Poglavlje 19

Dok delo Svetog Duha nastavlja da napreduje, Bog nas je još jednom uveo u nov način na koji Sveti Duh deluje. Kao rezultat toga, bilo je neizbežno da Me neki ljudi pogrešno shvate i da se žale na Mene. Neki su Mi se opirali i suprotstavljali i proučavali Me. Međutim, ja i dalje milostivo čekam da se vi pokajete i popravite. Promena u metodi dela Svetog Duha je da se Bog lično i otvoreno pojavio. Moja reč će ostati nepromenjena! Pošto si ti taj kog spasavam, ni izbliza ne želim da te ostavim negde na pola puta. Reč je o tome da vi gajite sumnje i želite da se okrenete i odete praznih ruku. Neki od vas su prestali da se kreću napred, dok drugi samo čekaju i posmatraju. Ipak, drugi se pasivno nose sa tom situacijom, dok se neki samo prosto upuštaju u mimikriju. Zaista su vam se stvrdnula srca! Uzeo si ono što sam vam Ja rekao i pretvorio to u nešto čime se ponosiš, čime se hvališeš. Razmisli još malo o tome: to su samo reči milosti i suda koji se obrušava na vas. Sveti Duh, kad uvidi da ste vi zaista buntovni, direktno će vas secirati zbog vaših reči. Trebalo bi da se plašite. Nemojte činiti ništa bezobzirno niti lakomisleno, i nemojte biti tašti, arogantni, ili tvrdoglavi! Trebalo bi da se više usredsredite na to da Moje reči pretvarate u delo i da ih proživite gde god da ste, tako da mogu istinski da te promenim iznutra i da možeš imati Moju narav. Samo su takvi rezultati iskreni.

Da bi se izgradila crkva, morate biti određenog rasta i čitavim srcem, neumorno, tražiti. Štaviše, morate prihvatiti sagorevanje i pročišćenje Svetog Duha, da biste se promenili transformisali. Jedino pod takvim uslovima se crkva može izgraditi. Delo Svetog Duha vas je sada navelo na to da se upustite u izgradnju crkve. Ako nastavite da se ponašate zbunjeno i tromo kao na isti zbunjeni i trom način kao što ste se ponašali ranije, onda za vas nema nade. Morate se naoružati svom istinom, morate posedovati duhovnu razboritost i morate koračati u savršenom skladu sa Mojom mudrošću. Da bi se izgradila crkva, morate biti unutar životnog duha, a ne samo površno imitirati život. Proces rasta u vašem životu je isti onaj u kom ste se vi izgradili. Ipak, obratite pažnju, oni koji se oslanjaju na darove ili oni kojima nedostaje duhovno razumevanje, kao i oni kojima nedostaje stvarnost, ne mogu da budu izgrađeni, baš kao što ne mogu ni oni koji nemaju sposobnost da uvek budu kraj Mene i da komuniciraju sa Mnom. Ljudi koji svoj um okupiraju predstavama ili žive po doktrinama se ne mogu izgraditi, kao ni oni koji dopuštaju svojim osećanjima da ih vode. Ma kako da se Bog ponaša prema tebi, moraš Mu se potpuno predati; u suprotnom, ne možeš biti izgrađen. Oni okupirani sopstvenom bitnošću, sopstvenom pravednošću, ponosom i zadovoljstvom i koji vole da se ponašaju snishodljivo i prave važni, ne mogu biti izgrađeni. Oni koji ne mogu da služe u dogovoru s drugima ne mogu biti izgrađeni, takođe, a ta istina važi i za ljude koji nemaju duhovnu razboritost i slepo prate svakog ko ih vodi. Isto tako, oni koji su propustili da shvate Moje namere i koji žive živote u prošlosti, ne mogu biti izgrađeni, niti to mogu ljudi koji su previše spori da sustignu novu svetlost i koji nemaju nikakvu viziju koja bi im bila temelj na kom se mogu izgraditi.

Crkva bi se morala izgraditi bez odlaganja; to je za Mene pitanje od hitnog značaja. Trebalo bi početi sa usredsređenošću na pozitivno, i pridružiti se toku gradnje nudeći sebe i svu svoju snagu. U suprotnom, bićete odbijeni. Valjalo bi da potpuno odbacite sve što se odbaciti mora i da jedete i pijete ono što bi trebalo da se jede i pije. Trebalo bi da proživite stvarnost Mojih reči i da prestanete da se usredsređujete na površne i nebitne stvari. Upitaj sebe ovo: Koliko Moju reč sadržiš? Koliko je proživljavaš? Trebalo bi da zadržiš bistru glavu, i da se suzdržavaš da činiš išta nepromišljeno; u suprotnom, takvo ponašanje ti neće pomoći da napreduješ u životu, već će zapravo škoditi tvom napretku. Trebalo bi da spoznaš istinu, da znaš kako da je primeniš u praksi i da dozvoliš Mojoj reči da potpuno postane tvoj život. To je srž svega!

Kad je izgradnja crkve dosegla kritičan trenutak, Sotona je skovao planove i čini sve što može da je sruši. Vi ne smete biti nesmotreni, već morate nastaviti oprezno i u skladu sa duhovnom razboritošću. Bez takve razboritosti, pretrpećete velike gubitke. To nije trivijalna stvar; trebalo bi da shvatite veliki značaj tog problema. Sotona je, takođe, sposoban da se lažno predstavlja i da promoviše laži, ali unutrašnji kvalitet tih dela je drugačiji. Ljudi su toliko budalasti i bezobzirni, i ne umeju da primete tu razliku. To takođe pokazuje da nisu sposobni da održe bistru glavu i spokoj u svakom trenutku. Vaša srca se ne mogu nigde naći. Služba je, s jedne strane, čast, ali s druge strane, može biti i gubitak. Može vas odvesti do blagostanja ili to nesreće. Ostanite tihi u Mom prisustvu i živite po Mojoj reči, i duhovno, zaista ćete održati oprez i iskazati razboritost. Kada Sotona stigne, istog trenutka ćete moći da se zaštitite od njega i da osetite njegov dolazak; osetićete istinsku neprijatnost unutar svog duha. Trenutno delo Sotonino se prolagođava promeni trendova. Kada se ljudi ponašaju zbunjeno i nedostaje im opreza, oni ostaju zarobljenici. Moraš biti oprezan u svakom trenutku i držati oči širom otvorene. Nemoj polemisati oko sopstvenih dobiti i gubitaka, ili proračunavati sopstvenu korist; umesto toga, tragaj za tim da bude volja Moja.

Predmeti mogu delovati naizgled identično, ali se možda razlikuju po kvalitetu. Iz tog razloga, trebalo bi da umeš da prepoznaš osobu kao i njen duh. Trebalo bi da praktikuješ razboritost i održiš duhovnu bistrinu. Kada se pojavi Sotonin otrov, trebalo bi da umeš odmah da ga prepoznaš; on ne može izbeći svetlost Božjeg suda. Trebalo bi da obratiš više pažnje na to da osluškuješ glas Svetog Duha unutar svog duha; nemoj slepo slediti druge ili greškom nešto lažno prihvatiti kao pravo. Nemoj samo da slediš ma kog vođu, jer ćeš pretrpeti velike gubitke. Kakav ukus će to ostaviti u vašim ustima? Da li ste osetili posledice? Ne bi trebalo da se nasumice mešaš u službu ili da doosiš svoje mišljenje, jer u suprotnom ću Te zgromiti. Još gore, ako odbiješ da se predaš, i nastaviš da govoriš i radiš ono što želiš, onda ću Te odbaciti! Crkvi nije potrebno da sakuplja okolo još ljudi; ona želi samo one koji iskreno vole Boga i koji zapravo žive u skladu s Mojom rečju. Trebalo bi da ste svesni sopstvene situacije u kojoj ste. Zar to nije samozavaravanje kad sirotinja sebe smatra bogatašima? Da bi se izgradila crkva, morate slediti Duha; nemojte nastavljati na slepo. Bolje vam je da ostanete gde ste i da ispunjavate svoje sopstvene funkcije. Ne bi trebalo da izlazite iz svojih uloga; trebalo bi da date sve od sebe da ispunite ulogu koju možete da izvedete i onda će Moje srce biti zadovoljno. Ne radi se o tome da ćete svi vi imati jednaku ulogu. Pre bi se moglo reći, svako od vas bi trebalo da igra svoju ulogu i da posveti svoju službu saradnji sa drugima u crkvi. Vaša služba ne bi trebalo da odstupa ni u jednom smeru.

Prethodno: Poglavlje 18

Sledeće: Poglavlje 20

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera