Poglavlje 55

Takozvana normalna ljudskost nije tako natprirodna kao što ljudi zamišljaju. Naprotiv, ona može da nadilazi veze svih ljudi, događaja i predmeta, i progone koji proističu iz nečijeg okruženja. Ona može da Mi se približi i sa Mnom razgovara bilo gde ili u bilo kojim okolnostima. Vi ljudi uvek pogrešno tumačite Moje namere. Kada kažem da treba da proživite normalnu ljudskost, uzdržani ste i umirujete svoje telo, ali se ne trudite da pažljivo tražite u svom duhu. Usredsređen si samo na svoj spoljašnji izgled i ne obazireš se na otkrivenja i uskomešanost koje izazivam u tebi. Kako si nepromišljen! Previše nepromišljen! Može li biti da smatraš da je ispunjenje onoga što sam ti poverio nekakav veliki uspeh? Kako si glupav! Ne trudiš se da pustiš duboke korene! „Ne budi list na drvetu, već budi koren drveta“ – da li je to stvarno tvoje geslo? Lakomisleno! Nepromišljeno! Zadovoljan si čim posmisliš da si ostvario i mali pomak. Kako ti je samo malo stalo do Moje volje! Ubuduće, dobro slušaj, ne budi pasivan i ne budi negativan! Dok služiš, češće Mi se približi i više komuniciraj sa Mnom: to ti je jedini izlaz. Svestan sam da si se već odrekao sebe, da poznaješ sopstvene nedostatke i da si svestan sopstvenih slabosti. Međutim, nije dovoljno samo znati. Moraš da sarađuješ sa Mnom, i čim shvatiš Moje namere, odmah ih primeni. To je najbolji način da pokažeš obzir za Moje breme, kao i najbolji način da se pokoriš.

Ma kako se ti odnosio prema Meni, Ja želim da izvršim Moju volju u tebi i svim svecima, i želim da ona bude nesmetano sprovedena širom cele zemlje. Budi toga potpuno svestan! To se odnosi na Moje administrativne uredbe! Zar se nimalo ne bojiš? Zar ne drhtiš od straha zbog sopstvenih postupaka i ponašanja? Među svim svecima, jedva da ima onih koji su u stanju da osete Moje namere. Zar ne želiš da se istakneš kao osoba koja stvarno vodi računa o Mojoj volji? Da li si svestan? Moja je neodložna namera sada da potražim grupu ljudi koji su u stanju da u potpunosti vode računa o Mojoj volji. Zar ne želiš da budeš jedan od njih? Zar ne želiš da se za Mene daš i da se za Mene žrtvuješ? Nisi spreman da platiš ni najmanju cenu ili da uložiš i najmanji napor! Ako to i dalje bude slučaj, Moj mukotrpni trud koji ulažem u tebe biće uzalud. Sada, kada sam ti na to ukazao, zar još uvek ne shvataš ozbiljnost tog problema?

„One koji Mi se iskreno daju sigurno ću izdašno blagosloviti.“ Vidiš! Rekao sam ti to nekoliko puta, a ti se i dalje brineš i bojiš za svoje porodično stanje i spoljašnje okruženje. Stvarno ne znaš šta je dobro za tebe! Ja koristim samo iskrene, jednostavne i otvorene ljude. Bio si srećan da te koristim i bio si spreman na to, ali zašto si još uvek tako zabrinut? Zar je moguće da Moje reči nisu imale nikakav uticaj na tebe? Rekao sam da te koristim, a opet nisi u stanju da u to budeš potpuno uveren. Uvek sumnjaš i strahuješ da ću te napustiti. Tvoje predstave su tako duboko ukorenjene! Kada kažem da te koristim, to znači da te koristim. Zašto si uvek tako sumnjičav? Zar nisam ovorio dovoljno jasno? Svaka reč koju Sam izgovorio je istinita; nijedna reč nije lažna. Sine Moj! Veruj Mi. Budi posvećen u Moje ime i Ja ću sigurno biti posvećen tebi!

Prethodno: Poglavlje 54

Sledeće: Poglavlje 56

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera