Poglavlje 54

Poznajem situaciju u svakoj crkvi kao Svoj dlan. Nemoj da misliš da njihovo stanje ne razumem ili da Mi nije jasno. Što se raznih ljudi u crkvama tiče, njih poznajem još bolje i još jasnije razumem. Neodložna je Moja je volja sada da te obučim, da možeš da brže odrasteš i da brže dođe dan kada ćeš Mi biti od koristi; da bi vaši postupci bili puni Moje mudrosti i da biste mogli da manifestujete Boga gde god se nalazili. Tako će Moj krajnji cilj biti postignut. Sinovi Moji! Treba da pokažete obzir za Moju volju. Nemojte da me terate vas držim za ruku dok vas podučavam. Morate da naučite da dokučite Moju volju i proniknete u suštinu stvari. To će vam omogućiti da se lako i očas posla izborite sa svime što vas zadesi. U vašoj obuci, možda je nećete shvatiti iz prvog puta, ali posle drugog puta i trećeg puta i tako dalje, na kraju ćete uspeti da dokučite Moju volju.

U vašim rečima je uvek bilo nečeg nedokučivog. Verujete da je to mudrost, zar ne? Ponekad su vaše reči neposlušne; ponekad govorite šaleći se; i ponekad u vašim rečima ima elementa ljudskih predstava i ljubomore… Sve u svemu, govorite nepostojano, ne znajući kako da druge snabdete životom ili razumete njihovo stanje, već komunicirate. Nema jasnoće u vašim mislima i nemate pojma šta je mudrost, a šta obmana. Kako ste zbrkani! Obmanu i prefriganost smatrate mudrošću; zar to ne kalja Moje ime? Zar to nije huljenje na Mene? Zar Me to lažno ne optužuje? Šta je, onda, cilj koji tražite? Da li ste pažljivo o tome razmislili? Da li ste uopšte tražili po tom pitanju? Kažem ti, Moja volja je pravac i cilj koji tražite. Da nije tako, sve bi bilo uzalud. Oni koji ne poznaju Moju volju su oni koji ne znaju kako da traže i oni koji će biti napušteni, izgnani! Prva lekcija koju morate da naučite je da dokučite Moju volju, to je jasno. To je najhitniji od svih zadataka i svako kašnjenje je neprihvatljivo! Ne čekajte da Ja jednog po jednog prozivam! Čitave dane provodite u maglovitom stanju smušene, besvesne otupelosti. Kako besmisleno! Vaša zbrkanost je zapanjujuća; ne pokazujete obzira za Moju volju! Zapitajte se: koliko puta ste puta razumeli Moju volju u svojim postupcima? Sada je vreme da seobučite! Nemoguće Mi je raditi sa vama pojedinačno! Morate da naučite da stičete iskustvo i spoznaju u hodu. Reči iz vaših usta su dobre i ispravne, ali šta je stvarnost? Kada se suočite sa stvarnošću, niste u stanju ništa da uradite. Ono što govorite nikada ne odgovara stvarnosti. Iskreno, ne mogu da podnesem da gledam ono što radite; kada vas posmatram, užasno se rastužim. Zapamtite to! U budućnosti, naučite da dokučite Moju volju!

Prethodno: Poglavlje 53

Sledeće: Poglavlje 55

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera