Poglavlje 31

Volim sve one koji Me iskreno žele. Ako se usredsredite da to da Me volite, sigurno ću vas izdašno blagosloviti. Razumete li Moje namere? U Mojoj kući nema razlikovanja nižeg i višeg statusa. Svako je Moj sin, i ja sam vaš Otac, vaš Bog. Ja sam vrhovan i jedinstven. Ja upravljam vaseljenom i svim stvarima!

Moraš „Mi služiti skrušeno i u tmini“ u Mojoj kući. Ova rečenica bi trebalo da bude tvoje geslo. Nemoj da budeš list na drvetu, već budi koren drveta i ukoreni se duboko u životu. Zakorači u instinski doživljaj života, živi prema Mojim rečima, traži Me još više u svemu, približi Mi se i budi u zajedništvu sa Mnom. Ne obraćaj pažnju na spoljašnje pojave i ne dozvoli da te kontroliše bilo koja osoba, događaj ili stvar, već samo u zajedništvu sa duhovnim ljudima razgovaraj o tome što Ja jesam. Razumi Moje namere, pusti da Moj život teče među vama, živi Moje reči i povinuj se Mojim zahtevima.

Posveti svu svoju snagu stvarima koje sam ti naložio; čini sve da udovoljih Mom srcu. Ja sam tvoja moć i Ja sam tvoja radost… Ja sam tvoje sve. Samo tragaj za Mnom. Ja znam stvarne želje tvog srca i da se iskreno daješ Meni, ali treba da znaš kako da pokažeš da si Mi u Mojoj kući odan i da Me do kraja slediš.

Crkva je Moje srce i Ja gorim od strepnje za izgradnju Moje Crkve. Trebalo bi da se daješ za Mene predajući se bez zadrške, i pokažeš uvažavanje za Moje namere tako da Moje srce bude zadovoljno.

Prethodno: Poglavlje 30

Sledeće: Poglavlje 32

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera