Poglavlje 38

Nije da je tvoja vera dobra ili čista, već je Moje delo čudesno! Sve je plod Moje milosti! Tvoja narav nimalo ne sme biti iskvarena sebičnošću ili ohološću, inače Ja neću raditi na tebi. Moraš jasno da shvatiš, da li će ljudi pasti ili ostati postojani ne zavisi od njih samih, već od Mene. Ako danas ne shvataš jasno ovaj korak, sigurno nećeš uspeti da uđeš u carstvo! Moraš da shvatiš da je ono što se danas radi čudesno Božje delo i da nema nikakve veze sa čovekom. Kakva je vrednost čovekovih postupaka? Bilo da su sebični, nadmeni ili uobraženi, oni prekidaju Božje upravljanje i uništavaju Njegove planove. O, iskvareni ljudi! Moraš da naučiš da se oslanjaš na Mene danas; ako to ne učiniš, danas ti kažem da nikada nećeš ništa postići! Sve će biti uzalud i svi tvoji poduhvati biće bezvredni!

Ne odugovlači i ne oklevaj; danas će Moje čudesno delo biti izvršeno nad svima koji Me vole. Nisu Mi potrebni oni koji ne naginju skrušenosti, već danas koristim samo one koji su duboko skrušeni. Biću potpuno otvoren samo za one među vama koji Me vole čistim srcem, za one koje drugi nipodaštavaju i koji su u stanju da Mi se potpuno otvore. Omogućiću ti da shvatiš Moje namere, u svakom trenutku ćeš biti preda Mnom i primati Moje blagoslove. Nikada neću nepravično postupiti prema onima koji Mi se danas daju, koji mi se danas predaju, i nose teret za Mene danas: time se Moja pravednost otkriva. Ne žali se na Mene; Moja milost je dovoljna za vas. Bolje ti je da dođeš i uzmeš je kako bi osetio neizrecivu slast. Ne samo da će to u tebi stvoriti ljubav za Mene, već će tu tvoju ljubav produbiti.

Moje delo se izvršava korak po korak i nikako nije nepromišljeno, niti zbrkano. Da biste Me pratili, i vi morate delati na taj način. Gledajte Moje ponašanje i učite od Mene; na taj način, ako sledite Moje korake, bićete uvedeni u manifestaciju carstva. Kličite u glas! Sinovi Moji! Božje delo ostvariće se nad vama, nad ovom grupom ljudi. Zar se ne osećate blagosloveno?

I, zaista, to je teško dokučiti! Doveo sam vas ovde danas da biste mogli da vidite Moje čudesno delo!

Prethodno: Poglavlje 37

Sledeće: Poglavlje 39

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera