Poglavlje 22

Verovati u Boga nije lako. Zbunjeno pratiš, jedeš sve i misliš da je sve tako interesantno i ukusno! Ima nekih koji još aplaudiraju – nemaju pronicljivosti u svom duhu. To je iskustvo koje zavređuje vaše detaljno objašnjenje. Poslednjih dana, razni duhovi pojavljuju se da odigraju svoje uloge; otvoreno se protive napretku Božje dece i učestvuju u podrivanju izgradnje crkve. Ako to shvatiš olako i daš Sotoni priliku da dela, to će izazvati metež u crkvi, nastaće panika i očaj, i u teškim slučajevima, ljudi će izgubiti svoje vizije. Stoga će cena koju sam mukotrpno plaćao tokom mnogo godina biti uzaludna.

Vreme kada crkva treba da bude sagrađena je i vreme kada Sotona dostiže vrhunac svog ludila. Sotona često izaziva ometanja i prekide pomoću nekoliko pojedinaca a to su oni koji ne poznaju duha i oni novi vernici koji najlakše mogu da odigraju Sotoninu ulogu. Zbog toga što ne razumeju delo Svetog Duha, ljudi često postupaju samovoljno, u potpunosti na svoj način, prema sopstvenim sklonostima i sopstvenim predstavama. Drži jezik za zubima – to je zarad tvoje zaštite Slušaj i budi poslušan. Crkva se razlikuje od društva. Ne možeš prosto da govoriš ono što ti je volja; ne možeš da pričaš šta god ti padne na pamet. Ovde tako ne može, jer je to Božja kuća. Bog ne prihvata način na koji ljudi delaju. Moraš da delaš tako što ćeš slediti Duh; moraš proživeti Božje reči i tada će ti se ostali diviti. Moraš prvo da rešiš sve poteškoće u sebi, oslanjajući se na Boga. Raskrsti sa svojom izopačenom naravi i budi u stanju da istinski razumeš svoje sopstveno stanje i znaj kako treba da postupaš; nastavi da razgovaraš o svemu što ne razumeš. Neprihvatljivo je ne poznavati sebe. Prvo izleči svoju bolest i češće jedi i pij Moje reči i razmišljaj o njima, pa ćeš živeti svoj život i delati prema Mojim rečima; bilo da si kod kuće ili negde drugde, treba da dozvoliš Bogu da ima moć nad tobom. Odbaci telesno i prirodno. Dozvoli da Božje reči uvek prevladaju u tebi. Nema potrebe da brineš što se tvoj život ne menja; vremenom ćeš osetiti kako se tvoja narav znatno promenila. Pre si žudeo da budeš u centru pažnje; ili nikog nisi slušao, ili si bio ambiciozan, samopravedan ili gord – to su stvari kojih ćeš se postepeno osloboditi. Ako želiš da ih odbaciš odmah, to nije moguće! To je zato što tvoje staro ja neće dozvoliti drugima da ga dotaknu, toliko je duboko ukorenjeno. Dakle, moraš da uložiš subjektivan napor i pozitivno i aktivno se povinuješ delu Svetog Duha, da iskoristiš svoju volju da sarađuješ s Bogom i budeš spreman da Moje reči sprovedeš u delo. Ako učiniš greh, Bog će te disciplinovati. Kada se budeš promenio i konačno shvatio, onda će se sve u tebi odjednom srediti. Ako budeš govorio blagonaklono, odmah ćeš u sebi biti disciplinovan. Vidiš da Bog ne uživa u tim stvarima, i zato ako odmah prestaneš, osetićeš unutrašnji mir. Ima nekih novih vernika koji ne razumeju šta su životna osećanja ili kako živeti u tim osećanjima. Ponekad se pitaš, iako ništa nisi rekao, kako to da osećaš takav nemir u sebi? U takvim trenucima, upravo sa tvojim mislima i sa tvojim umom nešto nije kako treba. Ponekad imaš sopstvene izbore, sopstvene predstave i mišljenja; ponekad na druge gledaš kao na manje vredne od sebe; ponekad imaš sopstvenu sebičnu računicu i ne moliš se, niti se preispituješ. Zbog toga osećaš unutrašnji nemir. Možda znaš u čemu je problem, zato odmah dozovi Božje ime u srcu svom, približi se Bogu i oporavićeš se. Kada ti srce postane sve uzrujanije i nemirnije, ne smeš nikako da pomisliš da ti Bog dozvoljava da govoriš. Novi vernici bi posebno trebalo da povedu računa da poslušaju Boga s tim u vezi. Osećanja koja Bog uliva čoveku su mir, radost, bistrina i sigurnost. Često ima ljudi koji ne shvataju, koji naprave nered i postupaju samovoljno – to su sve ometanja; obavezno obrati pažnju na to. Ako si sklon tim stanjima, treba da uzmeš „preventivan lek“ da ih preduprediš; u suprotnom, izazvaćeš ometanje i Bog će te udariti. Ne budi samopravedan; crpi snagu drugih da nadomestiš svoje manjkavosti, gledaj kako drugi žive prema Božjim rečima i da li je vredno oponašati njihove živote, postupke i reči. Ako smatraš da su drugi manje vredni, samopravedan si, uobražen i nikome nisi od koristi. Ono što je sada ključno je da se usredsrediš na život, da jedeš i piješ više Mojih reči, da iskusiš Moje reči, da poznaješ Moje reči, da Moje reči i zaista postanu tvoj život – to su najvažnije stvari. Ako neko nije u stanju da živi prema rečima Božjim, može li njegov život sazreti? Ne može. Moraš živeti prema Mojim rečima u svakom trenutku i Moje reči ti moraju biti kodeks ponašanja u životu, tako da osetiš da je postupanje po tom kodeksu ono čemu se Bog raduje, a da drugačije ponašanje Bog mrzi; tako ćeš polako zakoračiti na pravi put. Moraš da shvatiš šta dolazi od Boga, a šta od Sotone. Ono što dolazi od Boga pruža ti sve jasnije vizije i približava te još više Bogu; iskreno deliš ljubav sa svojom braćom i sestrama, u stanju si da pokažeš obzir za Božje breme, i imaš blagočestivo srce koje nikad ne slabi. Pred tobom je put kojim možeš poći. Zbog onog što dolazi od Sotone, tvoje vizije nestaju, i gubiš sve što si ranije imao; udaljavaš se od Boga, nemaš ljubavi za svoju braću i sestre i srce ti je puno mržnje. Postaješ očajan, više ne želiš da živiš crkvenim životom i tvoje srce više nije blagočestivo. To je Sotonino delo, ali i posledica kojoj vodi delovanje zlih duhova.

Sada je ključni trenutak. Morate da ostanete na svom mestu do svoje poslednje smene, da pročistite oči svog duha kako biste razlikovali između dobra i zla i uložili sve svoje napore u izgradnju crkve. Oterajte Sotonine sluge, verske prekide i delovanje zlih duhova. Pročistite crkvu, potrudite se da se Moja volja neometano sprovodi, i istinski, u ovom kratkom periodu koji prethodi katastrofama, Ja ću vas upotpuniti što je brže moguće i uvesti vas u slavu.

Prethodno: Poglavlje 21

Sledeće: Poglavlje 23

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera