Poglavlje 26

Sinovi moji, obratite pažnju na Moje reči, u tišini slušajte Moj glas i Ja ću vam pružiti otkrivenja. Budite tihi u Meni, jer Ja sam tvoj Bog, vaš jedini Iskupitelj. Morate umiriti svoje srce u svakom trenutku i živeti u Meni; Ja sam tvoja stena, vaša potpora. Nemajte drugo mišljenje, već se oslonite na Mene svim svojim srcem i Ja ću se sigurno pojaviti pred vama – Ja sam vaš Bog! Ah, ti sumnjivci! Oni sigurno ne mogu da budu postojani i neće dobiti ništa. Morate znati koje je sada vreme, kakav je ovo ključni trenutak! Koliko je presudan! Nemojte se baviti stvarima koje nisu od koristi; brzo Mi priđite, razgovarajte sa Mnom, i Ja ću vam otkriti sve tajne.

Morate slušati svaku reč uputstva od Svetog Duha i svaku primiti k srcu. Toliko puta ste čuli Moje reči i potom ih zaboravili. O, lakoumnici! Toliko ste blagoslova izgubili! Sada morate slušati pažljivo i paziti na Moje reči, morate više razgovarati sa Mnom i još bliže Mi prići. U sve što ne razumete Ja ću vas uputiti i vodiću vas napred. Ne razmišljajte više o razgovoru s drugima. Sada ima mnogo onih koji propovedaju reči i doktrine, a premalo onih koji istinski poseduju Moju stvarnost. U razgovoru s njima čovek je zbunjen i otupeo, ne znajući kako da napreduje. Čuvši ih, čovek može jedva tek malo bolje da razume reči i doktrine. Sve vreme morate paziti i morate očuvati svoje srce u životu preda Mnom; morate razgovarati sa Mnom i prići Mi bliže, a Ja ću vam dati da vidite ono što ne razumete. Pazite šta govorite, sve vreme posmatrajte svoje srce i idite putem kojim Ja hodim.

Nije još mnogo ostalo; još uvek ima vremena. Brzo napustite sve osim Mene i pođite za Mnom! Neću se loše odnositi prema vama. Toliko puta ste pogrešno razumeli Moje postupke, pa ipak, znate li koliko vas volim? Oh, vi jednostavno ne razumete Moje srce. Ma koliko da ste sumnjali, ma koliko da ste Mi dužni, Ja vam to neću upamtiti i ipak sam vas izabrao da idete napred i postupate po Mojoj volji.

Danas nije vreme za odugovlačenje. Od sad pa nadalje, budete li gajili neki skriveni motiv, zadesiće vas Moj sud. Ako Me ostavite makar na trenutak, postaćete Lotova žena. Sada se delo Svetog Duha ubrzava i onima koji ne mogu da drže korak sa novom svetlošću preti opasnost. Oni koji nisu oprezni, biće napušteni; morate se zaštititi. Vi znate da sve stvari u vašem okruženju postoje jer sam ih Ja odobrio, Ja sam ih sve isplanirao. Gledaj jasno i udovoljavaj Mom srcu u sredini koju sam ti dao. Ne boj se, Svemogući Bog nad vojskama sigurno će biti sa tobom; On stoji iza vas i On je vaš štit. Danas ljudi imaju previše predstava, što me primorava da Svoju volju izražavam preko ljudi na koje drugi gledaju sa visine, na sramotu onih koji su uobraženi i samopravedni, gordi, ambiciozni i na visokom položaju. Sve dok pokazujete iskreno poštovanje prema bremenu koje nosim, Ja ću pripremiti sve za vas. Samo Me pratite!

Prethodno: Poglavlje 25

Sledeće: Poglavlje 27

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera