Poglavlje 70

Moje tajne su otkrivene i otvoreno prikazane, i više nisu skrivene, isključivo zbog Moje blagodati i milosti. Štaviše, to što se Moja reč pojavljuje među ljudima, i više nije skrivena, takođe je zbog Moje blagodati i milosti. Ja volim sve koji se iskreno daju Meni i posvećuju Mi se. Ja mrzim sve koji su proistekli iz Mene a ipak Me ne poznaju, i čak Mi se opiru. Neću napustiti nikoga ko je iskreno za Mene; štaviše, udvostručiću blagoslove za takvu osobu. Dvostruko ću kazniti one koji su nezahvalni i zloupotrebljavaju Moju dobrotu i neću ih pustiti da se lako izvuku. U Mom carstvu nema pokvarenosti i prevare, niti svetovnih interesa; to jest, nema vonja mrtvih. Tačnije, sve je ispravno i pravedno; sve je čisto i otvoreno, i ništa nije skriveno ili pritajeno. Sve je sveže, sve je uživanje i sve je prosvećenje. Niko ko i dalje zaudara na mrtve ne može ni na koji način ostati u Mom carstvu, i umesto toga će biti pod udarom Moje železne motke. Sve beskrajne tajne, od iskonskih vremena do današnjeg dana, potpuno su otkrivene vama – grupi ljudi koju sam pridobio u poslednjim danima. Zar ne osećate da ste blagosloveni? Dani kada je sve jasno otkriveno, štaviše, dani su u kojima delite Moju vladavinu.

Ova grupa ljudi koji istinski vladaju kao kraljevi zavisi od Mog predodređenja i izbora, i u tome apsolutno nema ljudske volje. Ko god se usudi da uzme učešće u ovome mora se naći pod udarom Moje ruke, i takvi ljudi će biti žrtve Mog strašnog ognja; to je druga strana Moje pravednosti i veličanstvenosti. Rekao sam da vladam svim stvarima, Ja sam mudri Bog koji ima pun autoritet i nisam popustljiv ni prema kome; Ja sam krajnje okrutan, potpuno lišen ličnih obzira. Prema svakome (bez obzira na to koliko vešto priča, neću ga pustiti da se izvuče) odnosim se sa pravednošću, ispravnošću i veličanstvenošću, istovremeno omogućujući svima da bolje vide čudo Mojih dela, kao i šta Moja dela znače. Jednog po jednog, kaznio sam zle duhove za sve vrste postupaka koje čine, bacajući svakog od njih u bezdan. Ovo delo sam završio pre nego što je počelo vreme, ostavljajući ih bez položaja i ne ostavljajući im mesta za njihovo delovanje. Niko od Mojih izabranika – od Mene predodređenih i izabranih – ne može nikad biti posednut zlim duhovima, već će uvek biti svet. Što se tiče onih koje nisam predodredio i izabrao, njih ću prepustiti Sotoni i neću im više dozvoliti da ostanu. U svakom pogledu, Moje upravne odluke uključuju Moju pravednost i Moju veličanstvenost. Neću pustiti ni jednog jedinog od onih na kojima Sotona radi, već ću ih zajedno sa njihovim telima baciti u Ad, jer Ja mrzim Sotonu. Nipošto ga neću poštedeti, već ću ga potpuno uništiti, ne ostavljajući mu ni najmanju mogućnost da deluje. Oni koje je Sotona do izvesne mere pokvario (to jest, oni koji su predmet propasti) nalaze se pod mudrim merama Moje sopstvene ruke. Nemojte misliti da se to desilo kao rezultat Sotonine sile; znajte da sam Ja Svemogući Bog koji vlada vaseljenom i svim stvorenim! Za Mene ne postoje problemi koji se ne mogu rešiti, a kamoli nešto što se ne može postići, ili neka reč koja se ne može izgovoriti. Ljudi ne smeju nastupati kao Moji savetnici. Pazite da vas Moja ruka ne zgromi i baci u Ad. Kažem vam ovo! Oni koji danas proaktivno sarađuju sa Mnom su najpametniji, i oni će izbeći gubitke i bol suda. Sve su to Moji planovi, od Mene predodređeni. Ne iznosite nepromišljene primedbe i ne govorite pompezno, misleći da ste tako veliki. Ne dešava li se sve ovo putem Mog predodređenja? Vi koji biste da budete Moji savetnici nemate srama! Ne znate sopstveni značaj: kako jadno je mali! I pored svega, mislite da ovo nije važna stvar i ne poznajete sebe. Uvek nanovo oglušujete se o Moje reči, čineći da Moja mukotrpna nastojanja budu uzaludna i uopšte ne shvatajući da su ona manifestacije Moje blagodati i milosti. Naprotiv, uvek iznova pokušavate da istaknete sopstvenu pamet. Sećate li se ovoga? Koja grdnja sleduje ljudima koji misle da su toliko pametni? Ravnodušni i neverni prema Mojim rečima, ne urezujući ih u svoja srca, koristite Me kao izgovor da radite ovo ili ono. Zlotvori! Kada ćete uzmoći da potpuno uzmete u obzir Moje srce? Nemate obzira prema njemu, tako da naziv „zlotvori“ nije nimalo preteran u pogledu vas. Savršeno vam odgovara!

Danas vam pokazujem, jednu po jednu, stvari koje su nekada bile skrivene. Velika crvena aždaja bačena je u bezdan i potpuno uništena, jer ne bi bilo nikakve svrhe zadržati je; to znači da ne može poslužiti Hristu. Ubuduće, crvene stvari više neće postojati; postepeno moraju otići u ništavilo. Ja činim ono što govorim; ovo je završetak Mog dela. Uklonite ljudske predstave; sve što kažem Ja učinim. Ko god pokuša da bude pametan samo navlači propast i prezir na sebe i ne želi da živi. Stoga ću te zadovoljiti i definitivno neću zadržati takve ljude. Ubuduće, populacija će rasti u izvrsnosti, dok će svi koji ne budu proaktivno sarađivali sa Mnom biti pometeni u ništavilo. Oni koje sam odobrio su oni koje ću usavršavati i neću odbaciti nijednog. Nema protivrečnosti u ovome što govorim. Oni koji ne sarađuju proaktivno sa Mnom trpeće veću grdnju, iako ću ih na kraju sigurno spasti. Do tada, međutim, obim njihovih života biće sasvim drugačiji. Želiš li da budeš takva osoba? Ustani i sarađuj sa Mnom! Sigurno je da neću loše tretirati nekoga ko se iskreno daje za Mene. Što se tiče vas koji Mi se iskreno posvetite, darovaću vam sve Svoje blagoslove. U potpunosti Mi se ponudi! Ono što jedeš, što oblačiš i tvoja budućnost – sve je u Mojim rukama; sve ću udesiti kako treba, tako da raspolažeš beskrajnim uživanjem, koje nikad nećeš potrošiti. Ovo je zato što sam rekao: „One koji Mi se iskreno daju sigurno ću izdašno blagosloviti“. Svi blagoslovi će stići svakoj osobi koja se iskreno daje za Mene.

Prethodno: Poglavlje 69

Sledeće: Poglavlje 71

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera