Poglavlje 61

Kada si svestan sopstvenog stanja, onda možeš da ispuniš Moju volju. Zapravo, Moju volju nije teško dokučiti; u prošlosti, ti jednostavno nisi tražio prema Mojim namerama. Ja ne želim predstave ili misli ljudi, a kamoli tvoj novac ili imetak. Ono što Ja želim jeste tvoje srce. Da li shvataš? To je Moja volja. Štaviše, to je ono što želim da dobijem. Ljudi se uvek služe sopstvenim predstavama da bi Mi sudili i sopstvenim kriterijumima da bi procenjivali Moj rast. To je ono sa čim je najteže izboriti se kod ljudske rase i to je ono što najviše prezirem i mrzim. Da li vidiš sada? Tako je jer je to Sotonina najvidljivija narav. Uz to, vi ste tako malog rasta da često nasedate na Sotonine lukave spletke. Jednostavno niste u stanju da ih prepoznate! U više navrata sam vam rekao da budete oprezni u svakom trenutku i u svakom pogledu, da vas Sotona ne bi prevario. Pa ipak, vi me ne slušate i nehajno ignorišete ono što govorim. Na kraju zbog toga trpite gubitke u životu, a onda je kasno za kajanje. Zar ne bi bila dobra ideja da iz toga izvučeš pouku za buduće traženje? Čuj me! Ako budeš negativno nastrojen, trpećeš izuzetno teške gubitke u životu. Znajući to, zar nije trenutak da se probudiš?

Ljudi su nestrpljivi, očekuju brze rezultate i vide samo ono što im je pred nosom. Kada kažem da sam počeo da kažnjavam one na vlasti, vi postajete još zabrinutiji i pitate: „Zašto su ti ljudi još uvek na vlasti? Zar to ne znači da su Božje reči prazne?“ Ljudske predstave su tako duboko ukorenjene! Vi ne razumete značenje onoga što vam kazujem. Ja kažnjavam one koji su zlo, one koji Mi prkose i one koji Me ne poznaju, i ne obazirem se na one koji samo veruju u Mene, ali ne traže istinu. Zaista ste neuki! Niste razumeli ni delić onog što sam rekao, pa ipak sebe tapšete po leđima i mislite da ste sazreli, da razumete stvari i da ste u stanju da dokučite Moju volju. Često kažem da su sve pojave i sva pitanja u službi Hrista, ali da li istinski razumeš te reči? Da li zaista razumeš njihovo značenje? Govorio sam ranije da nikoga olako ne kažnjavam. Svaka osoba u vaseljena svetu sledi Moje planove. Oni koji su predmet Mog kažnjavanja, oni koji služe Hristu (koje Ja neću spasiti), oni koje Ja biram i oni koje biram, ali koji će zatim biti odbačeni, sve njih Ja držim u Mojim rukama, da ne pominjem tebe, jednog od izabranih koga još bolje razumem. Sve što radim u ovoj etapi i sledećoj u skladu je sa Mojim mudrim planovima. Ne moraš da unapred praviš planove za Mene, samo čekaj i uživaj! To je nešto što zaslužuješ. Ja gospodarim onim što je Moje i ne dozvoljavam onima koji se usude da se žale ili da imaju drugačija mišljenja o Meni da se tako lako izvuku. Često planem od besa ovih dana, sada kada je program upravnih odluka koje sam Ja uredio stigao do ove etape. Nemoj da pretpostavljaš da nemam nikakva osećanja. To je zato što se, kao što sam već rekao, nijedan predmet, osoba ili događaj ne usuđuje da ometa Moje korake da idu napred. Ja radim ono što govorim i to je ono što jesam. Pored toga, to je najvidljivija manifestacija Moje naravi. Prema svim ljudima se odnosim isto, jer ste svi vi Moji sinovi i volim svakog od vas. Koji otac ne preuzima odgovornost za život svog sina? Koji se otac ne trudi dan i noć zarad budućnosti svog sina? Ko među vama to prepoznaje? Ko može da pokaže obzir prema Mom srcu? Stalno pravite planove i dogovore radi sopstvenih telesnih zadovoljstava i uopšte niste svesni Moga srca. Srce mi se cepa od brige za vas, ali vi stalno žudite za telesnim užicima, za jedenjem, pijenjem, spavanjem i odevnim predmetima. Zar nemate ni tračak savesti? Ako je tako, onda ste samo zveri u ljudskom obličju. Ne preterujem kada ovo govorim i trebalo bi da budete u stanju da istrpite ove reči. To je najbolji način da se spasite i, što je još važnije, u tome leži Moja mudrost: udariti na Sotoninu gde je najslabiji, apsolutno ga poraziti i ostaviti ga potpuno uništenog. Dokle god se budeš pokajao i uzdao se u Mene da odbaciš svoju staru prirodu i proživljavao obličje nove osobe, Ja ću biti u potpunosti zadovoljan, pošto to znači proživljavati normalnu ljudskost i svedočiti Mom imenu. Ništa Me ne čini srećnijim.

Moraš uvek biti blizu Mene. Očigledno je da se Moj tempo ubrzava iz dana u dan. Ako ti i za trenutak ponestane duhovnog zajedništva, odmah ćeš biti podvrgnut Mom sudu. Dostigao si duboko shvatanje po ovom pitanju. Ne kažnjavam te zato što te ne volim, već te disciplinujem iz ljubavi. Inače ne bi napredovao i uvek bi živeo u razvratu i bez ograničenja Svetog Duha. To još više pokazuje Moju mudrost.

Prethodno: Poglavlje 60

Sledeće: Poglavlje 62

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera