Poglavlje 41

U vezi problema koji se javljaju u crkvi, nemojte toliko mnogo da strepite. U toku izgradnje crkve, greške su neizbežne, ali ne paničite kada se suočite s problemima; umesto toga budite mirni i sabrani. Zar vam nisam već rekao? Stani pred Mene često i moli se, a Ja ću ti jasno pokazati Svoje namere. Crkva je Moje srce i Moja krajnja svrha, pa kako onda da je ne volim? Ne boj se – kada se ovakve stvari dešavaju u crkvi, dešavaju se uz Moju dozvolu. Ustani i govori u Moje ime. Veruj da je Moj presto dozvolio sve stvari i sva pitanja i da oni u sebi sadrže Moje namere. Ako nastaviš da se ponašaš bezobzirno u zajedništvu, biće problema. Jesi li razmišljao o posledicama? To je nešto o šta će se Sotona okoristiti. Često stani pred Mene. Ja ću govoriti otvoreno: ako želiš da uradiš nešto, a da pre toga ne staneš pred Mene, onda i ne pomišljaj da ćeš moći to da dovršiš. Sami ste Me dotle doveli.

Ne gubi hrabrost, ne budi slab i Ja ću ti razjasniti stvari. Put do carstva nije baš jednostavan; ništa nije mnogo lako! Želiš da lako dobijaš blagoslove, zar ne? Danas će svi morati da se suoče s gorkim kušnjama. Bez takvih kušnji, vaše srce koje Me voli neće ojačati i nećete posedovati istinsku ljubav prema Meni. Čak i ako se ove kušnje sastoje samo od sitnih dešavanja, svi moraju da prođu kroz njih; samo će se ozbiljnost kušnje razlikovati od osobe do osobe. Kušnje su blagoslov od Mene, a koliko vas često stane pred Mene i na kolenima moli za Moje blagoslove? Šašava deco! Uvek mislite da se nekoliko povoljnih reči računaju kao Moj blagoslov, a ne prepoznajete da gorčina jedan od Mojih blagoslova. Oni koji učestvuju u Mojoj gorčini sigurno će učestvovati i u Mojoj slasti. To je Moje obećanje i Moj blagoslov vama. Ne oklevajte da jedete i pijete i uživate u mojim rečima. Kada mrak prođe, svetlost se sakuplja. Najmračnije je pred zoru; posle toga nebo se postepeno osvetljava, a zatim se sunce javlja. Ne bojte se i ne budite plašljivi. Danas podržavam Svoje sinove i upotrebljavam svoju moć radi njih.

Kada se radi o crkvenim poslovima, ne izbegavajte uvek svoju odgovornost. Ako savesno iznesete problem pred Mene, naći ćete način. Kada se beznačajan problem kao ovaj pojavi, da li se plašite i paničite, ne znajući šta da radite? Mnogo sam puta rekao: „Češće Mi priđite!“ Da li ste savesno sproveli u delo ono što tražim od vas? Koliko puta ste se zamislili nad Mojim rečima? Ako niste to učinili, onda nemate jasan uvid. Zar to nije vaše maslo? Krivite druge, ali zašto, umesto toga, ne osećate odvratnost prema sebi? Pokvarite stvari i posle toga ste i dalje nepažljivi i površni; morate da obratite pažnju na Moje reči.

Poslušni i pokorni će primiti velike blagoslove. U crkvi budite postojani u svom svedočenju o Meni, podržite istinu; ispravno je ispravno, a pogrešno je pogrešno. Nemojte da brkate crno i belo. Bićete u ratu sa Sotonom i moraćete potpuno da ga uništite, tako da se nikada više ne podigne. Morate dati sve od sebe da zaštitite Moje svedočanstvo. To će biti cilj vaših postupaka – ne zaboravite to. Ali sada vam nedostaje vera i sposobnost da razlikujete stvari i nikada niste sposobni da razumete Moje reči i Moje namere. Ipak, nemojte biti uznemireni; sve se odvija po Mojim koracima, a uznemirenost samo rađa nevolju. Provedite više vremena preda Mnom i ne pridajte važnost hrani i odeći, jer one imaju veze sa fizičkim telom. Traži često Moje namere, a ja ću ti jasno pokazati koje su. Postepeno ćeš pronalaziti Moje namere u svemu, tako da ću imati način da u svako ljudsko biće uđem bez ometanja. Ovo će zadovoljiti Moje srce, a vi ćete dobiti blagoslove od Mene za vjeki vjekova!

Prethodno: Poglavlje 40

Sledeće: Poglavlje 42

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera