Poglavlje 63

Moraš da razumeš svoje sopstveno stanje i povrh toga, da jasno vidiš put kojim bi trebalo da hodaš; ne čekaj više na Mene da ti pročačkam uši i ukažem na stvari. Ja sam Bog koji posmatra samu dubinu ljudskog srca i poznajem svaku tvoju misao i ideju. Štaviše, razumem tvoje postupke i ponašanje – ali da li svi oni sadrže Moje obećanje? Da li svi sadrže Moju volju? Da li si ih ranije zaista tražio? Da li si istinski uložio vreme u to? Da li si se zaista potrudio? Ne kritikujem te; jednostavno ste prenebregnuli taj aspekt! Uvek ste tako zbunjeni i ništa jasno ne možete da vidite. Da li znate šta je tome uzrok? To je zato što su vam misli nejasne, a predstave previše ušančene; osim toga, ne pokazujete obzir prema Mojoj volji. Neki ljudi će reći: „Kako možeš da tvrdiš da ne pokazujemo nimalo obzira prema Tvojoj volji? Stalno pokušavamo da dokučimo Tvoju volju, ali nikada ne uspevamo u tome – šta onda treba da radimo? Da li zaista Možeš da kažeš da se ne trudimo?“ Da te pitam sledeće: a li bi se usudio da tvrdiš da si Mi zaista odan? I ko se usuđuje da kaže da se savršeno odano žrtvuje za Mene? Bojim se da niko od vas to ne može da kaže jer, zar je potrebno to naglašavati, svako od vas ima svoje sopstvene izbore, sopstvene naklonosti, i, posebno, sopstvene namere. Nemojte obmanjivati! Odavno sam do tančina shvatio sve vaše najdublje misli. Da li i dalje treba da to pojašnjavam? Moraš više da proučavaš sa svakog aspekta (tvoje misli i ideje, sve što izgovoriš, svaku reč, svaku nameru i svaki motiv svakog tvog postupka). Na taj način, ostvarićeš ulazak u svaki aspekt. Pored toga, bićete u stanju da proniknete u potpunu istinu.

Da vam nisam rekao sve te stvari, i dalje biste bili zbunjeni i po vasceli dan žudeli za telesnim zadovoljstvima, bez ikakve želje da pokažete i malo obzira prema Mojoj volji. Stalno koristim Svoju ruku da vas s ljubavlju spasim. Da li to znate? Da li ste uspeli da dođete do tog shvatanja? Ja te iskreno volim. Usuđuješ li se da kažeš da Me iskreno voliš? Često se zapitaj: da li si zaista u stanju da dođeš Meni i svaki svoj postupak podvrgneš Mom sudu? Da li možeš da Mi istinski dozvoliš da proučim svaki tvoj postupak? Kažem ti da si raskalašan i ti odmah skačeš u sopstvenu odbranu. Podležeš Mom sudu; sada treba da postaneš svestan istine! Sve što Ja kazujem je istina. Moje reči ukazuju na stvarno stanje u tebi. Ah, ljudski rode! Tako je teško baviti se tobom. Ono što kazujem zdušno prihvatate tek kada ti ukažem na tvoje stvarno stanje. Da to ne činim, onda biste se uvek držali vašeg zastarelog skupa ideja i pridržavali vaših načina razmišljanja, pretpostavljajući da niko na svetu nije pametniji od vas. Zar time jednostavno niste samopravedni? Zar ne povlađujete svom samozadovoljstvu i zar niste nadmeni i uobraženi? Trebalo bi da ste do sada to priznali! Ne treba da smatrate sebe pametnim ili izuzetnim, već da budete stalno svesni sopstvenih nedostataka i slabih tačaka. Na taj način, vaša rešenost da Me volite neće oslabiti, već će biti sve jača i vaše sopstveno stanje nastaviće da se popravlja. I još važnije, vaš život će još više napredovati, iz dana u dan.

Kada uspete da dokučite Moju volju, uspećete da upoznate sebe i time bolje razumete Mene i dalje napredujete u svom uverenju o Meni. Trenutno, ako neko ne uspeva da bude devedeset odsto siguran u Mene, već je i dalje čas osokoljen, čas obeshrabren, čas ovakav, čas onakav, onda Ja kažem da je ta osoba neko ko će biti odbačen. Preostalih deset odsto u potpunosti zavise od Mog prosvećenja i prosvetljenja pomoću kojih ljudi mogu da postignu stopostotnu uverenost u Mene. U ovom trenutku, to jest danas, koliko ih može ostvariti takav rast? Stalno ti otkrivam Moju volju i konstantno gajiš životna osećanja u sebi. Zašto onda ne postupaš u skladu sa Duhom? Da li se bojiš da ne napraviš greške? Ako je tako, zašto se ne usredsrediš na vežbanje? Kažem ti da ljudi ne mogu da dokuče Moju volju ako pokušaju samo jednom ili dva puta, već da to mora da bude proces. Puno puta sam ti na to ukazao, zašto onda to i ne primeniš? Zar ne misliš da si neposlušan? Želiš da sve završiš u trenutku i nikada nisi spreman da se potrudiš ili uložiš vreme u bilo šta. Kako si glup i, štaviše, kako si neuk!

Zar ne znate da ja uvek govorim otvoreno o stvarima? Zašto ste i dalje apatični, otupeli i ograničeni? Trebalo bi više da se preispitujete i ako postoji nešto što ne razumete, onda bi trebalo da češće dolazite Meni. Kažem ti sledeće: Ja govorim na ovaj ili onaj način da bih vas doveo Meni. Zašto, posle toliko vremena, i dalje to ne shvatate? Da li je to zato što su vas Moje reči potpuno zbunile? Ili je to zato što niste svaku Moju reči shvatili ozbiljno? Kada ih čitate dobro upoznajete sebe i onda govorite da sam vas zadužio i da ne možete da dokučite Moju volju i slično. Međutim, šta bude na kraju? Ispada kao da s tim stvarima nemaš nikakve veze i kao da jednostavno nisi neko ko veruje u Boga. Zar jednostavno samo ne gomilaš informacije, a da ne daješ sebi vremena da ih rastumačiš? Kada uživaš u Mojim rečima, to je kao da tek bacaš pogled na cveće dok jašeš konja koji galopira i nikada ne pokušavaš da iz Mojih reči istinski shvatiš šta je Moja volja. Eto kakvi su ljudi: vole da se uvek prave skromni. To je najmrskija vrsta ljudi. Kada se okupe da razgovaraju sa drugim ljudima, vole da uvek dele svoja saznanja o sebi pred ostalima, pokušavajući da im pokažu da su oni ti koji pokazuju obzir prema Mom bremenu. A zapravo, u stvarnosti, najgluplji su od svih. (Ne razgovaraju sa svojom braćom i sestrama o svojim istinitim spoznajama ili znanju o Meni, već samo sebe ističu i prave se važni pred drugim ljudima; takve ljude najviše prezirem, jer Me kleveću i nipodaštavaju.)

Često činim da se Moja najveća čuda ispoljavaju u vama. Zar ih ne vidite? Takozvanu „stvarnost“ proživljavaju oni koji Me iskreno vole. Zar je niste videli? Zar ona nije najbolji dokaz kojim možete da Me spoznate? Zar ona ne svedoči najbolje o Meni? A vi je ipak ne prepoznajete. Recite mi: ko može da proživljava stvarnost u ovom razvratnom svetu koji je tako prljav i ogavan i koji je Sotona toliko iskvario? Zar nisu svi ljudi iskvareni i prazni? U svakom slučaju, Moje reči dostigle su svoj vrhunac i nijedne druge reči nije lakše razumeti od Mojih. Čak bi i potpuni imbecil mogao da pročita Moje reči i razume ih. Da nije stvar u tome da se jednostavno niste dovoljno potrudili?

Prethodno: Poglavlje 62

Sledeće: Poglavlje 64

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera