Poglavlje 60

Nije lako da život raste; potreban je proces i, pored toga, morate biti u stanju da platite cenu i da sarađujete sa Mnom jednim srcem, i tako dobijete pohvalu od Mene. Nebo i zemlja i sva stvorenja uspostavljeni su i upotpunjeni rečima koje Ja izgovaram, i sa Mnom, sve se može ostvariti. Moja jedina želja je da brzo odrastete, preuzmete breme sa Mojih leđa i stavite ga na svoja i da obavite Moj posao u Moje ime; samo tada ću biti zadovoljan. Koji bi sin odbio očevo breme? Koji otac ne bi radio danonoćno za svog sina? Ipak, vi jednostavno ne razumete Moju volju i ne pokazujete nimalo obzira prema Mom bremenu; Moje reči za vas nemaju težinu i ne činite ono što vam govorim. Uvek ste svoji sopstveni gospodari. Kako sebično! Samo na sebe mislite!

Da li stvarno razumeš Moju volju ili se samo praviš da ne razumeš? Zašto se stalno tako obesno ponašaš? Da li ti savest govori da činiš dobro u odnosu na Mene kada se tako ponašaš? Pošto pronađeš uzrok bolesti, zašto ne komuniciraš sa Mnom radi izlečenja? Reći ću ti: od danas pa ubuduće, nećete više bolovati od bolesti tela. Ako se ikada u nekom delu ne osetite dobro, ne trudite se da tražite spoljašnji uzrok; radije dođite Meni i tražite da spoznate Moju nameru. Da li ćete to zapamtiti? To je Moje obećanje: od danas pa ubuduće, potpuno ćete se odvojiti od svog fizičkog tela i ući ćete u duhovni svet, odnosno vaše telo više neće podnositi teret bolesti. Da li ste srećni zbog toga? Osećate li se radosno? To je Moje obećanje. Pored toga, to je ono čemu ste se dugo nadali. Danas je to ostvareno za vas blagoslovene. Kako čudesno i nedokučivo!

Moje delo napreduje dan i noć, iz trena u tren, nikada ne staje. To je zato što je Moja neodložna želja da te oblikujem prema Svom srcu, i da Mi uskoro utešite srce. Sinovi Moji! Vreme je došlo da podelite Moje blagoslove dobrote! U prošlosti ste patili Mog imena radi, ali su danas vaši dani iskušenja završeni. Ako bi se neko usudio da naškodi i dlaci s glave sinova Mojih, ne bih mu lako oprostio, niti bi taj ikada više mogao da se podigne. To je Moja administrativna uredba i svako ko je prekrši to čini na sopstveni rizik. Sinovi Moji! Radujte se koliko vam srce želi! Pevajte i kličite u radosti! Više nećete biti zlostavljani i tlačeni i više nećete biti proganjani. Ne treba više da strahujete zbog svoje vere u Mene; treba da javno obznanite svoju veru u Mene. Radosno uzviknite Moje sveto ime dovoljno glasno da se vaseljena i krajevi zemlje zatresu. Neka vide da su oni koje su nekada gledali s prezirom, koje su uništavali i mučili, danas iznad njih i njima vladaju, njima upravljaju i, što je još važnije, sude im.

Bavite se samo ulaskom i darivaću vam još veće blagoslove koji vas čekaju da uživate u njima i moći ćete da bolje osetite njihovu neizrecivu milinu, beskonačne tajne i nedokučivu dubinu!

Prethodno: Poglavlje 59

Sledeće: Poglavlje 61

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera