Hristove izjave na početku – Poglavlje 15

Božja pojava se već ukazala u svim crkvama. To je Duh koji govori; On je oganj što besni, nosi veličanstvo i sudi. On je Sin čovečji, obučen u odeždu koja mu visi do nogu i opasan zlatnim pojasom oko prsiju. Glava i kosa su Mu bile bele kao vuna, a oči kao užareni oganj; noge su Mu kao blistava bronza kaljena u peći, a glas kao huk mnogih voda. U desnoj ruci drži sedam zvezda, u ustima mač dvosekli, a lice mu sija kao kad sunce sija punom snagom!

O Sinu čovečjem je posvedočeno, a i Sȃm Bog je javno otkriven. Slava se Božja pojavila blistajući silovito kao žarko sunce! Njegovo slavno lice plamti blistavom svetlošću; čije se oči usuđuju da Mu se odupru? Otpor vodi u smrt! Ne pokazuje se nimalo milosti ni za šta što misliš u svom srcu, ni za jednu reč koju izgovoriš, ni za jedno delo koje počiniš. Svi ćete shvatiti i uvideti šta ste dobili – ništa sem Moga suda! Mogu li da podnesem kad se ne trudite da jedete i pijete Moje reči, već samovoljno prekidate i razarate ono što gradim? Prema takvima neću biti blag! Bude li se vaše ponašanje još više iskvarilo, oganj će vas progutati! Svemogući Bog se ispoljava u duhovnom telu, bez iole krvi i mesa od glave do pete. On nadilazi vaseljenu svet, sedi na slavnom prestolu trećeg neba i svime upravlja! Vaseljena i sve stvoreno u Mojim su rukama. Kako kažem, tako će i biti. Kako naložim, tako će i biti. Sotona je pod Mojim nogama; u ponoru bezdana! Kad pustim Svoj glas, nebo i zemlja će zamreti i pretvoriti se u ništavilo! Sve će biti obnovljeno; to je doista prava i nepromenljiva istina. Savladao sam svet, kao i sve zlikovce. Sedim ovde i govorim vam, a svi koji imaju uši neka slušaju i svi koji su živi neka prihvate.

Dani će se okončati; sva stvorenja na ovom svetu nestaće i sva stvorenja će se iznova roditi. Upamtite ovo! Ne zaboravite! Tu nema dvosmislenosti! Nebo i zemlja će proći, ali će Moje reči ostati! Još jednom vas opominjem: Ne bežite uzalud! Prenite se! Pokajte se i spasenje je na dohvat ruke! Već sam se pojavio među vama i začuo se Moj glas. Moj glas se začuo pred vama; svaki dan vas licem u lice susreće i svakim je danom svež i nov. Ti vidiš Mene i Ja vidim tebe; stalno ti se obraćam, stojimo licem u lice. Ipak Me odbijaš, a ne spoznaješ Me. Ovce Moje slušaju Moj glas, a vi ipak oklevate! Oklevate! Srce vam je odrvenilo, Sotona vas je zaslepio i ne možete da vidite Moj veličanstveni lik – kako ste samo jadni! Kako ste bedni!

Sedam Duhova pred Mojim prestolom poslato je u sve krajeve sveta, a odaslaću Svog Glasnika da govori crkvama. Ja sam pravedan i veran; Ja sam Bog koji istražuje najdublje delove čovekovog srca. Sveti Duh govori crkvama, a Moje reči izlaze iz utrobe Sina Moga; svi oni koji imaju uši neka ih čuju! Svi koji žive neka ih prihvate! Samo ih jedite i pijte i ne sumnjajte. Svi koji se pokore i poslušaju Moje reči primiće velike blagoslove! Svi oni koji iskreno traže Moj lik zasigurno će zadobiti novo svetlo, novo prosvećenje i nove uvide; sve će biti sveže i novo. Moje će ti se reči u svakom trenutku pojaviti i otvoriti oči tvog duha kako bi video sve tajne duhovnog carstva i spoznao da je to carstvo među ljudima. Zakorači u utočište i sve blagodati i blagoslovi biće uz tebe; glad i kuga neće moći da te dotaknu, a vukovi, zmije, tigrovi i leopardi neće moći da ti naude. Poći ćeš sa Mnom, hodaćeš sa Mnom i sa Mnom ćeš zakoračiti u slavu!

Svemogući Bog! Njegovo veličanstveno telo pojavljuje se javno, a sveto duhovno telo se uzdiže i On je Sȃm potpuni Bog! I zemaljsko i telesno je izmenjeno, a Njegovo preobraženje na gori jeste lik Božji. Na vrhu glave nosi zlatnu krunu, haljina mu je sasvim bela, opasan je zlatnim pojasom oko prsiju, a svet i sve stvari su Mu pod nogama. Oči su mu kao užareni oganj, u ustima drži mač dvosekli i u desnoj ruci sedam zvezda. Put do carstva je neizmerno svetao, a Njegova slava se uzdiže i blista; planine su radosne i voda nasmejana, a sunce, mesec i zvezde se okreću u svom uređenom rasporedu, pozdravljajući jedinstvenog, pravog Boga, čiji pobedonosni povratak najavljuje završetak Njegovog plana upravljanja u trajanju od šest hiljada godina. Svi poskočite i zaigrajte od sreće! Uskliknite! Svemogući Bog sedi na Svom slavnom prestolu! Zapevajte! Pobednički barjak Svemogućeg podignut je visoko na predivnoj, veličanstvenoj gori Sion! Sve zemlje kliču, svi narodi pevaju, gora Sion se radosno smeje, a slava Božja se uzdigla! Nisam ni sanjao da ću videti Božji lik, ali danas sam ga video. Licem u lice sa Njim svaki dan, ogolio sam srce pred Njim. On obilato pruža hranu i piće. Život, reči, dela, misli, ideje – Njegova veličanstvena svetlost ih sve prosvetljuje. On nas vodi na svakom koraku puta, a Njegov sud odmah stiže svako buntovno srce.

Jesti, boraviti zajedno i živeti zajedno sa Bogom, biti zajedno sa Njim, hodati zajedno, uživati zajedno, sticati slavu i blagoslove zajedno, deliti carstvo sa Njim i postojati zajedno u carstvu – o, kakvog li zadovoljstva! O, kako je to divno! Svakodnevno smo licem u lice sa Njim, pričamo sa Njim svaki dan, stalno razgovaramo i svakodnevno dobijamo nova prosvećenja i nove uvide. Naše duhovne oči su otvorene i sve vidimo; sve tajne duha su nam otkrivene. Sveti život je zaista bezbrižan; trčite brzo, ne zaustavljajte se i neprestano napredujte – pred nama je još čudesniji život. Ne zadovoljavajte se samo slatkim ukusom; tragajte neprestano kako biste zakoračili u Boga. On je sveobuhvatan, izdašan i prepun raznih stvari koje nam nedostaju. Sarađujte proaktivno, zakoračite u Njega i više ništa neće biti isto. Naši životi će biti uzvišeni i nijedan čovek, pitanje ili stvar neće moći da nas ometu.

Uzdizanje! Uzdizanje! Istinsko uzdizanje! Uzdignuti život Božji nalazi se iznutra i sve je postalo tako opušteno! Uzdižemo se iznad sveta i ovozemaljskih stvari, ne osećajući nikakvu privrženost muževima niti deci. Nadilazimo kontrolu bolesti i okruženja. Sotona se ne usuđuje da nas ometa. Potpuno nadilazimo sve katastrofe. Time omogućavamo Bogu da preuzme carstvo! Gazimo Sotonu, svedočimo za crkvu i potpuno razotkrivamo grozno lice Sotone. Izgradnja crkve je u Hristu, a slavno telo je uskrslo – ovo je život u uznesenju!

Prethodno: Hristove izjave na početku – Poglavlje 5

Sledeće: Hristove izjave na početku – Poglavlje 88

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera