Hristove izjave na početku – Poglavlje 5

Planine i reke se menjaju, vode teku svojim tokom, a čovekov život ne traje poput zemlje i neba. Samo Svemogući Bog je večni i vaskrsli život, koji traje, generaciju za generacijom, zauvek! Sve stvari i svi događaji u Njegovim su rukama, a Sotona Mu je pod nogama.

Danas, zahvaljujući predodređenom Božjem izboru, On nas izbavlja iz Sotoninog stiska. On je zaista naš Iskupitelj. Večni, vaskrsli Hristov život zaista je skovan u nama, sudbinski nas predodređujući da se povežemo sa Božjim životom, kako bismo zaista mogli da se suočimo sa Njim, da Ga jedemo, pijemo i uživamo u Njemu. Ovo je nesebična žrtva koju je Bog dao po cenu krvi Svog srca.

Godišnja doba dolaze i odlaze, prolazeći kroz vetar i mraz, srećući se sa tolikim životnim patnjama, progonima i nevoljama, sa tolikim odbacivanjima i klevetama u svetu, tolikim vladinim lažnim optužbama, pa ipak, ni Božja vera ni Njegova rešenost nisu ni najmanje oslabljene. Svesrdno posvećen Božjoj volji i Božjem upravljanju i planu, kako bi oni mogli da se ostvare, On ostavlja po strani Svoj sopstveni život. Za sav Svoj mnogobrojni narod, On daje sve od sebe, pažljivo ga hraneći i zalivajući. Bez obzira na to koliko smo zaostali ili teški, mi moramo samo da se pokorimo pred Njim i vaskrsli Hristov život će promeniti našu staru prirodu… Zarad svih ovih prvorođenih sinova, On neumorno radi, odričući se hrane i odmora. Koliko dana i noći, kroz koliko žarku vrućinu i ledenu hladnoću, On svesrdno gleda u Sionu.

Svet, dom, posao i sve, potpuno napušteno, rado i svojevoljno, a ovozemaljska uživanja nemaju ništa sa Njim… Reči iz Njegovih usta nas pogađaju, razotkrivajući stvari skrivene duboko u našim srcima. Kako da ne budemo ubeđeni? Svaka rečenica koja dolazi iz Njegovih usta može se u svakom trenutku ostvariti u nama. Šta god da radimo, u Njegovom prisustvu ili skriveno od Njega, ne postoji ništa što On ne zna, ništa što On ne razume. Sve će se zaista otkriti pred Njim, uprkos našim planovima i dogovorima.

Sedeti pred Njim, osećati radost u svom duhu, biti spokojan i smiren, a opet osećati se uvek prazno i istinski dužnim Bogu: ovo je nezamislivo čudo koje je nemoguće postići. Sveti Duh je dovoljan da dokaže da je Svemogući Bog jedini istinski Bog! To je nepobitni dokaz! Mi iz ove grupe smo neopisivo blagosloveni! Da nema Božje blagodati i milosti, mogli bismo jedino da odemo u propast i da sledimo Sotonu. Samo Svemogući Bog nas može spasiti!

Ah! Svemogući Bože, praktični Bože! Ti si taj koji je otvorio naše duhovne oči, omogućivši nam da vidimo tajne duhovnog sveta. Izgledi carstva su bezgranični. Budimo oprezni dok čekamo. Taj dan ne može biti daleko.

Plamenovi rata se kovitlaju, dim iz topova ispunjava vazduh, vreme postaje toplije, klima se menja, kuga će se raširiti, a ljudi mogu samo da umiru, bez nade da će preživeti.

Ah! Svemogući Bože, praktični Bože! Ti si naša neosvojiva tvrđava. Ti si naše utočište. Zbijamo se pod Tvojim krilima i nesreća ne može da nas dohvati. Takva je Tvoja božanska zaštita i briga.

Svi dižemo glas u pesmi; pevamo u pohvalu i zvuk naše pohvale odjekuje širom Siona. Svemogući Bog, praktični Bog, pripremio je za nas to slavno odredište. Budite oprezni – o, budite na oprezu! Još uvek nije kasno.

Prethodno: Hristove izjave na početku – Poglavlje 3

Sledeće: Hristove izjave na početku – Poglavlje 15

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera