Poglavlje 58

Pošto budeš dokučio Moju nameru, steći ćeš sposobnost da budeš obziran za Moje breme, i moći ćeš da primiš svetlost i otkrivenje i dobiješ oslobođenje i slobodu. To će Mi udovoljiti i učiniće da Moja volja za tebe bude izvršena, doneće prosvećenje svim svecima i čvrstinu i postojanost Mom carstvu na zemlji. Sada je ključno da shvatiš Moju nameru; to je put na koji treba da zakoračiš; štaviše, to je zadatak koji bi svako trebalo da izvrši.

Moja reč je dobar lek koji leči svakojake bolesti. Sve dok si spreman da dođeš pred Mene, izlečiću te i omogućiti ti da vidiš Moju svemoć, Moja čudesna dela, Moju pravednost i Moje veličanstvo. Uz to, omogućiću vam letimičan uvid u vašu sopstvenu iskvarenost i slabosti. Potpuno razumem svako stanje u tebi; uvek radiš stvari u svom srcu i nikada ih ne pokazuješ u spoljašnjosti. Još Mi je jasniji svaki tvoj postupak. Međutim, trebalo bi da znaš koje stvari Ja hvalim, a koje ne; trebalo bi da ih jasno raspoznaješ i da nemaš ležeran pristup kada je o tome reč.

Kada kažeš da „moramo da pokažemo obzir prema Božjem bremenu“, samo pričaš u prazno. Međutim, kada se suočiš sa činjenicama, iako dobro znaš šta je Božje breme, uopšte o njemu ne razmišljaš. Stvarno si prilično smeten i budalast, štaviše – izuzetno si neuk. To objašnjava do koje mere je teško sa ljudima; ništa ne rade osim što izgovaraju milozvučne reči, poput „jednostavno ne mogu da dokučim Božju nameru, ali ako uspem da je dokučim, sigurno ću se ponašati u skladu s njom.“ Zar to nije vaše trenutno stanje? Iako svi vi poznajete Božju nameru i znate koji je uzrok vaše bolesti, ključni problem je što niste uopšte spremni da primenjujete; to je vaša najveća poteškoća. Ako to odmah ne rešite, biće to najveća vašem životu.

Prethodno: Poglavlje 57

Sledeće: Poglavlje 59

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera