Poglavlje 62

Ne treba da dokučiš Moju volju samo da bi je ti znao, već da bi mogao da deluješ shodno Mojim namerama. Ljudi naprosto ne razumeju Moje srce. Kada kažem da je pravac istok, oni ne mogu da se ne zamisle i upitaju: „Da li je to zaista istok? Možda i nije. Ne mogu tek tako to da prihvatim na osnovu vere; moram sam da istražim.“ Eto, toliko ste vi ljudi teški za upravljanje; ne znate šta je prava pokornost. Kada znate Moje namere, starajte se samo o njihovom sprovođenju – ne razmišljajte! Sve što ti kažem uvek primaš sa trunkom sumnje i tvoj način da to prihvatiš je besmislen. Kako se iz toga može izroditi pravi uvid? Ti nikada ne zakoračiš u Moje reči. Kao što sam ranije već rekao, želim da su ljudi izvrsni, a ne da ih je mnogo. Ko god se ne usredsredi na ulazak u Moje reči, ne zaslužuje da bude dobar Hristov vojnik; umesto toga, takvi delaju kao Sotonine sluge i prekidaju Moje delo. Nemojte misliti da je to mala stvar. Ko god prekida Moje delo krši Moje upravne odluke, i sigurno je da ću takve ljude sa strogošću dovoditi u red. To znači da će te, od sada pa nadalje, ako Mi i na trenutak okreneš leđa, zadesiti sud. Ako ne veruješ Mojim rečima, onda se uveri sam kako je živeti u svetlu Mog lica, a kako je ostaviti Me.

Ne brinem se ako ne živiš u duhu. Moje delo je napredovalo do sadašnje etape, a šta ti možeš da uradiš? Nemoj biti uznemiren, jer sve što radim ima svoje korake i Ja ću obavljati Svoje delo Sȃm. Čim počnem da delam, svi postaju potpuno ubeđeni; da nisu, grdio bih ih sa dvostrukom strogošću, koja se dalje dotiče Mojih upravnih odluka. Može se videti da su Moje upravne odluke već počele da se objavljuju i sprovode i da više nisu skrivene. To ti mora biti jasno! Sada se sve tiče Mojih upravnih odluka i ko god ih krši mora da pretrpi gubitak. To nije mala stvar. Da li zaista imate neki uvid u ovo? Da li vam je ovo jasno? Počeću da komuniciram: Moje ruke upravljaju svim nacijama i svim narodima sveta i, bez obzira na njihovu veru, oni moraju da se vrate Mom prestolu. Naravno, neki će, pošto im bude suđeno, biti bačeni u bezdan (kao predmeti uništenja koji će biti potpuno spaljeni i više neće postojati), dok će neki, pošto im bude suđeno, prihvatiti Moje ime i postati narod Moga carstva (u kojem će samo uživati hiljadu godina). Vi ćete, dakako, carevati sa Mnom do večnosti, i zato što ste prethodno trpeli zarad Mene, Ja ću vaše patnje zameniti blagoslovima koje ću vam beskrajno darivati. Oni koji su Moj narod će samo nastaviti da vrše službu za Hrista. Ono što se ovde naziva uživanjem ne znači samo uživanje, već i da će ti ljudi biti sačuvani od nesreća. To je suštinski razlog zašto su Moji zahtevi prema vama tako strogi, kao i prema svemu što se sada tiče Mojih upravnih odluka. Razlog za to je da ako niste prihvatili Moju obuku, Ja ne bih imao načina da vam dam ono što treba da nasledite. Uprkos tome, vi se još uvek plašite patnje i u strahu ste da će vam duše biti ranjene, uvek misleći u korist tela i stalno praveći aranžmane i planove za sebe. Da li su Moji aranžmani za vas neprikladni? Zašto, onda, nastavljate da pravite sopstvene? Vi Me omalovažavate! Zar nije tako? Uredim nešto za tebe, onda ti to potpuno odbaciš i napraviš sopstvene planove.

Možda jeste rečiti, ali, u stvarnosti, vi uopšte ne poštujete Moju volju. Čujte Me! Ja svakako ne bih rekao da je iko od vas sposoban da pokaže istinski obzir prema Mojoj volji. Iako tvoji postupci mogu biti u skladu s Mojom voljom, Ja te sigurno neću hvaliti. To je Moj metod spasenja. Pored toga, vi ste s vremena na vreme još uvek zadovoljni sobom, smatrate da ste neverovatni dok se prema ostalima ophodite s prezirom. To je jedan od aspekata čovekove iskvarene naravi. Činjenica da svi vi priznajete ovu poentu koju iznosim je znak površnosti. Da bi zaista mogao da se promeniš, moraš da Mi priđeš. Razgovaraj sa Mnom i Ja ću ti podariti milost. Neki ljudi jedino žele da sede besposleni i da žanju ono što su drugi posejali, misleći da samo treba da rašire ruke da bi bili obučeni i da otvore usta da bi bili nahranjeni, čak i da čekaju da drugi sažvaću hranu i stave im je u usta pre nego što je progutaju. Takvi ljudi su najbezumniji, vole da jedu ono što su drugi sažvakali. Ovo je takođe manifestacija najlenjijeg čovekovog aspekta. Kada jednom čuješ ove Moje reči, ne smeš ih više zanemarivati. Dovoljno je da udvostručiš svoju pažnju da bi ispravno činio i samo tada ćeš zadovoljiti Moju volju. To je najbolja vrsta pokornosti i poslušnosti.

Prethodno: Poglavlje 61

Sledeće: Poglavlje 63

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera