Poglavlje 71

Svima sam vam celog Sebe prikazao, ali zašto ne možete da razmislite o Mojim rečima celim srcem i dušom? Zašto mislite da govorim gluposti? Zar je ono što Ja govorim netačno? Zar su Moje reči pogodile u vaše slabe tačke? Stalno odlažete i oklevate. Zašto se tako ponašate? Zar nisam jasno govorio? Rekao sam, toliko puta, da bi o Mojim rečima trebalo pažljivo razmisliti i da bi trebalo da detaljno obratite pažnju na njih. Da li je bilo ko među vama poslušno i pokorno dete? Zar su Moje reči bile uzaludne? Zar nisu imale nikakvog efekta? U kojoj meri se možeš pokoriti Mojoj volji? Ako ti se i za trenutak niko ne obrati, odmah postaješ razuzdan i nekontrolisan. Ako jasno ne kažem kako da se ponašaš i govoriš, može li onda biti da, duboko u sebi, nemaš nikakvu ideju? Slušaj Me! Onaj koji trpi gubitke je onaj koji je neposlušan, koji se ne pokorava i koji budalasto veruje! Ljudi koji ne obraćaju pažnju na ono što govorim i ne mogu da razumeju detalje neće biti u stanju da dokuče Moje namere, niti će biti sposobni da Mi služe. Sa takvim ljudima ću se Ja obračunati i suditi im. Ne dokučiti detalje je izuzetno smelo, kao i tvrdoglavo nepromišljeno. Zato mrzim takve ljude i neću biti blag prema njima. Neću imati milosti prema njima, već ću im samo pokazati Moje veličanstvo i sud. Vidi onda da li se još uvek usuđuješ da Me obmanjuješ. Ja sam Bog koji ispituje same dubine ljudskog srca. Ta stvar bi trebalo da bude jasna svima. U suprotnom, jednostavno će se najnormalnije vratiti svom poslu i prema Meni se odnositi ravnodušno. To je razlog što neke ljude ubijem a da oni to ni ne znaju. Rekao sam da se ni prema kome neću ophoditi nepravedno, da ne radim ništa loše i da se svi Moji postupci odvijaju mudrim uređenjem Moje ruke.

Moj sud je zadesio sve ljude koji Me ne vole istinski. Upravo u ovom trenutku postaje jasno koga sam predodredio i odabrao, a ko će biti izgnan. Oni će biti otkriveni, jedan po jedan i ništa neće ostati sakriveno. Svi ljudi, događaji i stvari dešavaju se i postoje da bi se ispunile Moje reči i svi su upregnuti da ostvare reči izgovorene iz Mojih usta. Vaseljenu i krajeve zemlje kontrolišem samo Ja. Moram da udarim na svakoga ko se usudi da ne posluša Moje reči ili odbije da sprovede Moje postupke, pa će ta osoba pasti u Ad i prestati da postoji. Sve Moje reči su prikladne i primerene i lišene ikakvih nečistota. Da li način na koji govorite može da liči na Moj? Tako se rasplinjavate, govorite bez smisla i ne umete da jasno objasnite, a ipak mislite da ste zadobili neke stvari i da ste skoro pa shvatili. Slušaj Me! Što su ljudi samodovoljniji, to su udaljeniji od dostizanja Mojih standarda. Ne pokazuju obzir prema Mojoj volji i varaju Me i najozbiljnije brukaju Moje ime! Kakva sramota! Ne uzimaš u obzir kakvog si ti sam rasta. Kako si glup i neuk!

Moje reči stalno i u svakom pogledu ukazuju na stvari. Da li je moguće da još uvek ne shvataš? Da li i dalje ne razumeš? Da li nameravaš da Me razočaraš? Priberi se i probudi svoju hrabrost. Ne tretiram bedno nijednu osobu koja Me voli. Ispitujem same dubine ljudskog srca i znam sve što postoji u srcima svih ljudi. Sve te stvari će biti otkrivene, jedna po jedna, i Ja ću ih sve ispitati. Neću prevideti nijednog od onih koji Me istinski vole. Svi su primaoci blagoslova i grupa su prvorođenih sinova koje sam predodredio da budu kraljevi. Što se tiče onih koji Me iskreno ne vole, oni su meta sopstvenih lukavstava i doživeće nesreću. I to sam Ja predodredio. Ne brini, otkriću ih jednog po jednog. Pripremio sam to delo dobrano unapred i već sam počeo da ga sprovodim. Sve se to radi metodično i uopšte nije haotično. Već Sam odlučio ko će biti izabran, a ko izgnan. Jedan po jedan, svi će biti otkriveni da ih vidite. U tim trenucima, videćete šta Moja ruka radi. Svi ljudi će videti da Moja pravednost i veličanstvo ne dozvoljavaju nikakav prekršaj ili otpor ni sa čije strane i da će svako ko učini prekršaj biti strogo kažnjen.

Ja sam Onaj koji stalno pretražuje same dubine svačijeg srca. Ne gledajte Me samo spolja. Slepci! Ne slušate reči koje sam tako jasno izgovorio i jednostavno Mi ne verujete – Meni, apsolutnom Bogu lično. Sigurno neću trpeti nikoga ko se usudi da Mi se dodvorava ili bilo šta skriva od Mene.

Da li pamtite svaku od Mojih izjava? „Videti Mene je isto kao videti svaku bogovetnu skrivenu tajnu od večnosti do večnosti.“ Da li si pažljivo razmislio o ovoj izjavi? Ja sam Bog i Moje tajne prikazale su se vama na uvid. Zar ih niste videli? Zašto ne obraćate pažnju na Mene? I zašto do te mere obožavaš tog nejasnog Boga koji je u tvojoj glavi? Kako bih Ja – jedini istiniti Bog – mogao da bilo šta pogrešno uradim? Utuvi to sebi u glavu! Budi siguran u to! Svaka Moja reč i postupak, svaka Moja radnja i svaki potez, Moj osmeh, način na koji jedem, Moja odeća, sve Moje obavlja Sam Bog. Vi mi sudite: da li je moguće da ste videli Boga pre Mog dolaska? Ako niste, zašto uvek praviš mentalna poređenja između Mene i tvog Boga? To je u potpunosti proizvod ljudskih predstava! Moji postupci i ponašanje se ne uklapaju u tvoju maštu, zar ne? Ne dozvoljavam nijednoj osobi da se izjašnjava da li su Moji postupci i ponašanja ispravni ili ne. Ja sam jedini istiniti Bog i to je nepromenjiva, nepobitna istina! Ne podleži sopstvenim lukavstvima. Moje reči su potpuno jasno to istakle. U Meni nema ni trunke ljudskog, Ja sam sav Sȃm Bog, potpuno prikazan pred vama, bez ičega skrivenog!

Prethodno: Poglavlje 70

Sledeće: Poglavlje 72

Bog može naše patnje da pretvori u blagoslove. Ako verujete u to, da li biste želeli da se pridružite našoj grupi da naučite Božje reči i tako primite Njegove blagoslove?

Podešavanja

  • Tekst
  • Teme

Jednobojno

Teme

Fontovi

Veličina fonta

Prored

Prored

Širina stranice

Sadržaj

Traži

  • Pretražite ovaj tekst
  • Pretražite ovu knjigu

Povežite se sa nama preko Mesindžera