Poglavlje 56

Počeo sam da kažnjavam one koji čine zlo, kao i one koji poseduju moć i one koji progone Božje sinove. Od sada će se Moje upravne odluke zauvek ticati onih koji Mi protivreče u svom srcu. Znajte ovo! Moj sud počinje i milosti neće biti ni za koga, niti će iko biti pošteđen, jer Ja sam nepristrasni Bog koji je pravedan u onome što čini i bilo bi dobro da svaki od vas to uvidi.

Nije da priželjkujem da kaznim one koji čine zlo; to je pre odmazda koju su oni sami na sebe navukli čineći zlo. Ne žurim da bilo koga kaznim, niti se prema ikome odnosim nepravedno – pravedan sam prema svima. Naravno da volim Svoje sinove i naravno da mrzim one zlikovce koji mi prkose; to je načelo koje stoji iza Mojih postupaka. Svaki od vas bi trebalo da ima izvestan uvid u Moje upravne odluke; ako ga nemate, onda nećete imati ni mrvicu straha i ponašaćete se nemarno preda Mnom. Takođe nećete znati šta želim da postignem, ostvarim i zadobijem, niti kakva osoba je potrebna Mom carstvu.

Moje upravne odluke su sledeće:

1. Bez obzira na to ko ste, ako Mi u svom srcu protivrečite, biće vam suđeno.

2. Oni koje sam izabrao će odmah biti dovedeni u red zbog svakog pogrešnog razmišljanja.

3. One koji u Mene ne veruju, ostaviću po strani. Dopustiću im da se nemarno ponašaju do samoga kraja, kada ću ih kazniti svom silinom i razračunati se sa njima.

4. Sve vreme ću paziti i štititi one koji u Mene veruju. U svakom trenutku ću ih opskrbljivati životom kao vidom spasenja. Ovi ljudi će imati Moju ljubav i zasigurno se neće spotaći, niti zalutati. Svaka slabost koju imaju biće samo prolazna, a Ja zasigurno neću pamtiti njihove slabosti.

5. Oni koji odaju utisak da veruju, ali zapravo to ne čine – koji veruju da Bog postoji ali ne traže Hrista, pa i oni koji se ne opiru – ti su najbezvrednija vrsta ljudi, a Ja ću kroz Svoja dela učiniti da oni progledaju. Ja ću takve ljude spasti i povratiti ih načinom na koji delujem.

6. Prvorođeni sinovi, oni koji prvi primaju Moje ime, biće blagosloveni! Zasigurno ću vas darivati najboljim blagoslovima, dopuštajući vam da u njima uživate do mile volje; niko se neće usuditi da vas u tome ometa. Sve ovo je u celosti pripremljeno za vas, jer je to Moja upravna odluka.

Vi bi u svakom pogledu trebalo da ste u stanju da sagledate sva dela učinjena Mojom rukom i sve pomisli Mog srca. Zar nije sve to zbog vas? Koji je među vama za Mene? Da li ste ispitali misli svoga srca ili reči sa svojih usana? Da li ste savesno pristupili ovim stvarima? Vi konfuzni! Razuzdani! Ne prihvatate da vas Sveti Duh ograničava! Ispuštao sam Svoj glas unutar tebe uvek iznova, ali on nije izmamio nikakvu reakciju. Ne budi i dalje glup! Tvoja dužnost je da dokučiš Moju volju; štaviše, to je put na koji treba da zakoračiš. Zbunjen si, ništa ne uviđaš i ne razaznaješ jasno šta to u tebi želim da postignem ili šta da od tebe zadobijem! Da bi dokučio Moju volju, moraš početi da Mi se približavaš i da sa Mnom više razgovaraš. Ti stalno govoriš kako nisi sposoban da dokučiš Moju volju. Ako si već ispunjen svojim stvarima, kako da Ja onda poradim na tebi? Ne preuzimaš inicijativu, niti dolaziš pred Mene, već samo čekaš, pasivan. Kažem da si poput crva, ali ti se osećaš nepravedno optuženim i odbijaš to da prihvatiš. Ovaj put bi trebalo da ustaneš i sarađuješ sa Mnom! Nemoj da budeš pasivan! To će unazaditi tvoj život. Proaktivnost donosi korist tebi, a ne drugima. Zar to do sada nisi prepoznao i razumeo? Moja volja se u tebi neprestano otkriva. Nisi li to spoznao? Zašto nikada nisi obratio pažnju na to? Zašto nikada nisi bio u stanju da dokučiš Moju volju? Zar ti spoznaja Moje volje zaista nije ni od kakve koristi?

Želim da Moju volju uzmeš u obzir u svakom pogledu, tako da kroz tebe steknem put ka uspehu i dom u kome ću se odmarati. Nemoj više da Me u tome ometaš – to je tako bezdušno! Ti ne razumeš Moje reči i ne odazivaš se na njih. Pogledaj koliko je sati; ne može više da se čeka! Ako ne slediš pažljivo Moje stope, biće prekasno, a da ne pominjem to da neće biti načina da nadoknadiš izgubljeno vreme!

Prethodno: Poglavlje 55

Sledeće: Poglavlje 57

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera