Poglavlje 32

Šta je svetlost? U prošlosti, vi ste zaista smatrali da je preobražaj dela Svetog Duha svetlost. Prava svetlost postoji u svakom trenutku: dobijanje onog što Bog jeste približavanjem Meni i u zajedništvu sa Mnom. Spoznaja o Božjim rečima i razumevanje Božje volje u Njegovim rečima – što znači, da ih jedete i pijete, da osećate da je Duh u Božjim rečima i da primate Božje reči u sebe; kroz iskustvo shvatate šta On jeste, i primate Božje prosvetljenje razgovarajući sa Njim; sve je svetlost. Možete da budete prosvetljeni i da u svakom trenutku, putem posmatranja i razmišljanja, stičete nove spoznaje u Božjim rečima. Ako razumeš Božju reč i osetiš novu svetlost, zar onda nećeš imati moć u svojoj službi? Toliko se brinete dok vršite službu! To je zbog toga što niste dotakli stvarnost, i nemate stvarno iskustvo, niti spoznaju. Da imaš stvarnu spoznaju, zar onda ne bi znao kako da služiš? Kada te neke stvari zadese, moraš ih revnosno proživeti. Ako i u lakom i udobnom okruženju možeš da živiš u svetlu lica Božjeg, onda ćeš lice Božje gledati svakog dana. Kada bi svakoga dana gledao Božje lice i sa Bogom razgovarao, zar ne bi imao svetlost? Ne zakoračujete u stvarnost, već ste uvek izvan nje, u potrazi; samim tim, ne pronalazite ništa i vaš napredak u životu kasni.

Ne budite usredsređeni na spoljašnjost; umesto toga, približite se Bogu unutar sebe, razgovarajte duboko i spoznajte Božju volju: zar tada ne biste imali put u vašoj službi? Morate revnosno posvetiti pažnju i biti poslušni. Ako sve budete radili shodno Mojim rečima i ako zakoračite putevima na koje vam Ja ukažem, nećete li onda imati put? Ako pronađeš put da zakoračiš u stvarnost, onda imaš i put služenja Bogu. Prosto je! Budi više u Božjem prisustvu, razmišljaj više o Božjim rečima i dobićeš ono što ti nedostaje. Imaćeš i novu spoznaju, novo prosvetljenje i imaćeš svetlost.

Prethodno: Poglavlje 31

Sledeće: Poglavlje 33

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera