Poglavlje 42

Velika su dela Svemogućeg Boga! Kako čudesno! Kako veličanstveno! Zatrubi sedam truba, zagrmi sedam gromova i izlije se sedam činija – odmah će se svima otkriti i neće biti sumnje. Božja ljubav nam svakodnevno stiže. Samo nas Svemogući Bog može spasiti; da li će nas zadesiti nesreća ili ćemo dobiti blagoslove u potpunosti od Njega zavisi, i mi, ljudska bića, o tome ne odlučujemo. Oni koji se daju celim srcem sigurno će dobiti izdašne blagoslove, dok će oni koji nastoje da sačuvaju svoj život taj život izgubiti; sve stvari i sva pitanja su u rukama Svemogućeg Boga. Ne zaustavljaj više svoj korak. Ogromne promene zadesiće nebo i zemlju, od kojih se čovek ne može sakriti. Drugog izbora neće imati nego da u gorkom bolu jadikuje. Prati delo koje Sveti Duh danas obavlja. Moraš u sebi jasno da shvatiš do koje je etape Njegovo delo uznapredovalo, bez potrebe da te drugi podsećaju. Vraćaj se sada u prisustvo Svemogućeg Boga što češće možeš. Pitaj Ga za sve. Sigurno će te prosvetiti iznutra i, u ključnim trenucima, On će te zaštiti. Ne boj se! On već poseduje celo tvoje biće! Uz Njegovu zaštitu i brigu, čega imaš da se plašiš? Danas, ostvarenje Božje volje je blizu, i ko god strahuje samo će biti na gubitku. Ono što ti kazujem je istina. Otvori svoje duhovne oči: nebo se začas može promeniti, ali čega imaš da se plašiš? I najmanjim pokretom Njegove ruke nebo i zemlja će u trenu biti uništeni. Kakvu korist ima čovek od strahovanja? Zar sve nije u Božjim rukama? Ako On naredi da se nebo i zemlja promene, onda će se promeniti. Ako kaže da moramo da se upotpunimo, upotpunićemo se. Čovek ne treba da brine, već da postupa smireno. Ipak, moraš da paziš i budeš na oprezu koliko god možeš. Nebo se u trenu može promeniti! Koliko god čovek širom otvorio svoje obnevidele oči, jedva da će išta videti. Sada budi na oprezu. Božja volja je izvršena, Njegov projekat je priveden kraju, Njegov plan je uspeo, i svi Njegovi sinovi stigli su pred Njegov presto. Zajedno dolaze da sude svim nacijama i svim narodima sa Svemogućim Bogom. One koji su proganjali crkvu i naškodili sinovima Božjim zadesiće stroga kazna: to je sigurno! One koji se iskreno daju Bogu i svega se pridržavaju Bog će sigurno večno voleti i nikada se neće promeniti!

Prethodno: Poglavlje 41

Sledeće: Poglavlje 43

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera