Poglavlje 25

Svemogući Bog, Otac Večni, Vladar Mirotvorni, naš Bog je Kralj! Svemogući Bog kroči na Maslinovu goru. Kako je to divno! Slušaj! Mi stražari podižemo svoj glas i pevamo svi zajedno u glas jer se Bog vratio na Sion. Svojim očima gledamo razvaline jerusalimske. Podvriskujte i kličite zajedno, jer nas je Bog utešio i Jerusalim otkupio. Svoju svetu mišicu Bog je otkrio da svi narodi gledaju, stvarna osoba Boga se pojavila! Svi krajevi zemljini videli su našeg Boga spasenje.

O, Svemogući Bože! Sedam Duhova poslati su sa Tvog prestola u svaku crkvu da otkriju sve Tvoje tajne. Sa Tvog slavnog prestola, vodio si Tvoje carstvo, uredio ga i utvrdio u pravu i pravednosti, i pokorio si Sebi sve narode. O, Svemogući Bože! Ti si umanjio moć kraljeva, kapije grada širom si otvorio pred sobom, da ih više nikad ne zatvoriš. Jer došla je svetlost Tvoja i slava Tvoja uzdiže se i nad Tobom blista. Mrak pokriva zemlju i gusta tama je nad narodima. O, Bože! Ti si se, međutim, pojavio i obasjao nas Svojom svetlošću, i slava Tvoja na nama videće se; svi narodi ići će prema Tvojoj svetlosti a carevi prema sjaju Tvom. Osvrni se oko sebe i gledaj: sinovi Tvoji okupljaju se oko Tebe i došli su iz daleka; ćerke Tvoje bivaju donesene u naručuju. O, Svemogući Bože! Tvoja velika ljubav nas je obuzela; Ti si taj koji nas vodiš napred na putu ka carstvu Tvom, i Tvoje svete reči su ono što nas prožima.

O, Svemogući Bože! Zahvaljujemo Ti se i hvalimo Te! Pomozi nam da se ugledamo na Tebe, da svedočimo o Tebi, da Te veličamo i da Ti pevamo srcem iskrenim, smirenim i celim. Da budemo jednodušni i da se zajedno izgrađujemo i da nas uskoro učiniš onima koji su po srcu Tvome, da bismo mogli da Ti budemo od koristi. Neka se volja Tvoja neometano izvrši na zemlji!

Prethodno: Poglavlje 24

Sledeće: Poglavlje 26

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera