Poglavlje 21

Delo Svetog Duha vas je sada uvelo u novo nebo i novu zemlju. Sve se obnavlja, sve je u Mojim rukama, sve počinje ispočetka! Zbog svojih predstava, ljudi nisu u stanju to da razumeju, i ne vide u tome smisao, ali Ja sam taj koji dela i Moja mudrost je tu sadržana. Zato treba da se brinete samo o tome da se odreknete svih svojih predstava i stavova, i da u pokornosti jedete i pijete reč Božju; nemojte nimalo sumnjati. Pošto je to Moj način delanja, Ja ću snositi svetu odgovornost. U stvari, ljudi ne moraju da budu ovakvi ili onakvi. Umesto toga, Bog čini čudesne stvari, ispoljavajući Svoju svemoć. Ljudi ne smeju da se hvale osim ako se ne hvale Bogom. U suprotnom ćeš doživeti gubitak. Bog podiže ubogog iz prašine; ponizni se moraju uzdići. Ja ću koristiti Svoju mudrost u svim njenim oblicima da upravljam univerzalnom crkvom, da upravljam svim nacijama i svim narodima, tako da su svi u Meni i da biste svi vi u crkvi mogli da Mi se pokorite. Oni koji nisu bili poslušni ranije, sada moraju biti poslušni preda Mnom, moraju se pokoravati jedni drugima, podnositi jedni druge; vaši životi moraju biti međusobno povezani i morate voleti jedni druge, morate se oslanjati na sposobnosti jednih i drugih i oni na vaše kako bi svako nadoknadio svoje slabosti i morate da služite u saradnji. Na taj način će crkva biti izgrađena, a Sotona neće imati nijednu priliku da je iskoristi. Samo tada moj plan upravljanja neće propasti. Dozvolite Mi da vas podsetim na još nešto. Ne dozvoli nesporazumima da se jave u tebi, zato što je neka osoba ovakva ili onakva, ili se ponela na takav i takav način, i da na kraju postaneš izopačen unutar svog duhovnog stanja. Kako Ja ovo shvatam, to nije prikladno, a i bezvredno je. Zar Onaj u koga veruješ nije Bog? To nije neka osoba. Funkcije nisu iste. Postoji jedno telo. Svako obavlja svoju dužnost, svako na svom mestu i daje sve od sebe – svaka iskra ima svoj zrak svetlosti – i traži zrelost u životu. Tako će Meni biti udovoljeno.

Vi treba da se brinete samo o tome da budete mirni preda Mnom. Budite u bliskom zajedništvu sa Mnom, tražite više tamo gde ne razumete, darujte molitve i čekajte Moje vreme. Sagledajte jasno sve iz duha. Ne ponašajte se nepromišljeno, kako ne biste zalutali. Samo tako će to što jedeš i piješ Moje reči zaista uroditi plodom. Često jedi i pij Moje reči, promišljaj ono o čemu govorim, obrati pažnju na sprovođenje Mojih reči i proživi stvarnost Mojih reči; to je ključno pitanje. Proces izgradnje crkve takođe je i proces razvoja u životu. Ako tvoj život bude prestao da se razvija, ti nećeš moći da budeš izgrađen. Oslanjanje na prirodnost, na telo, na revnost, na doprinose, na kvalifikacije; ma koliko da si dobar, ako se oslanjaš na te stvari, nećeš biti izgrađen. Moraš da živiš unutar reči života, u prosvećenju i prosvetljenju Svetog Duha, da poznaješ svoje stvarne prilike i budeš druga osoba. Moraš da imaš isti uvid u duh, da imaš novo prosvećenje i budeš u stanju da držiš korak s novim svetlom. Moraš biti u stanju da Mi se neprestano približavaš i razgovaraš sa Mnom, da budeš u stanju da zasnivaš svoje postupke u svakodnevnom životu na Mojim rečima, da budeš u stanju da pravilno postupaš sa svim vrstama ljudi, događaja i stvari na osnovu Mojih reči, i da imaš Moje reči kao svoj aršin i da proživljavaš Moju narav u svim aktivnostima svog života.

Ako želiš da pronikneš u Moju volju i da ti je stalo do nje, moraš da obraćaš pažnju na Moje reči. Ne radi stvari nepromišljeno. Sve što ne odobravam doživeće loš kraj. Blagoslov dolazi samo u onome što sam pohvalio. Ako nešto kažem, tako će i biti. Ako nešto naredim, tako će i ostati. Da Me ne bi razbesneo, nikako ne smeš da radiš ono što Ja nisam dozvolio. Ako to učiniš, nećeš imati vremena da se pokaješ!

Prethodno: Poglavlje 20

Sledeće: Poglavlje 22

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera