Poglavlje 59

Češće traži Moju volju u sredinama u kojima se zatičeš i sigurno ćeš dobiti Moje odobravanje. Dokle god si voljan da tragaš i da budeš bogobojažljiv, Ja ću ti podariti sve što ti nedostaje. Crkva sada počinje sa zvaničnom obukom i sve je na dobrom putu. Stvari nisu više onakve kakve su bile kada su predstavljale najavu onoga što dolazi; ne smete više biti zbunjeni niti nerazboriti. Zašto zahtevam da uđete u stvarnost u svemu? Jesi li zaista to iskusio? Možete li Mi zaista udovoljiti u onome što tražim od vas, baš kao što Ja udovoljavam vama? Nemojte biti lažljivi! Naprosto sam sve vreme tolerantan prema vama, a vi ipak, iz prilike u priliku, ne uspevate da uvidite razliku između dobrog i lošeg niti da pokažete zahvalnost!

Moja pravednost, Moje veličanstvo, Moj sud i Moja ljubav – sve to što posedujem, ono što Jesam – da li si zaista nešto od toga okusio? Zaista si mnogo nepromišljen i uporno odbijaš da primetiš Moju volju. Više puta sam vam rekao da i sami morate da probate gozbe koje spremam, a vi ih svaki put iznova rasturate i ne umete da razlikujete dobro okruženje od loše. Koje od ovih okruženja ste sami stvorili? Koje sam Ja svojeručno postavio? Prestanite da se branite! Sve mi je savršeno jasno, a činjenica je da ti naprosto ne tragaš. Šta više da kažem?

Uvek ću tešiti sve one koji prepoznaju Moju volju i neću dozvoliti da pate ili da im se nešto loše dogodi. Sada je najbitnije da budemo u stanju da delujemo u skladu s Mojom voljom. Oni koji to čine sigurno će primiti Moje blagoslove i naći će se pod Mojom zaštitom. Ko može istinski i potpuno da se dȃ za Mene i da ponudi sve svoje za Mene? Svi vi ste neodlučni; misli vam lutaju, razmišljate o kući, o spoljašnjem svetu, o hrani i odeći. Uprkos činjenici da si ovde preda Mnom i da radiš za Mene, duboko u sebi još uvek misliš na svoju ženu, decu i roditelje kod kuće. Da li je sve to tvoje vlasništvo? Zašto ih ne predaš u Moje ruke? Zar nemaš dovoljno vere u Mene? Ili se bojiš da ću učiniti nešto što ti ne odgovara? Zašto uvek brineš o porodici po krvi? Uvek čezneš za svojim voljenima! Ima li u tvom srcu mesta za Mene? Još uvek tvrdiš da Mi dozvoljavaš da imam vrhovnu vlast u tebi i da zauzimam čitavo tvoje biće – sve su to obmane i laži! Koliko je vas svim srcem posvećeno crkvi? A ko od vas ne misli na sebe, nego dela u interesu carstva današnjice? Veoma pažljivo razmislite o tome.

Doterali ste Me dotle da mogu samo da koristim Svoje ruke da vas udaram i da vas gonim napred; neću vas više blagonaklono nagovarati. To je zato što sam Ja mudar Bog i prema različitim ljudima se ophodim na različite načine, na osnovu toga koliko ste mi odani. Ja sam svemogući Bog – ko bi se usudio da ometa Moje korake koji vode napred? Od sada pa nadalje, svi oni koji se usude da Mi ne budu odani sigurno će doći pod udar Mojih upravnih odluka, tako da će biti primorani da spoznaju Moju svemogućnost. Ne želim veliki broj ljudi, već izvrsnost. Napustiću i kazniću svakoga ko nije odan, ko je nepošten i ko se upušta u nečasno ponašanje i prevaru. Ne smatraj Me više za milostivog i punog ljubavi i dobrote; takvim mislima samo ugađaš sebi. Znam da što ti više udovoljavam, ti postaješ negativniji i pasivniji i sve si manje spreman da se odrekneš sebe. Kada su ljudi toliko teški, jedino što Mi preostaje jeste da ih stalno gonim i vučem sa Sobom. Zapamti ovo! Od sada pa nadalje, Ja sam Bog koji sudi; više nisam milostivi, ljubazni Bog pun ljubavi kakvim Me ljudi zamišljaju!

Prethodno: Poglavlje 58

Sledeće: Poglavlje 60

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera