Poglavlje 35

Sedam gromova izlazi iz prestola, potresaju vaseljenu, prevrću nebo i zemlju i odjekuju nebesima! Njihov zvuk para uši, a ljudi mu ne mogu pobeći niti se od njega mogu sakriti. Prolamaju se gromovi i munje i u tren oka preobrazuju se nebo i zemlja i ljudi stoje na ivici smrti. Zatim, brzinom munje, ceo svemir je obavila snažna kišna oluja, koja je padala sa neba! U najudaljenijim krajevima zemlje, temeljno kao pod tušem, ni mrlju ne ostavlja kada spere sve od glave do pete; ništa se ne može sakriti od nje niti joj iko može pobeći. Prasak groma, poput bljeskova munje, blješti hladnom svetlošću i tera ljude da drhte od straha! Oštar mač sa dve oštrice obara sinove pobune, a neprijatelj se suočava sa katastrofom, nemajući se gde sakriti; oni postaju ošamućeni od naleta vetra i kiše i povijajući se od udarca, odmah padaju mrtvi u tekuće vode koje ih odnose. Postoji samo smrt i nijedan način da prežive. Sedam gromova izlazi iz Mene i prenosi nameru Moju, a ona je da pobijem najstarije egipatske sinove, da kaznim zle i da pročistim crkve Moje kako bi sve imale međusobnu bliskost, kako bi bile iskrene jedne prema drugima i jednog srca sa Mnom, te da se sve crkve u svemiru mogu sagraditi u jednu. To je Moja namera.

Zvuci grmljavine i zvuci zapomaganja koji se prostiru za njima. Neki se bude iz sna i sa velikom strepnjom pretražuju duboko u svojim dušama i hrle nazad pred presto. Prestaju sa svojim neobuzdanim prevarama i nečuvenim postupcima; nije kasno da se takvi ljudi probude. Ja gledam sa prestola. Zagledam duboko u srca ljudi. Spašavam one koji Me iskreno i žarko žele i sažaljevam se nad njima. Sačuvaću u večnost one koji Me vole u svojim srcima više od svega ostalog, one koji razumeju Moju volju i slede Me do samog kraja puta. Moja ruka će ih bezbedno držati kako se ne bi susreli sa ovakvim prizorom i kako bi ostali nepovređeni. Neki, kada ugledaju ovaj prizor blještave munje, osete neizrecivu jad u svojim srcima i žaljenje do krajnjih granica. Budu li ustrajali u takvom ponašanju, za njih će biti kasno. Oh, sve i svašta! Sve će biti urađeno. Ovo je takođe jedno od Mojih sredstava spasenja. Spašavam one koji Me ljube i ubijam zle, činim svoje carstvo postojanim i stabilnim na zemlji, pa neka sve nacije i svi narodi, svi u vaseljeni i na svim krajevima zemlje, znaju da sam Ja veličanstvo, da sam Ja uzbuktali oganj, da sam Ja Bog koji istražuje duboko unutar srca svakoga čoveka. Od sada pa nadalje, sud velikog belog prestola je otvoreno otkriven masama, a svim ljudima se objavljuje da je sud započet! Nesumnjivo je da će svi oni čije reči nisu iskrene, svi oni koji sumnjaju i ne usuđuju se da budu sigurni, svi oni rasipnici vremena koji razumeju Moje želje, ali nisu voljni da ih sprovedu u delo – svima njima se mora suditi. Morate voditi računa o tome da ispitate sopstvene namere i motive i da zauzmete svoje pravo mesto; odlučno primenite Moje reči, cenite svoje životno iskustvo i ne postupajte sa površnim entuzijazmom, već učinite da vam se životi razvijaju, da sazrevaju, da budu stabilni i sadrže iskustva – samo tada ćete biti po Mom srcu.

Uskratite Sotoninim slugama i zlim duhovima, koji prekidaju i uništavaju ono što gradim, svaku priliku da stvari preokrenu u svoju korist. Oni se moraju strogo ograničiti i obuzdati; sa njima se može obračunati samo pomoću oštrog mača. Najgori moraju odmah biti iskorenjeni, da bi se sprečile buduće nevolje. I crkva će biti usavršena, oslobođena svakog deformiteta, i biće zdrava, puna vitalnosti i energije. Prateći blistavu munju, odjekuju udari gromova. Ne smete biti nemarni i ne smete odustati, već dajte sve od sebe da sustignete stvari, pa ćete sigurno biti u stanju da vidite šta radi Moja ruka, šta želim da zadobijem, šta želim da odbacim, šta želim da usavršim, šta želim da iskorenim, šta želim da oborim – sve će se to odvijati pred vašim očima, omogućavajući vam da jasno sagledate Moju svemoć.

Od prestola do vaseljene i do svih krajeva zemlje odjekuje sedam gromova. Velika grupa ljudi biće spašena i pokoriće se pred Mojim prestolom. Sledeći ovu svetlost života, ljudi traže načina da prežive i ne mogu a da ne dođu ka Meni, da kleknu u obožavanju i ustima svojim da uzvikuju ime svemogućeg istinitog Boga i da izgovaraju svoje molbe. Ali onima koji Mi se opiru, onima koji otvrdnu srca svoja, gromovi će im odzvanjati u ušima i bez sumnje će morati da propadnu. Ovo je jednostavno ishod koji ih čeka. Moji ljubljeni sinovi koji trijumfuju ostaće u Sionu i svi će ljudi videti šta će dobiti i ogromna slava će se pojaviti pred vama. Zaista, ovo je veliki blagoslov i blaženost koju je teško opisati.

Zveket sedam gromova koji izlaze spasenje je onih koji Me ljube, koji Me žele iskrenim srcem svojim. Oni koji pripadaju Meni i koje sam predodredio i izabrao, svi su u stanju da dođu pod Mojim imenom. Oni mogu da čuju Moj glas, koji znači da ih Bog doziva. Neka vide oni na krajevima zemlje da sam pravedan, veran, milosrdan, saosećajan, veličanstven, da sam uzbuktali oganj i konačno, da sam nemilosrdni sud.

Neka svi na svetu vide da sam Ja stvarni i upotpunjeni Sâm Bog. Svi ljudi su u potpunosti ubeđeni i niko se ne usudjuje da Mi se ponovo protivi niti da Mi sudi ili ponovo kleveće. U suprotnom, kletve će ih odmah stići i zadesiće ih nesreća. Moći će samo da plaču i škrguću zubima jer su sami sebe doveli do uništenja.

Neka svi narodi i svi ljudi znaju, neka se zna širom vaseljene i u svim krajevima zemlje, u svakom domu: Svemogući Bog je jedan istiniti Bog. Svi će, jedan za drugim, pasti na kolena i obožavati Me, pa će čak i deca, koja su tek naučila da govore, klicati „Svemogući Bože“! Zvaničnici koji poseduju vlast videće svojim očima istinitog Boga koji se pojavljuje pred njima i takođe će pasti ničice u obožavanju, moleći za milost i oproštaj, ali tada će biti zaista prekasno, jer došlo je vreme njihove smrti. Oni mogu samo biti dokrajčeni i osuđeni na nedokučivi ponor. Ja ću privesti kraju čitavo doba i još više ojačati carstvo Moje. Sve će se nacije i narodi pokoriti preda Mnom za svu večnost!

Prethodno: Poglavlje 34

Sledeće: Poglavlje 36

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera