanju da duhom radite stvari, da volite jedni druge, da omogućite njihovim snagama da potiru vaše slabosti, da tražite i izgradite se unutar crkve. Tek tada ćete istinski imati udela u carstvu.

Prethodno: Poglavlje 17

Sledeće: Poglavlje 19

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera