Poglavlje 69

Kada se Moja volja izrazi, ko god se usudi da se opire i ko god se usudi da sudi ili sumnja, odmah ću ga ukloniti. Danas, ko god ne postupa u skladu sa Mojom voljom ili je ne ispuni, mora biti odbačen i izgnan iz Mog carstva. U Mom carstvu nema nikog drugog, svi su Moji sinovi – ljudi koje volim i koji su obzirni prema Meni. Uz to, to su oni koji delaju u skladu sa Mojom reči i sposobni su da vrše vlast da bi sudili svim nacijama i svim narodima u Moje ime. Štaviše, oni su grupa prvorođenih sinova koji su nevini i živahni, jednostavni i otvoreni, pošteni i mudri u isto vreme. Moja volja je zadovoljena u vama i ono što želim da uradim je ispunjeno u vama, bez greške, potpuno otvoreno i otkriveno. One koji imaju pogrešne namere ili ciljeve počeo sam da napuštam i potrudiću se da propadnu, jedan po jedan. Uništiću ih jednog po jednog sve do trenutka kada ne mogu da prežive – i sve se ovo odnosi na njihov duh, njihovu dušu i njihovo telo.

Shvatite ono što činim rukom Svojom – pomoć siromašnima, briga i zaštita onih koji Me vole, spasenje neukih i revnosnih koji ne ometaju Moje upravljanje, kažnjavanje onih koji Mi se opiru i onih koji ne sarađuju aktivno sa Mnom – sve te stvari će biti potvrđene jedna po jedna, u skladu sa Mojim izjavama. Da li si onaj koji Me istinski voli? Da li si onaj koji se verno daješ Meni Da li si onaj koji sluša Moju reč i shodno njoj dela? Da li si onaj koji je protiv Mene ili si onaj koji je u skladu sa Mnom? Duboko u sebi, imaš li jasnu ideju o tim stvarima? Da li možeš da odgovoriš na svako od pitanje koje sam postavio? Ako ne možeš, onda si neko ko traži sa oduševljenjem, ali ne razume Moju volju. Takvi ljudi će vrlo lako prekinuti Moje upravljanje i pogrešno protumačiti Moju volju. Ako i za trenutak imaju lošu nameru, Ja ću ih ukloniti i uništiti.

U Meni su beskrajne tajne, koji su nedokučive. Otkriću ih ljudima jednu po jednu, prema Mom planu. To jest, otkriću ih Mojim prvorođenim sinovima. Onima koji su nevernici i koji Mi se opiru, jednostavno ću dozvoliti da ih struja nosi. Na kraju, međutim, moram da ih nateram da shvate da sam Ja veličanstvo i sud. Današnji nevernici imaju znanje samo o onome što im se dešava pred očima, ali ne poznaju Moju volju. Samo sinovi Moji – ljudi koje volim – poznaju i razumeju Moju volju. Sinovima Mojim, Ja sam otvoreno otkriven. Sotoni, Ja sam veličanstvo i sud i nisam uopšte skriven. Ovih dana, samo su Moji prvorođeni sinovi dostojni da poznaju Moju volju, niko drugi ne ispunjava uslove i sve sam to Ja unapred uredio pre stvaranja. U početku, pravilno sam uredio ko će biti blagosloven, a ko proklet. Bio sam jasan u tom pogledu i danas se to u potpunosti prikazalo: oni koji su blagosloveni počeli su da uživaju u svojim blagoslovima, dok su oni koji su prokleti počeli da trpe nesreće. Oni koji ne žele da budu prokleti to će svejedno biti, jer je to ono što sam Ja odredio i ono što su Moje ruke upravnim odlukama uredile. Koja je tačno vrsta osobe blagoslovena, a koja je vrsta osobe prokleta? Već sam otkrio te stvari. To za vas nije tajna, već je sve to obelodanjeno: oni koji Me prihvataju, ali imaju loše namere; oni koji Me prihvataju, ali Me ne traže; oni koji Me poznaju, ali mi se ne pokoravaju; oni koji se služe prepredenošću i podvalama da bi Me obmanuli; oni koji čitaju Moj reči ali bljuju negativnost i oni koji ne poznaju sebe, koji ne znaju ko su, koji imaju visoko mišljenje o sebi i koji smatraju da su dostigli zrelost (Sotonin slučaj) – svi ti ljudi predmet su prokletstva. Oni koji Me prihvataju i čije su namere za Moje dobro (i, ako izazivaju prekide, Ja neću pamtiti njihove prestupe, ali njihove namere moraju da budu ispravne i uvek moraju da budu oprezni, pažljivi, a ne razuzdani; i moraju uvek da neguju volju kako bi Me slušali i kako bi Mi se pokorili); oni koji su čisti, oni koji su otvoreni; oni koji su pošteni; oni koje ne kontroliše nijedna osoba, stvar ili pitanje; i oni koji su detinjastog izgleda uprkos tome što su životno zreli – oni su Moji voljeni, predmet Mojih blagoslova. Sada će svako od vas zauzeti svoje odgovarajuće mesto prema svom stanju. Štaviše, znaćeš da li si blagosloven ili proklet. Nema potreba da to jasno kažem. Oni koji su blagosloveni trebalo bi da se raduju i budu srećni, dok oni koji će biti prokleti ne treba da se potresaju. Iako je i jedno i drugo uređeno Mojom rukom, ne krivite Mene: ti si onaj kome nedostaje aktivna saradnja sa Mnom, kao i onaj ko ne razume da sam Ja Bog koji ispituje same dubine ljudskog srca. To je ono što sam Ja unapred odredio i sam si sebi naškodio svojim sitnim podvalama. Sam si za sve kriv! Nije zlostavljanje to što ćeš pasti u Ad! To je tvoj kraj i to je tvoj ishod!

Blagosloveni prvorođeni sinovi! Brzo ustanite i kličite! Brzo ustanite i hvalite! Ubuduće neće više biti ogorčenosti i patnje; sve je u našim rukama. Svako čije su misli potpuno usklađene sa Mojim mislima je osoba koju volim i koja neće doživeti propast. Šta je god želja tvog srca, Ja ću je ispuniti (iako to ne može da bude samovolja). To je Moje delo.

Prethodno: Poglavlje 68

Sledeće: Poglavlje 70

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera