Poglavlje 34

Svemogući Bog je svemoćni Bog koji sve ostvaruje, i potpuni, istiniti Bog! On ne samo da nosi sedam zvezda, poseduje sedam Duhova, ima sedam očiju, lomi sedam pečata i otvara svitak, već i više od toga, On šalje sedam pošasti i sedam zdela i otkriva sedam gromova. Davno se, takođe, oglasio sa sedam truba! Sva stvorenja što je On stvorio i upotpunio treba da Ga hvale, odaju Mu slavu i veličaju Mu presto. O, Svemogući Bože! Ti si sve. Ti si postigao sve, i sa Tobom je sve potpuno, sjajno, oslobođeno, slobodno, snažno i moćno! Baš ništa nije sakriveno ili prikriveno; sa Tobom, sve tajne su otkrivene. Štaviše, sudio si mnoštvu Svojih neprijatelja, otkrivaš Svoje veličanstvo, manifestuješ Svoj jarosni oganj, ispoljavaš Svoj gnev i, uz to, pokazuješ Svoju jedinstvenu, večitu i istinski beskrajnu slavu! Svi narodi treba da se probude da kliču i pevaju bez suzdržavanja, veličajući tog svemogućeg, potpuno jedinstvenog, sveživog, darežljivog, slavnog i istinitog Boga sazdanog od veka do veka. Njegov presto treba stalno slaviti, Njegovo sveto ime hvaliti i proslavljati. To je Moja – Božja – večna volja, i bezgranični je blagoslov koji nam On otkriva i dariva! Ko ga među nama ne nasleđuje? Da bi se nasledio Božji blagoslov, mora se slaviti Njegovo sveto ime i doći i okružiti Njegov presto i klanjati mu se. Sve one koji izađu pred Njega sa drugim motivima i drugim namerama istopiće Njegov jarosni oganj. Danas je dan kada se sudi Njegovim neprijateljima i na ovaj dan će oni i stradati. Štaviše, ovo je i dan kada ću se Ja, Svemogući Bog, otkriti i kada ću steći slavu i čast. O, svi narodi! Brzo ustanite da veličate i dočekate Svemogućeg Boga, koji nam od pamtiveka pa do večnosti šalje dobrotu, pruža spasenje, dariva nam blagoslove, upotpunjuje Svoje sinove i uspešno ostvaruje Svoje carstvo! To je Božje čudesno delo! To je Božje večno predodređenje i uređenje – da je On lično došao da nas spase, da nas upotpuni i odvede nas u slavu.

Svi oni koji ne ustanu i ne svedoče su preci slepih i kraljevi neznanja. Postaće večite neznalice, doživotne budale; večiti mrtvaci koji su slepi. Iz tog razloga naš duh treba da se probudi! Svi ljudi moraju ustati! Kličite, hvalite i veličajte do beskraja Kralja slave, Oca milosrđa, Sina iskupljenja, darežljivih sedam Duhova, Svemogućeg Boga koji donosi veličanstveni jarosni oganj i pravedni sud i koji je potpuno dovoljan, darežljiv, svemoguć i potpun. Njegov presto slaviće se večno! Svi ljudi treba da vide da je to Božja mudrost; to je Njegov čudesni put ka spasenju i ostvarenje Njegove veličanstvene volje. Ako ne ustanemo i ne svedočimo, onda jednom, kada taj trenutak prođe, povratka više neće biti. Da li ćemo zadobiti blagoslove ili nesreću odlučuje se u sadašnjoj etapi našeg putovanja, po onome što radimo, mislimo i proživljavamo u ovom trenutku. Kako bi trebalo da postupate? Svedočite za Boga i slavite Ga zauvek; slavite Svemogućeg Boga, Hrista poslednjih dana – večnog, jedinog, istinitog Boga!

Od sada pa nadalje, treba jasno da vidite da su svi oni ne svedoče za Boga – oni koji ne svedoče za tog jedinog, istinitog Boga, kao i oni koji gaje sumnje o Njemu – bolesni i mrtvi i oni su ti koji prkose Bogu! Božje reči su već dokazane od davnina: ko sa Mnom ne sakuplja, taj rasipa, a koji nije sa Mnom, protiv Mene je; to je nepromenjiva istina koja je uklesana u kamenu! Oni koji ne svedoče za Boga su Sotonine sluge. Takvi ljudi su došli da ometaju i obmanjuju Božju decu i da prekinu Njegovo upravljanje; sa njima se mora obračunati mačem! Svi oni koji im pokažu dobre namere prizivaju sopstveno uništenje. Treba da slušate i verujete u izjave Božjeg duha, hodate stazom Božjeg duha i proživljavate reči Božjeg duha. Pored toga, treba da slavite presto Svemogućeg Boga do kraja sveta!

Svemogući Bog je Bog sedam Duhova! Bog je i sedam očiju i sedam zvezda; On otvara sedam pečata i odmotao je ceo svitak! Oglasio se sa sedam truba, a sedam zdela i sedam pošasti drži u Svojoj šaci, da ih oslobodi po Svom nahođenju. O, sedam gromova koji su uvek bili zapečaćeni! Kucnuo je čas da budu otkriveni! Onaj koji će doneti sedam gromova se već pojavio pred našim očima!

Svemogući Bože! Sa Tobom je sve oslobođeno i slobodno; nema poteškoća i sve glatko teče! Ništa se ne usuđuje da Te ometa ili sputava i svi se pokoravaju pred Tobom. Svako ko se ne pokori će umreti!

Svemogući Bog, Bog sa sedam očiju! Sve je savršeno jasno, sve je sjajno i razotkriveno, i sve je otkriveno i ogoljeno. Sa Njim, sve je kristalno jasno, i nije samo Sȃm Bog takav, već su i Njegovi sinovi takvi. Niko, nijedan predmet, i nijedna stvar se ne može sakriti pred Njim i Njegovim sinovima!

Sedam zvezda Svemogućeg Boga sijaju sjajno! Crkvu je On usavršio; On određuje Svoje crkvene glasnike, i celokupna crkva je pod Njegovom opskrbom. On otvara svih sedam pečata i On sam vodi Svoj plan upravljanja i Svoju volju ka ispunjenju. Svitak je nedokučivi duhovni jezik Njegovog upravljanja i On ga je odmotao i otkrio!

Svi ljudi treba da poslušaju Njegovih sedam gromkih truba. Sa Njim, sve je poznato da više nikada ne bude skriveno i više nema tuge. Sve je otkriveno i sve je pobedničko!

Sedam truba Svemogućeg Boga su otvorene, slavne i pobedničke trube! To su ujedno trube kojima se sudi Njegovim neprijateljima! Usred Njegovog trijumfa, uzdiže se Njegov rog! On vlada čitavom vaseljenom!

On je pripremio sedam zdela pošasti. Namenio ih je Svojim neprijateljima i izručiće ih u moćnoj bujici i te će neprijatelje progutati plamen Njegovog jarosnog ognja. Svemogući Bog pokazuje moć Njegove vlasti, i svi Njegovi neprijatelji stradaju. Poslednjih sedam gromova više neće biti zapečaćeni pred Svemogućim Bogom; svi se otkrivaju! Svi se otkrivaju! On sa svojih sedam gromova šalje Svoje neprijatelje u smrt, donoseći ravnotežu na zemlju i navodeći je da Mu služi i više nikada ne bude opustošena!

Pravedni, Svemogući Bože! Slavimo te zauvek! Zaslužuješ beskrajne pohvale, večno klicanje i veličanje! Tvojih sedam gromova nisu samo da se koriste za Tvoj sud, već više da se koriste za Tvoju slavu i autoritet, kako bi se sve upotpunilo!

Svi narodi slave pred prestolom, veličajući i hvaleći Svemoćnog Boga, Hrista poslednjih dana! Poput grmljavine, njihovi glasovi odjekuju čitavom vaseljenom! Apsolutno sve postoji zbog Njega i nastaje zbog Njega. Ko se usuđuje da ne pripiše svu slavu, čast, autoritet, mudrost, svetost, pobedu, i otkrivenja u potpunosti Njemu? To je ispunjenje Njegove volje, i završetak izgradnje Njegovog upravljanja!

Prethodno: Poglavlje 33

Sledeće: Poglavlje 35

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera