Poglavlje 37

Zaista vam nedostaje vere u Moje prisustvo, pa se u svom delanju često oslanjate na sebe. „Ne možete ništa da uradite bez Mene!“ Ipak, vi, iskvareni ljudi, uvek dopustite da vam Moje reči uđu na jedno uho i izađu na drugo. Život je danas sačinjen od reči; bez reči, nema života i nema iskustva, a da i ne spominjemo da nema vere. Vera je u rečima; samo kada još više sebe ulijete u Božje reči, možete imati sve. Nemojte da brinete da nećete odrasti: život raste, i to ne od briga ljudi.

Uvek ste skloni tome da bude zabrinuti, i ne slušate Moja uputstva. Uvek želite da idete brže od Mog ritma. Šta je to? To je ljudska ambicija. Morate da napravite jasnu razliku između onog što dolazi od Boga i onog što potiče od vas. Entuzijazam nikada neće biti hvaljen u Mom prisustvu. Želim da budete u stanju da Me sledite do kraja, s nepokolebljivom odanošću duž čitavog puta. Verujete da je takvo postupanje posvećenost Bogu. Slepci jedni! Zašto češće ne dođete češće pred Mene da tražite, već se snalazite sami? Morate jasno videti! Onaj koji je sada na delu sigurno nije čovek, nego Vladar svega, jedan istiniti Bog – Svemogući! Ne smete biti nemarni, već se uvek morate držati svega što imate, jer je Moj dan blizu. Zar se zaista ne biste probudili u takvom trenutku? Zar još niste progledali? Još uvek opštite sa svetom; ne možete mu umaći. Zašto? Da li Me zaista volite? Da li ste sposobni da preda Mnom ogolite svoja srca, da ih vidim? Da li ste u stanju da Mi predate celo svoje biće?

Više razmišljajte o Mojim rečima i uvek ih jasno shvatajte. Ne budite zbunjeni ni malodušni. Provodite više vremena u Mom prisustvu, primajte više Mojih čistih reči i nemojte pogrešno shvatiti Moje namere. Šta biste više hteli da vam kažem? Ljudi su tvrda srca; ljudi su preopterećeni predstavama. Uvek misle da je dovoljno samo snaći se i život je za njih uvek šala. Budalasta deco! Vreme ističe; nije vreme za zabavu. Morate da otvorite oči i da vidite koliko je sati. Sunce će uskoro izaći na horizontu i obasjati zemlju. Otvorite širom oči i gledajte; ne budite nemarni.

Ovo je važno pitanje, ali ga vi olako shvatate i olako se prema njemu odnosite! Ja sam zabrinut, ali malo je onih koji pažljivo osluškuju Moje Srce, koji mogu da čuju Moje pozive i da slušaju Moje savete! Zadatak je mukotrpan, a među vama je malo onih koji, Mene radi, mogu da ponesu teret. Još uvek imate takav stav. Iako ste, u odnosu na ranije, postigli određeni napredak, ne možete da ostanete zauvek u toj fazi! Moji koraci brzo odmiču, a vaša brzina ostaje ista. Kako možete da držite korak sa današnjom svetlošću i sa Mojim koracima? Ne oklevajte više. Stalno sam vam naglašavao: Moj dan više neće kasniti!

Današnja svetlost, pošto pripada današnjici, ne može da se poredi sa jučerašnjom svetlošću, niti sa sutrašnjom svetlošću. Sa svakim danom koji prolazi, nova otkrivenja i nova svetlost sve su jači i sjajniji. Ne budite više sluđeni; ne budite više budalasti; ne držite se više starih navika; ne odlažite više Moj čas i ne traćite više Moje vreme.

Budite budni! Budite budni! Više se molite Meni, provodite više vremena u Mom prisustvu, i sigurno ćete dobiti sve! Verujte da ćete time sigurno dobiti sve!

Prethodno: Poglavlje 36

Sledeće: Poglavlje 38

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera