Poglavlje 43

Zar vas nisam podsetio? Ne budite zabrinuti; jednostavno Me ne slušate, pošto ste tako nepromišljeni! Kada ćete biti u stanju da razumete Moje srce? Novo prosvećenje dešava se svakog dana i svakog dana nastaje nova svetlost. Koliko puta ste to sami dokučili? Zar vam i Sam to nisam rekao? Još uvek ste pasivni, kao insekti koji se pokrenu tek kada ih neko bocne, i niste u stanju da preuzmete inicijativu da sarađujete sa Mnom i pokažete obzir za Moje breme. Voleo bih da vidim vaše vesele i lepe osmehe, da vidim sinove Moje živahne i žustre, ali ne mogu. Ne, jer ste mentalno slabi – budalasti i glupi. Trebalo bi da se pokrenete i da tražite. Smelo tragajte! Samo otvorite svoje srce i dozvolite Mi da živim u vama. Budite budni i na oprezu! Neki ljudi u crkvi obmanjuju druge, i ovim rečima morate uvek pridavati veliku težinu, da vas nešto ne zadesi u životu ili da ne pretrpite nekakav gubitak. Budi siguran: dokle god budeš imao hrabrosti da staneš u Moju odbranu, nosiću sve breme i učiniću te moćnim! Sve dok budeš udovoljavao Mom srcu, uvek ću ti pokazivati Moj osmeh i Moju volju. Dokle god budeš imao dovoljno hrabrosti i budeš proživljavao narav muškog deteta, podržavaću te i postaviti te na važno mesto. Kada dođeš pred Mene, samo Mi se približi. Ne boj se ako ne budeš mogao da govoriš. Dokle god imaš srce koje traži, Ja ću ti podariti reči. Ne trebaju Mi reči koje prijatno zvuče, i ne treba Mi tvoje laskanje; takve stvari najviše mrzim. Takva vrsta ljudi Mi je najmanje po volji. Oni su Mi kao iver u oku ili trn u telu koji se mora odstraniti. U suprotnom, sinovi Moji ne mogu vršiti moć i biće izloženi represivnoj kontroli Zašto sam došao? Došao sam da podržim i ohrabrim sinove Moje, kako više nikada ne bi trpeli ugnjetavanje, zastrašivanje, bezosećajnost i zlostavljanje!

Budi smeo. Uvek ću hodati uz tebe, živeti uz tebe, razgovarati sa tobom i delati sa tobom. Ne boj se. Ne oklevaj da pričaš. Vi ste uvek osetljivi, stidljivi i uplašeni. Oni od kojih nema nikakve koristi za izgradnju crkve moraju biti uklonjeni. To se odnosi i na one u crkvi čije stanje nije dobro i koji nisu sposobni da postupaju u skladu sa Mojim rečima, da ne pominjemo vašu majku i oca nevernike. Ja te stvari ne želim. Moraju biti zbrisane, da nijedna ne ostane. Samo ukloni stege sa svojih ruku i nogu. Dokle god ispituješ svoje sopstvene namere i ako one nisu zaokupljene dobicima i gubicima, slavom i bogatstvom i ličnim odnosima, Ja ću te uvek pratiti, ukazivaću ti na stvari i pružati ti jasna uputstva.

Ah, sinovi Moji! Šta da kažem? Uprkos svemu što kažem, vi se i dalje ne obazirete na Moje srce, i još uvek ste previše stidljivi. Čega se plašite? Zašto ste još uvek sputani zakonima i pravilima? Ja sam vas oslobodio, ali vi slobode još nemate. Zašto je tako? Više komunicirajte sa Mnom i Ja ću vam kazivati. Ne kušajte Me. Ja sam stvaran. Kod Mene nema pretvaranja: sve je stvarno! Ono što govorim je istina. Ja nikada ne kršim datu reč.

Prethodno: Poglavlje 42

Sledeće: Poglavlje 44

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera